WORLD7

SME720 x 100tqm720

2126 OracleOracle’s 2020 Top 10 Cloud Predictions

          10 การคาดการณ์ที่เกี่ยวกับระบบคลาวด์ในปี ค.ศ. 2020 โดยออราเคิล ผลกระทบจากระบบอัตโนมัติ The impact automation ปัญญาประดิษฐ์ (AI) การเรียนรู้ของเครื่องจักรกล (Machine Learning) บล็อกเชน (Blockchain) และอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นกับเทคโนโลยีสารสนเทศภายในปี ค.ศ. 2025

          การคาดการณ์เรื่องที่ 1
          90% ของการปฏิบัติงานด้านไอทีและงานบริหารจัดการข้อมูลที่ใช้มนุษย์ดำเนินการทั้งหมด จะกลายเป็นระบบอัตโนมัติโดยสมบูรณ์ ซึ่งจะเปิดประตูสู่ยุคใหม่แห่งนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT innovation)

          ภายในปี ค.ศ. 2025 90% ของการงานด้านไอทีและงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลโดยใช้มนุษย์ดำเนินการทั้งหมด จะกลายเป็นระบบอัตโนมัติโดยสมบูรณ์

          การคาดการณ์เรื่องที่ 2
          จะเกิดการแบ่งปันข้อมูลสำคัญในระบบคลาวด์มากขึ้น 600 เท่า
          แฮคเกอร์ (Hacker) หรือผู้ประสงค์ร้ายในโลกออนไลน์จะยิ่งมีกลวิธีในการแทรกแซงมากยิ่งขึ้น บริษัทต่างๆ จึงจำเป็นต้องเสริมประสิทธิภาพโดยการหาวิธีการรับมือในการทำงานกับข้อมูลและระบบต่างๆ

          การคาดการณ์เรื่องที่ 3
          ภายในปี ค.ศ. 2025 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานวิสาหกิจ 100% จะผนวกรวมปัญญาประดิษฐ์บางรูปแบบเข้าในการทำงาน

          การคาดการณ์เรื่องที่ 4
          100% ของแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทานจะต้องพึ่งพาเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) ความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality) การเรียนรู้ของเครื่องจักรกล (Machine Learning) บล็อกเชน (Blockchain) และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) ในบางกรณี อัลกอริธึมของปัญญาประดิษฐ์จะขจัดความจำเป็นของการตัดสินใจโดยมนุษย์ไปด้วย

          การคาดการณ์เรื่องที่ 5
          ระบบอัตโนมัติจะส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบเฉพาะบุคคล ทั้งในฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายขาย และหน่วยงานหลักอื่นๆ ของธุรกิจ โดยภายในปี ค.ศ. 2025 80% ของงานขายจะกลายเป็นระบบอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้พนักงานขายสามารถเปลี่ยนไปมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับลูกค้าได้มากขึ้น

          การคาดการณ์เรื่องที่ 6
          80% ของเมืองใหญ่จะใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) ในระบบเมืองอัจฉริยะ โดยภายในปี ค.ศ. 2025 80% ของเมืองใหญ่จะใช้ข้อมูลอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) เพื่อให้เมืองนั้นๆ เป็นระบบเมืองอัจฉริยะอย่างแท้จริง

          การคาดการณ์เรื่องที่ 7
          วิทยาการข้อมูลจะกลายเป็นระบบอัตโนมัติมากขึ้น และฝังตัวอยู่ในระบบการวิเคราะห์และการบริหารจัดการข้อมูล โดยภายในปี ค.ศ. 2025 จะมีนักวิทยาการข้อมูล (Data Scientists) ไม่เพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้น โดยขึ้นอยู่กับแนวโน้มต่างๆ

