WORLD7

SME720 x 100tqm720

1aaa1Mเยอรมนี

ทูตเยอรมนี ผนึกศธ.ยกระดับหลักสูตรอาชีวะ เตรียมเปิดบ้านรับเด็กไทยฝึกงาน

        ทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย จับมือ กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนอาชีวะ เพื่อผลิตบุคลากรให้ตรงความต้องการตลาดแรงงาน เตรียมรับเด็กไทยไปฝึกงาน

        ในช่วงปลายสัปดาห์ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยกับ นายเกออร์ก ชมิดท์ ( H.E. Mr. Georg Schmidt) เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย

        นายณัฏฐพล กล่าวว่า ได้หารือกับเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีวศึกษา โดย นายเกออร์ก ชมิดท์ ระบุว่า ฝ่ายเยอรมนียินดีให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนการสอนของอาชีวศึกษารวมทั้งการพัฒนาหลักสูตร เพื่อผลิตบุคลากรให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน และยินดีให้การสนับสนุนการส่งผู้เรียนไปฝึกปฏิบัติงานยังประเทศเยอรมนีในอนาคต

        สำหรับ เยอรมนี เป็นประเทศที่มีการจัดการศึกษา​ด้านอาชีวศึกษา​อย่างเข้มแข็ง และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ

        นายณัฏฐพล ย้ำด้วยว่า ประเทศเยอรมนีกับประเทศไทยนั้น ได้มีการพัฒนาความร่วมมือด้านอาชีวศึกษา​กันมาอย่างต่อเนื่อง เช่น ความร่วมมือกับสภาหอการค้าเยอรมันประจำประเทศไทย ในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการของเยอรมันในประเทศไทย, ความร่วมมือกับ Mercedes Benz ในการจัดการเรียนการสอนให้เด็กอาชีวะ เป็นต้น

        นอกจากนี้ ท่านเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ยังให้การส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาเยอรมัน โดยสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย

          “ท่านเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ยินดีให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษาเยอรมันให้กับครู และนักเรียนในระดับต่างๆ ตลอดจนสานต่อโครงการที่ดำเนินการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะภาษาเยอรมัน ให้กับผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่อง” นายณัฏฐพล กล่าว

        ขณะเดียวกัน เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ยังพร้อมให้ความร่วมมือในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ โดยท่านเห็นว่าการใช้ประโยชน์จากศูนย์วิทยาศาสตร์ ในการสร้างความเข้าใจและรักในการเรียนวิทยาศาสตร์ตั้งแต่เด็ก จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต

        นอกจากนี้ ยังคงให้ความร่วมมือ ในการแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาตำราเรียนประวัติศาสตร์ เพราะจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เป็นต้น

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!