WORLD7

SME720 x 100tqm720

1aaagอาชีวะ

นักประดิษฐ์อาชีวะ ระดมสมอง ประดิษฐ์อุปกรณ์ สนับสนุน การทำงานของทีมแพทย์สู้ภัยโควิด-19                                                    

       ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ตามที่ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายให้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) นำศักยภาพองค์ความรู้และทักษะเชิงช่างของอาชีวศึกษามาช่วยแก้ปัญหา "วิกฤตโควิด-19" ครั้งนี้

      นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้สั่งการให้ตนหารือกับทีมนักประดิษฐ์ ทั้งครูและนักศึกษาของ สอศ.ในสถานศึกษาทุกภูมิภาค ได้ประสานกับโรงพยาบาล (รพ.) เพื่อสำรวจความต้องการ ความจำเป็นในกระบวนการตรวจรักษาและให้ดำเนินการคิดค้นและประดิษฐ์ อุปกรณ์ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์อย่างเร่งด่วนนั้น                               

     ขณะนี้ ทีมนักประดิษฐ์ ของ สอศ.ได้ ออกแบบประดิษฐ์อุปกรณ์ สนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์ เช่น วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ออกแบบผลิตหน้ากากป้องกันหน้าแบบโปร่งใส วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร สร้างเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ที่ออกแบบและผลิตหน้ากากโปร่งใสป้องกันเชื้อ มีกรอบใสป้องกันการฟุ้งกระจายในการรักษาผู้ป่วย  วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรีออกแบบและผลิตเคาเตอร์ป้องกันการแพร่กระจายของสารคัดหลั่งในการคัดกรองผู้ป่วย   วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทราออกแบบและผลิตเตียงป้องกันการติดเชื้อในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานีออกแบบและผลิตเครื่องกำจัดหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว และตู้พ่นยาฆ่าเชื้ออัตโนมัติวิทยาลัยเทคนิคชุมแพ และวิทยาลัยสารพัดช่างระยอง ออกแบบและผลิตอุโมงค์ในการฆ่าเชื้อของผู้ที่มารับบริการ เป็นต้น ซึ่งบางส่วนได้นำไปมอบให้กับ รพ.แล้ว ทั้งนี้ จะนำแบบไปมอบให้สถานศึกษาในทุกจังหวัด ทำการผลิตเพื่อมอบให้กับ รพ.นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

   กลุ่มประชาสัมพันธ์ 29 มี.ค. 63

******************************************

 

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!