          การคาดการณ์เรื่องที่ 8
          การอุบัติของเครื่องจักรที่ทำงานด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะก่อให้เกิดงานรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อน
          เครื่องจักรจะทำงานแทนคนงานในบริษัทบางแห่ง ผู้บริหารธุรกิจจึงจำเป็นต้องพิจารณาถึงแนวทางที่จะทำให้คนงานจักรกลหน่วยหนึ่งทำงานร่วมกับคนงานจักรกลอีกหน่วยหนึ่งได้ดีที่สุด

          การคาดการณ์เรื่องที่ 9
          การโจมตีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์จะมีกลวิธีที่แยบยลมากขึ้นจากการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยภายในปี ค.ศ. 2025 80% ของการโจมตีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์จะเกิดขึ้นจากภายในแหล่งข้อมูล

          การคาดการณ์เรื่องที่ 10
          80% ของข้อมูลจะถูกเชื่อมต่อกับสิ่งต่างๆ แทนที่จะเป็นตัวบุคคล
          ขนาดของข้อมูลอัตลักษณ์จะใหญ่ขึ้นกว่าในอดีต โดยข้อมูลส่วนมากจะถูกแยกย่อยกระจายไปยังผู้ใช้งาน แอปพลิเคชัน และอีโคซิสเต็มต่างๆ

          ปัจจุบัน บริษัทต่างๆ ในทุกขนาดและทุกพื้นที่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบคลาวด์รุ่นใหม่ ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อองค์กรวิสาหกิจยุคใหม่ และให้ประโยชน์ทั้งในด้านการวัดผล ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน แล้วคุณจะดำเนินงานให้ประสบผลสำเร็จตามนั้นได้อย่างไร? ออราเคิล นำเสนอระบบคลาวด์รุ่น 2 ที่ผ่านการออกแบบโครงสร้างระบบคลาวด์ IaaS และ PaaS ใหม่ตั้งแต่พื้นฐาน โดยสร้างระบบใหม่ทั้งหมดเพื่อตอบโจทย์ความต้องการการใช้งานที่มีความสุ่มเสี่ยง โดยการทำงานของระบบ Oracle Cloud มอบระบบฐานข้อมูล Oracle Autonomous Database ที่มีความสามารถในการซ่อมแซมตัวเอง ปรับแต่งด้วยตัวเอง และขับเคลื่อนด้วยตัวเองได้เป็นเจ้าแรกของโลก พร้อมความสามารถในการวิเคราะห์ขั้นสูงของระบบ Oracle Analytics Cloud

          ระบบคลาวด์ที่เปี่ยมประสิทธิภาพนี้จะช่วยขจัดความซับซ้อนยุ่งยาก ความผิดพลาดจากมนุษย์ และการบริหารจัดการโดยมนุษย์ให้หมดไป พร้อมช่วยลดต้นทุนการดูแลจัดการได้มากถึง 80% บริการระบบคลาวด์รุ่น 2 ของออราเคิลสร้างขึ้นบนโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ที่มั่นคงที่สุดในโลก เสริมกำลังด้วยบริการแพล็ตฟอร์มแบบบูรณาการและซอฟต์แวร์ที่ทำงานได้อย่างครอบคลุม นับตั้งแต่การพัฒนาแอปพลิเคชันและการวิเคราะห์ธุรกิจ ไปจนถึงการบริหารจัดการข้อมูล การบูรณาการระบบงาน ความมั่นคงปลอดภัย ปัญญาประดิษฐ์ และบล็อกเชน ดังนั้น คุณจึงสามารถใช้งานเทคโนโลยีต่างๆ ได้ทันทีเพื่อขับเคลื่อนผู้นำตลาดสู่ความสำเร็จ ซึ่งประกอบด้วยการวางแผนที่รัดกุม การตั้งระบบให้ใช้งานได้ และเครื่องมือในการถ่ายโอนงาน เพื่อการโยกย้ายระบบข้อมูลในสถานที่ปฏิบัติงานของคุณขึ้นสู่ระบบคลาวด์

 


AO2126

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!