WORLD7

SME720 x 100tqm720

1.AAA A AA192 ปีวัดประยุร

รมว.ศธ. เปิดงานพิธีสมโภชน์พระอาราม 192 ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

      นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานสมโภชน์พระอาราม 192 ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2563 พร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบเกียรติบัตรแก่วิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และเครือข่ายที่ร่วมมาจัดงาน ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพฯ

         ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในพิธีเปิดงานว่า เป็นนิมิตรหมายที่ดี และเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่ง ที่ได้เห็นความร่วมมือร่วมใจกันของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน วัด ชุมชน ผู้นำศาสนา กรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มูลนิธิสิริวัฒนภักดี ไอคอนสยาม วิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา สมาคมเดอะเชฟประเทศไทย เครือข่ายภาคประชาสังคม ที่สะท้อนได้ถึงความเข้มแข็งของชุมชน เก่าแก่ ที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน ผสมผสาน และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข อีกทั้งยังถือเป็นการช่วยกระตุ้น เศรษฐกิจ สร้างโอกาส และรายได้ให้กับชุมชนตามนโยบายของภาครัฐให้ขับเคลื่อนไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านการท่องเที่ยว นับเป็นโอกาสอันดีสำหรับพุทธศาสนิกชน และนักท่องเที่ยวที่จะได้ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ ภายในวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร พร้อมชมความงดงามของพระบรมธาตุ มหาเจดีย์ และขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านเดินทางมาร่วมชมความงานของสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ภายในวัด และร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ ภายในงาน เช่น การประกวด และ การฝึกอบรม การประกอบอาหาร การประกวดการจัดสวนถาด และการจับจ่ายใช้สอยกับบูธผลิตภัณฑ์ ของขวัญ ของฝาก อาหาร ฯลฯ

       ด้านนายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มีโอกาส เข้ามาร่วมเข้าร่วมในการจัดกิจกรรมในงานสมโภชน์ พระอาราม ครบ 192 ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัด 4 กิจกรรมในงาน ได้แก่ 1. การจัดประกวดประกอบอาหาร 3 ศาสน์ (พุทธ คริสต์ อิสลาม) 2.การออกร้านผลิตภัณฑ์ และ ผลงานของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ไปร่วมออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของขวัญ ของฝาก ของที่ระลึก จำนวน 50 บูธ กิจกรรมที่ 3. การจัดสาธิตฝึกประกอบอาหาร และ 4. กิจกรรมการประกวดจัดสวนถาด ซึ่งงานนี้เป็นอีกหนึ่งเวที ที่จะเป็นการสร้างเสริมนักศึกษาอาชีวศึกษาให้ได้เรียนรู้ สร้างประสบการณ์ ให้มีทักษะในด้านอื่นๆ ที่นอกเหนือจากห้องเรียน ได้มีโอกาสโชว์ศักยภาพในงานสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ที่เรียนเกิดจากการเรียนการสอน

        ในโอกาสนี้คณะกรรมการจัดงาน ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถ้วยรางวัลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล รางวัลชนะเลิศ จำนวน 15,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 10,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 5,000 บาท พร้อมรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท แก่ผู้เข้าร่วมการประกวดประกอบอาหาร และการประกวดสวนถาด ที่ชนะการประกวดในทุกประเภท 

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!