WORLD7

sme624x100 giftqm720

106

มูลนิธิธรรมดี เชิญร่วมใจ ระดมบุญ ระดมธรรม ถวายสักการะ พระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ)อดีตเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ เนื่องใน 3 วาระสำคัญ

    วันที่ 11 พ.ค.60 ร่วมงานอาจริยบูชา 106 ปี ชาตกาลหลวงพ่อปัญญานันทะ พร้อมกันนี้ ยังได้มีกำหนดจัดงานสมโภช 57 ปี วัดชลประทานรังสฤษดิ์

    ในวันที่ 23 พ.ค.60 ขณะที่ วันที่ 10 ต.ค.60 เป็นงานรำลึก 10 ปี มรณกาลหลวงพ่อปัญญานันทะ

    และวันที่ 5 พ.ย.60 ร่วมถวายปัจฉิมสักการะในโอกาสสลายสรีรธาตุ พระราชทานเพลิง ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์

     มูลนิธิธรรมดี เชิญชวนชาวไทย ผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ร่วมใจระดมบุญระดมธรรม ถวายสักการะพระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ) อดีตเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เนื่องใน 3 วาระสำคัญ เริ่มด้วยงานอาจริยบูชา 106 ปี ชาตกาล หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560 ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จากนั้นจะเป็นงานสมโภช 57 ปี วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ขณะที่ในช่วงปลายปีจะมีการจัดงานรำลึก 10 ปี มรณกาล หลวงพ่อปัญญานันทะ ในวันที่ 10 ตุลาคม 2560 และร่วมถวายปัจฉิมสักการะในโอกาสสลายสรีรธาตุ พระราชทานเพลิง ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 

    ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี กว่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่า พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) ได้ดำเนินการเผยแพร่พระพุทธศาสนา โดยวิธีที่ท่านได้เริ่มปฏิวัติรูปแบบการเทศนาแบบดั้งเดิมที่นั่งเทศนาบนธรรมาสน์ถือใบลาน มาเป็นการยืนพูดปาฐกถาธรรมแบบพูด ปากเปล่าต่อสาธารณชน พร้อมทั้งยกตัวอย่างเหตุผลร่วมสมัย ทันต่อเหตุการณ์ เป็นการดึงดูดประชาชนให้หันเข้าหาธรรมะได้เป็นอย่างมาก ซึ่งในช่วงแรกๆ ได้รับการต่อต้านอยู่บ้าง แต่ต่อมา การปาฐกถาธรรมแบบนี้กลับเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปจนถึงปัจจุบัน เมื่อพุทธศาสนิกชนทราบข่าวว่า หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุจะไปปาฐกถาธรรมที่ใดก็จะติดตามไปฟังกันเป็นจำนวนมาก จนในที่สุดหลวงพ่อได้รับอาราธนาให้เป็นองค์แสดงปาฐกถาธรรมในสถานที่ต่างๆ และเทศนาออกอากาศทั้งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ต่างๆ นอกจากนี้ หลวงพ่อยังได้รับอาราธนาไปแสดงธรรมในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เป็นต้น และยังได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมและกล่าวคำปราศรัยในการประชุมองค์กรศาสนาของโลกเป็นประจำอีกด้วย

       ทั้งนี้ หลวงพ่อปัญญานันทะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้ได้รับรางวัลเกียรติคุณมากมาย และเป็นประธานในการดำเนินกิจกรรมทั้งที่เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและสังคม เช่น สนับสนุนโครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดน เป็นประธานจัดหาทุนสร้างตึกโรงพยาบาล กรมชลประทาน 80 ปี (ปัญญานันทะ) และเป็นประธานในการดำเนินการจัดหาทุนสร้างวัดปัญญานันทาราม ซึ่งกำลังดำเนินการอยู่ แม้ว่าคำสอนของหลวงพ่อจะเป็นคำสอนที่ฟังง่ายต่อการเข้าใจ แต่ลึกซึ้งด้วยหลักธรรมและอุดมการณ์อันหนักแน่นในพระรัตนตรัย

       หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ เป็นหนึ่งในบรรดาภิกษุผู้มีชื่อเสียง และเปี่ยมด้วยคุณธรรมเมตตาธรรม ผู้นำคำสอนในพระพุทธศาสนา ซึ่งเหมาะสมสำหรับชนทุกชั้นที่จะเข้าถึง หลวงพ่อเป็นพระสงฆ์รูปแรกที่กล้าในการปฏิรูปพิธีกรรมทางศาสนา ของชาวไทยที่ประกอบพิธีกรรมหรูหรา ฟุ่มเฟือย โดยเปลี่ยนเป็นประหยัด มีประโยชน์และเรียบง่าย ดังนั้น หลวงพ่อจึงได้รับการขนานนามว่า "ผู้ปฏิรูปพิธีกรรมของชาวพุทธไทย"

      ภายในงานอาจริยบูชา 106 ปี ชาตกาลหลวงพ่อปัญญานันทะ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จะมีปาฐกถาธรรมเรื่อง ‘ย้อนอดีต-ดูปัจจุบัน-มุ่งสู่อนาคต’เวลา 9.30 น. โดย พระปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฏ์ กิจกรรม ‘ปัญญานันทภิกขุ สดุดีกวีศิลป์’โดย ศิลปินแห่งชาติ การแสดงเสียงเพลงแห่งปัญญา โดย ดินป่า-ณพา จีวัน การเสวนาเรื่อง “แรงบันดาลใจสู่การสร้างสรรค์พิพิธภัณฑ์ปัญญานันทภิกขุ” เปิดการเสวนาโดย คุณราเมศ พรมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ และปัจฉิมสักการะจากคณะศิษย์ เวลา 13.30 น.อาทิ พระครูสังฆกิจพิมล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฏ์ แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ผู้อำนวยการเสถียรธรรมสถาน ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ไดเร็ค มีเดีย กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด คุณสุทธิรักษ์ สุขธรรม ผู้บริหารสำนักพิมพ์ธรรมสภาและสถาบันบัลลือธรรม และคุณอรุณี ภู่สกุล ผู้บริหารร้านไก่ทอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณณัฏฐกฤศ สิงหบุตร โทร.02-610-2376 / 095-264-2295

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!