WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

2126 OracleOracle’s 2020 Top 10 Cloud Predictions

          10 การคาดการณ์ที่เกี่ยวกับระบบคลาวด์ในปี ค.ศ. 2020 โดยออราเคิล ผลกระทบจากระบบอัตโนมัติ The impact automation ปัญญาประดิษฐ์ (AI) การเรียนรู้ของเครื่องจักรกล (Machine Learning) บล็อกเชน (Blockchain) และอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นกับเทคโนโลยีสารสนเทศภายในปี ค.ศ. 2025

          การคาดการณ์เรื่องที่ 1
          90% ของการปฏิบัติงานด้านไอทีและงานบริหารจัดการข้อมูลที่ใช้มนุษย์ดำเนินการทั้งหมด จะกลายเป็นระบบอัตโนมัติโดยสมบูรณ์ ซึ่งจะเปิดประตูสู่ยุคใหม่แห่งนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT innovation)

          ภายในปี ค.ศ. 2025 90% ของการงานด้านไอทีและงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลโดยใช้มนุษย์ดำเนินการทั้งหมด จะกลายเป็นระบบอัตโนมัติโดยสมบูรณ์

          การคาดการณ์เรื่องที่ 2
          จะเกิดการแบ่งปันข้อมูลสำคัญในระบบคลาวด์มากขึ้น 600 เท่า
          แฮคเกอร์ (Hacker) หรือผู้ประสงค์ร้ายในโลกออนไลน์จะยิ่งมีกลวิธีในการแทรกแซงมากยิ่งขึ้น บริษัทต่างๆ จึงจำเป็นต้องเสริมประสิทธิภาพโดยการหาวิธีการรับมือในการทำงานกับข้อมูลและระบบต่างๆ

          การคาดการณ์เรื่องที่ 3
          ภายในปี ค.ศ. 2025 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานวิสาหกิจ 100% จะผนวกรวมปัญญาประดิษฐ์บางรูปแบบเข้าในการทำงาน

          การคาดการณ์เรื่องที่ 4
          100% ของแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทานจะต้องพึ่งพาเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) ความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality) การเรียนรู้ของเครื่องจักรกล (Machine Learning) บล็อกเชน (Blockchain) และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) ในบางกรณี อัลกอริธึมของปัญญาประดิษฐ์จะขจัดความจำเป็นของการตัดสินใจโดยมนุษย์ไปด้วย

          การคาดการณ์เรื่องที่ 5
          ระบบอัตโนมัติจะส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบเฉพาะบุคคล ทั้งในฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายขาย และหน่วยงานหลักอื่นๆ ของธุรกิจ โดยภายในปี ค.ศ. 2025 80% ของงานขายจะกลายเป็นระบบอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้พนักงานขายสามารถเปลี่ยนไปมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับลูกค้าได้มากขึ้น

          การคาดการณ์เรื่องที่ 6
          80% ของเมืองใหญ่จะใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) ในระบบเมืองอัจฉริยะ โดยภายในปี ค.ศ. 2025 80% ของเมืองใหญ่จะใช้ข้อมูลอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) เพื่อให้เมืองนั้นๆ เป็นระบบเมืองอัจฉริยะอย่างแท้จริง

          การคาดการณ์เรื่องที่ 7
          วิทยาการข้อมูลจะกลายเป็นระบบอัตโนมัติมากขึ้น และฝังตัวอยู่ในระบบการวิเคราะห์และการบริหารจัดการข้อมูล โดยภายในปี ค.ศ. 2025 จะมีนักวิทยาการข้อมูล (Data Scientists) ไม่เพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้น โดยขึ้นอยู่กับแนวโน้มต่างๆ

          การคาดการณ์เรื่องที่ 8
          การอุบัติของเครื่องจักรที่ทำงานด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะก่อให้เกิดงานรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อน
          เครื่องจักรจะทำงานแทนคนงานในบริษัทบางแห่ง ผู้บริหารธุรกิจจึงจำเป็นต้องพิจารณาถึงแนวทางที่จะทำให้คนงานจักรกลหน่วยหนึ่งทำงานร่วมกับคนงานจักรกลอีกหน่วยหนึ่งได้ดีที่สุด

          การคาดการณ์เรื่องที่ 9
          การโจมตีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์จะมีกลวิธีที่แยบยลมากขึ้นจากการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยภายในปี ค.ศ. 2025 80% ของการโจมตีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์จะเกิดขึ้นจากภายในแหล่งข้อมูล

          การคาดการณ์เรื่องที่ 10
          80% ของข้อมูลจะถูกเชื่อมต่อกับสิ่งต่างๆ แทนที่จะเป็นตัวบุคคล
          ขนาดของข้อมูลอัตลักษณ์จะใหญ่ขึ้นกว่าในอดีต โดยข้อมูลส่วนมากจะถูกแยกย่อยกระจายไปยังผู้ใช้งาน แอปพลิเคชัน และอีโคซิสเต็มต่างๆ

          ปัจจุบัน บริษัทต่างๆ ในทุกขนาดและทุกพื้นที่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบคลาวด์รุ่นใหม่ ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อองค์กรวิสาหกิจยุคใหม่ และให้ประโยชน์ทั้งในด้านการวัดผล ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน แล้วคุณจะดำเนินงานให้ประสบผลสำเร็จตามนั้นได้อย่างไร? ออราเคิล นำเสนอระบบคลาวด์รุ่น 2 ที่ผ่านการออกแบบโครงสร้างระบบคลาวด์ IaaS และ PaaS ใหม่ตั้งแต่พื้นฐาน โดยสร้างระบบใหม่ทั้งหมดเพื่อตอบโจทย์ความต้องการการใช้งานที่มีความสุ่มเสี่ยง โดยการทำงานของระบบ Oracle Cloud มอบระบบฐานข้อมูล Oracle Autonomous Database ที่มีความสามารถในการซ่อมแซมตัวเอง ปรับแต่งด้วยตัวเอง และขับเคลื่อนด้วยตัวเองได้เป็นเจ้าแรกของโลก พร้อมความสามารถในการวิเคราะห์ขั้นสูงของระบบ Oracle Analytics Cloud

          ระบบคลาวด์ที่เปี่ยมประสิทธิภาพนี้จะช่วยขจัดความซับซ้อนยุ่งยาก ความผิดพลาดจากมนุษย์ และการบริหารจัดการโดยมนุษย์ให้หมดไป พร้อมช่วยลดต้นทุนการดูแลจัดการได้มากถึง 80% บริการระบบคลาวด์รุ่น 2 ของออราเคิลสร้างขึ้นบนโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ที่มั่นคงที่สุดในโลก เสริมกำลังด้วยบริการแพล็ตฟอร์มแบบบูรณาการและซอฟต์แวร์ที่ทำงานได้อย่างครอบคลุม นับตั้งแต่การพัฒนาแอปพลิเคชันและการวิเคราะห์ธุรกิจ ไปจนถึงการบริหารจัดการข้อมูล การบูรณาการระบบงาน ความมั่นคงปลอดภัย ปัญญาประดิษฐ์ และบล็อกเชน ดังนั้น คุณจึงสามารถใช้งานเทคโนโลยีต่างๆ ได้ทันทีเพื่อขับเคลื่อนผู้นำตลาดสู่ความสำเร็จ ซึ่งประกอบด้วยการวางแผนที่รัดกุม การตั้งระบบให้ใช้งานได้ และเครื่องมือในการถ่ายโอนงาน เพื่อการโยกย้ายระบบข้อมูลในสถานที่ปฏิบัติงานของคุณขึ้นสู่ระบบคลาวด์

 


AO2126

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!