WORLD7

sme624x100 giftqm720

1aพแอนดจ

พีแอนด์จี ร่วมสร้าง ‘ไอดอล’ สุดยอดแรงบันดาลใจของผู้หญิง เพื่อผู้หญิง

    บริษัทพรอคเตอร์แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัดหรือ “พีแอนด์จี”, มูลนิธิพีแอนด์จีประเทศไทยเพื่อสังคม พร้อมด้วยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์(BPW Thailand) ร่วมประกาศเกียรติคุณเชิดชูสตรี 12 ท่าน ให้เป็น“สุดยอดแรงบันดาลใจของผู้หญิง เพื่อผู้หญิง” (The Most Inspired Women, Inspiring Others) ผู้เป็นแบบอย่างความสำเร็จของสตรีในสาขาต่างๆ พัฒนาศักยภาพตนเองเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม และสามารถส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงไทยทั่วประเทศ

    ถือเป็นอีกหนึ่งองค์กรเอกชนที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องสำหรับบริษัทพีแอนด์จีประเทศไทย และมูลนิธิพีแอนด์จีประเทศไทยเพื่อสังคม โดยเฉพาะการส่งเสริมพลังสตรีและเด็กหญิง และเคารพในความแตกต่างของแต่ละบุคคลที่พีแอนด์จีให้ความสำคัญเสมอมา ครั้งนี้จึงได้ร่วมมือกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ BPW Thailand คัดสรรสตรีจากทั่วประเทศทั้งจากศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวง พม. และ BPW Thailandเพื่อรับการประกาศเกียรติคุณเป็น “สุดยอดแรงบันดาลใจของผู้หญิง เพื่อผู้หญิง” (The Most Inspired Women, Inspiring Others) จำนวนทั้งหมด 12 ท่าน ซึ่งสตรีทั้งหมดที่ได้รับรางวัลถือเป็นแบบอย่างแก่สตรีคนอื่นที่จะพัฒนาศักยภาพตนเองให้มีความสามารถมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นแรงผลักดันให้ตื่นตัวที่จะพัฒนาสังคมให้ก้าวหน้าไปในทางที่ดีมากขึ้น เพราะผู้หญิงถือเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญที่จะช่วยพัฒนาประเทศได้อย่างดีเยี่ยม

    สำหรับ สตรีทั้ง 12 ท่านที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ “สุดยอดแรงบันดาลใจของผู้หญิง เพื่อผู้หญิง” (The Most Inspired Women, Inspiring Others) และทุนมูลค่า 30,000 บาทจากกองทุนส่งเสริมศักยภาพสตรีผลิตภัณฑ์ดาวน์นี่ พร้อมช่อดอกไม้แสดงความยินดี โดยได้รับเกียรติจากพลเอกอดุลย์  แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, คุณหญิงณัฐิกา  วัธเวคิน อังอุบลกุล ประธาน BPW Thailand นายราฟฟี่ ฟาฮาร์โด กรรมการผู้จัดการพีแอนด์จีประเทศไทย และ นางกรรณิการ์ จรัสอุไรสิน เลขาธิการมูลนิธิพีแอนด์จีประเทศไทยเพื่อสังคม ร่วมมอบรางวัลในครั้งนี้ด้วย

  นอกจากพิธีการมอบรางวัลอันสำคัญบนเวทีแล้ว ภายในงานยังมีนิทรรศการแสดงผลงานและประวัติของผู้หญิงแต่ละท่าน ซึ่งนิทรรศการในครั้งนี้ก็ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก เพราะในครั้งนี้ได้ใช้เทคโนโลยี QR Code ร่วมกับบอร์ดแสดงนิทรรศการ ทำให้สะดวกแก่การอ่านมากขึ้น เพราะเพียงแค่แสกน QR Code บริเวณหน้าบอร์ดของสตรีที่สนใจ ก็จะแสดงผลออกมาเป็นประวัติย่อ พร้อมคำคมสร้างแรงบันดาลใจของสตรีนั้นๆทำให้สะดวกต่อการเดินชมนิทรรศการ และยังเป็นการประยุกต์เทคโนโลยีมาใช้เป็นสื่อผสมได้อย่างดีเยี่ยม ทำเอาท่ารัฐมนตรีพลเอกอดุลย์  แสงสิงแก้ว อดใจไม่ไหวขอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาลองแสกน QR Code ทดสอบประสิทธิภาพการทำงานด้วย

    บรรยากาศภายในงานนี้ นอกจากจะคลาคล่ำไปด้วยบรรดาผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนที่ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้แล้ว ยังได้เห็นภาพบรรยากาศความอบอุ่นของครอบครัวที่มาร่วมแสดงความยินดีกับบรรดาสตรีที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ ที่ทำเอาผู้มาร่วมงานต้องยิ้มกันไปตามๆกันอีกด้วย

     สำหรับ ภาพกิจกรรม รวมทั้งประวัติที่น่าสนใจของสตรีทั้ง 12 ท่าน รวมทั้งโครงการดีๆของมูลนิธิพีแอนด์จีประเทศไทยเพื่อสังคม สามารถติดตามได้เพิ่มเติมที่เฟชบุ๊คแฟนเพจ ‘P&G Thailand CSR’ ที่จะรวบรวมข่าวสารและกิจกรรมที่น่าสนใจเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของมูลนิธิพีแอนด์จีประเทศไทยต่อไป

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!