WORLD7

SME720 x 100tqm720

2174 รพพระรามเก้าโรงพยาบาลพระรามเก้า คุมเข้ม สร้างความมั่นใจ รับมือไวรัสโคโรน่า

          โรงพยาบาลพระรามเก้าร่วมสนับสนุนภาครัฐรณรงค์ในการดูแลสุขภาพของผู้ใช้บริการจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Coronavirus) จึงต้องออกมาตรการเข้มงวดสำหรับผู้ใช้บริการและสร้างความมั่นใจให้อยู่ในการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดจากแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

          นพ.สมชัย ลีลาศิริวงศ์ ประธานคณะกรรมการการเตรียมความพร้อมป้องกัน และแก้ปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ โรงพยาบาลพระรามเก้า กล่าวว่า ทางโรงพยาบาลมีมาตรการเตรียมความพร้อม และคุมเข้มการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า โดยจำกัดเส้นทางการเข้าออก ตั้งจุดคัดกรองพิเศษ 3 จุด และแบ่งกลุ่มผู้มาใช้บริการออกเป็น 2 กลุ่มคือ 1.ผู้ป่วยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศภายใน 14 วัน ถ้ามีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หอบเหนื่อยจะแยกผู้ป่วยแล้วส่งเชื้อไปที่ห้องปฏิบัติการ แยกอุปกรณ์สำหรับทางการแพทย์ออกชัดเจนจนกว่าจะได้รับผลจากห้องปฏิบัติการว่าปลอดภัย 2.ผู้ป่วยทั่วไปที่มาตรวจก็จะถูกคัดกรองเช่นกัน และสามารถเข้าใช้บริการตามห้องตรวจได้ตามปกติ ทางโรงพยาบาลรณรงค์ให้เห็นถึงแนวทางในการป้องกันการติดเชื้อ เพื่อสร้างความมั่นใจในการรับมือและให้การรักษาอย่างทันท่วงที โดยมีการเพิ่มตามมาตรการคัดกรองผู้มาใช้บริการเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรน่า พร้อมจัดทีมแพทย์และบุคลากรดูแลผู้ป่วยในกลุ่มต่างๆ จัดโซนในการคัดแยกผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงออกจากผู้มาใช้บริการทั่วไปเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้มารับบริการ หากตรวจพบผู้ป่วยที่มีอาการเข้าข่ายติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ผู้ป่วยจะถูกกักตัวเพื่อส่งตรวจหาเชื้อไวรัสในห้องปฏิบัติการ เอกซเรย์ปอด ควบคุมจนสามารถทราบผลได้และตรวจรักษาตามแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน ขณะเดียวกันยังมีการเพิ่มมาตรการการทำความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อโรคทุก 1 ชั่วโมงในทุกจุดของโรงพยาบาลและอุปกรณ์ที่ผู้คนสัมผัสบ่อย ทุก 1 ชั่วโมง ทั้งราวบันได ปุ่มกดลิฟต์ด้านนอกและด้านใน และมีแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ พร้อมคำแนะนำในการป้องกันไวรัสโคโรน่ากระจายทุกจุดให้กับผู้มาใช้บริการ เพื่อให้ผู้มาใช้บริการมั่นใจในความปลอดภัยในการคัดกรองผู้ป่วยที่จะเข้ามาใช้บริการ อีกด้วย 

 


AO2174

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!