WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

11067 TIPทิพยประกันชีวิต ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2562 ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร จ.แพร่

          พระบาทสมเด็จปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยคุณบรรพต หงษ์ทอง ประธานกรรมการ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อ.เมือง จ.แพร่ เมื่อวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562
         
การนี้ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 ในวันดังกล่าว โดยมีพระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ และเจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ คุณบรรพต หงษ์ทอง ประธานกรรมการบริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมีคุณกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสิน หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก โดยทิพยประกันชีวิต ได้ถวายจตุปัจจัยถวายเป็นพระราชกุศล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,444,444 บาท พร้อมทั้งได้มอบเงินบำรุงการศึกษาให้แก่โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพระบาทมิ่งเมือง โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ และโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่

 


AO11067

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

ais 790x90GC 950x120

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!