WORLD7

SME720 x 100tqm720

1aaa K

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จับมือมูลนิธิพระอภิธรรม ผุดโครงการสอนพระอภิธรรมดึงคนยุค 4.0 เรียนธรรมะ

      รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร จับมือ ดร.ศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์ ปั้นโครงการศึกษาพระอภิธรรมร่วมสมัย เปิดหลักสูตรจิต เจตสิกศึกษา หวังเป็นทางเลือกใหม่แก่สังคม ได้ศึกษาแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา โดยมอบหมายวิทยาลัยทางพุทธศาสนาและปรัชญาคือพุทธวิชชาลัย ของมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้พระอภิธรรมและพระไตรปิฎกแก่นักศึกษาและประชาชน โดยเปิดรุ่นแรกเมื่อวันที่ 17 ธันวาคมที่ผ่านมาได้รับความสนใจล้นหลาม

       ตามที่ รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดี กล่าวในตอนหนึ่งของการเปิดโครงการว่า พุทธวิชชาลัย เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่บริการวิชาการ การวิจัยและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบโจทย์วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยคือ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งจะบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติไปยังนักศึกษาและสังคม การเรียนพระอภิธรรมนั้น เป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะเป็นเรื่องของจิตนิยม คือการสร้างปัญญาให้แก่สังคม ถ้าเรามีความคิดที่ถูกต้อง การกระทำทางกาย วาจา และความคิดก็จะเป็นเรื่องที่ดี เพราะจะส่งผลให้ทำอะไรต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและความดีจะมีพลังส่งไปยังบุคคลและสังคมรอบข้างได้กว้างขวางยิ่งขึ้น

     ด้าน ดร.ศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์ ประธานมูลนิธิพระอภิธรรมแห่งประเทศไทย ได้กล่าวว่า การเรียนพระอภิธรรมเป็นเรื่องสำคัญและถือเป็นสิ่งสูงสุดของแก่นพระพุทธศาสนา การที่พระสงฆ์และฆราวาสได้มีโอกาสเล่าเรียนพระอภิธรรม จะเป็นการช่วยกันสืบสานพระพุทธธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ให้ยืนยาวทอดออกไปได้นาน และยั่งยืน ส่วนตัวรู้สึกดีใจที่ทางอธิการบดีของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้ให้ความสำคัญเรื่องนี้และลงมาดูด้วยตัวท่านเอง และโครงการนี้ก็ได้รับการตอบรับมากในรุ่นที่เราเปิดที่มหาวิทยาลัย ที่วิทยาลัยพุทธวิชชาลัยและจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นนี้ ทางมูลนิธิฯ ก็ได้เตรียมขยายและเปิดรุ่นที่ 2 และในอนาคตอาจจะขยายไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่นๆ เพิ่มขึ้น

    ด้าน ผศ.ดร.ณกมล ปุญชเขตต์ทิกุล ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการพุทธวิชชาลัย ได้กล่าวว่า การเรียนพระอภิธรรมเป็นสิ่งที่ช่วยหลายเรื่อง โดยเฉพาะการทำความเข้าใจตัวเราเอง และการเข้าใจผู้อื่นเป็นการศึกษาธรรมะจากข้างในจิตใจของมนุษย์ การมาเรียนพระอภิธรรมจะทำให้ได้เข้าใจพระพุทธศาสนา เข้าใจสังคมและมีความสุขกับการทบทวนตัวเองนอกจากนั้น ผู้สูงอายุบางคนมาเรียนพระอภิธรรมแล้วจะทำให้ชีวิตยืนยาว มีความสุข มีความจำดีขึ้นได้ และได้พบเพื่อนใหม่ และมีสภาวสุขภาพจิตที่ดีขึ้น

      ด้าน ร.ต.ท.ม.ล.พงษ์พิพัฒน์ เกษมศรี นักศึกษารุ่น1 ที่มาเรียนพระอภิธรรม กล่าวว่า รู้สึกดีใจ ที่ได้มาเรียนร่วมกับพี่ๆ น้องๆ หลายคน การเรียนพระอภิธรรมทำให้เข้าใจตัวเองมากขึ้น ได้ดูแลจิตใจของตัวเองอย่างถูกต้อง มีประโยชน์ และทำให้ผ่อนคลาย และมีสมาธิในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้เร็วขึ้นและทำได้ง่ายขึ้น ครูบาอาจารย์ที่สอนก็สอนเก่งมาก เข้าใจง่าย สถานที่ก็มีความสะดวกสบายมาก เหมาะแก่การศึกษาธรรมะและการปฏิบัติ คิดว่าโครงการนี้จะมีส่วนช่วยให้การทำงานและดำเนินชีวิตประจำวันได้ราบรื่นมากขึ้น มีสติ และมีสมาธิแก่ทุกคนได้มากขึ้น ร.ต.ท.ม.ล.พงพิพัฒน์ กล่าวในตอนท้าย

       ผู้สนใจสามารถสมัครเรียนหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่พุทธวิชชาลัย โทร.0617853841 เรียนทุกวันอาทิตย์ 08.30-16.00 น.

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

ais 790x90GC 790x90

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!