WORLD7

SME720 x 100tqm720

12292 LION Humanizationเว็บไซต์ ‘Humanization’ การทำธุรกิจคู่ความดี

อีกช่องทางเติมพลังบวก เพื่อความสุขของทุกคนในสังคม

          ท่ามกลางปัจจัยแวดล้อมมากมายที่อาจทำให้ผู้คนในสังคมรู้สึกหมดพลัง หมดไฟ รู้สึกว่าใช้ชีวิตให้ผ่านไปแต่ละวันไม่ง่าย หลายคนเริ่มมองหาที่พักใจ www.humanization.lion.co.th เป็นอีกช่องทางหนึ่ง สำหรับใครหลายคนที่ต้องการผ่อนคลาย และรับพลังดีๆ จากข้อความและคลิปวิดีโอของเว็บไซต์ สามารถเติมพลังบวกให้คุณได้ ในวันที่ใจเริ่มอ่อนล้า

          ไลอ้อน ประเทศไทย ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อคนไทยมาอย่างยาวนาน ได้ออกแบบเว็บไซต์ “Humanization” ที่แตกต่างจากเว็บไซต์องค์กรอื่นทั่วไป โดยบอกผ่านเรื่องราวขององค์กรคนดี ที่มีการดำเนินธุรกิจคู่คุณธรรม เพื่อประโยชน์สุขของทุกภาคส่วน ไม่ได้มุ่งเป้าประสงค์ที่ผลประโยชน์ขององค์กรฝ่ายเดียว แต่คำนึงถึงประโยชน์สุขของผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน เพื่อความสุขที่ยั่งยืน

          เว็บไซต์ออกแบบให้ใช้งานง่าย อ่านแล้วสบายตา โดยแบ่งออกเป็น 5 เมนูหลัก ได้แก่ เมนูหน้าหลัก แนะนำภาพรวมขององค์กรคนดี ที่ดำเนินธุรกิจมากว่า 5 ทศวรรษ ผ่านวิกฤติต่างๆ มามากมาย เมนูยุทธศาสตร์การสร้างองค์กรคนดี เปิดยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจขององค์กร ที่ดำเนินไปภายใต้ทิศทางการพัฒนาธุรกิจเพื่อประโยชน์สำหรับ 4 มิติ ทั้ง พนักงาน ผู้บริโภค สังคม สิ่งแวดล้อม เมนูความดีสู่สังคม โครงการต่างๆ เพื่อสุขภาวะที่ดีของสังคม การเปิดให้ผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชมการดำเนินการขององค์กร รวมถึงรางวัลแห่งความดีทั้งหลาย เมนูกิจกรรมสร้างคนดี บอกเล่ากิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่สร้างคนให้เป็นคนดี คิดดี พูดดี ทำดี มีความปรารถนาดีเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และเมนูสังคมธรรมปัญญา ที่ให้ข้อคิดและสร้างแรงบันดาลใจ เป็นการเติมพลังใจให้กับผู้อ่านได้นำกลับไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตต่อไป ส่งเสริมให้สังคมเจริญอย่างศานติสุข เหนี่ยวนำคุณค่าแห่งปัญญา คุณธรรม คติธรรม สัจธรรม ในสากล สร้างสรรค์คุณค่าและอารยธรรมแห่งความเจริญ เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษย์อย่างสมสมัย

 

A12292

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!