WORLD7

SME720 x 100tqm720

Pพงศพฒนปปง.ยึดทรัพย์แก๊งค์ บิ๊กกิ๊ก 100 ล. เงินค้างบัญชี'พงศ์พัฒน์'แค่ 7 หมื่น

   แนวหน้า : ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการ ปปง.แถลงผลอายัดทรัพย์สิน พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ อดีต ผบช.ก.กับพวก และเครือญาติ ว่า ล่าสุด ป.ป.ง.ได้ตรวจเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารของ พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ โดยใช้ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ออกคำสั่งที่ ย.192/2557 ลงวันที่ 12 ธ.ค.57 อายัดทรัพย์สินที่กระทำผิดไว้ชั่วคราว จำนวน 107 บัญชี พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 12 ธ.ค.57 - 11 มี.ค.58 โดยเป็นเงินในบัญชีธนาคาร 3 บัญชี พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ จำนวน 70,085.95 บาท และเงินในบัญชีธนาคารของผู้ร่วมกระทำผิดและผู้ที่เกี่ยวข้องสัมพันธุ์อีก 7 คน รวม 104 บัญชี เป็นเงิน 37,931,379.19 ล้านบาท จำนวน 104 บัญชี

     แยกเป็นบุคคลใกล้ชิด 1.)พล.ต.ต.โกวิทย์ วงศ์รุ่งโรจน์ จำนวน 7 บัญชี จำนวน ,187,475.37 ล้านบาท 2.)พ.ต.อ.อัครวุฒิ หลิมรัตน์ จำนวน 15 บัญชี เป็นเงิน 2,404,798.98 ล้านบาท 3.)พ.ต.อ.วุฒิชาติ เลื่อนสุคันธ์ จำนวน 2 บัญชี เป็นเงิน 5,3982.53 บาท 4.)นายทรงพล ทองสิน จำนวน 54 บัญชี เป็นเงิน 3,096,777.80 บาท 5.)ด.ต.สุรศักดิ์ จันทร์เงา จำนวน 8 บัญชี เป็นเงิน 500,513.25 บาท 6.)ด.ต.ฉัตรินทร์ เหล่าทอง จำนวน 2 บัญชี เป็นเงิน 10,828.89 บาท 7.)น.ส.ชื่นกมล รุ่งพีรพงศ์ จำนวน 16 บัญชี เป็นเงิน 28,655,506.42 บาท

     พ.ต.อ.สีหนาท กล่าวต่อว่า กลุ่มที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ คือ น.ส.ปณิดา อัครพงศ์ปรีชา นางสุดาทิพย์ อัครพงศ์ปรีชา นายณรงค์ อัครพงศ์ปรีชา นายโกวิทย์ ม่วงนวล นางวันทนีย์ อัครพงศ์ปรีชา นายอภิรุจ อัครพงศ์ปรีชา และ น.ส.ขวัญตา เกิดอำแพง โดยทั้งหมดมีหุ้นส่วนในบริษัท ศิรินทิพย์ 2007 ซึ่งบริษัทดังกล่าวมีพฤติกรรมแอบอ้างเบื้องสูงในนามคณะบุคคลน้ำทิพย์ โดยการหลอกประมูลเครื่องเสวยให้วังอัมพรและวังศุโขทัย

    ประกอบกับ นางสุดาทิพย์ อัครพงศ์ปรีชา มีความเกี่ยวข้อง โดยมีศักดิ์เป็นหลานของ พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ รวมทั้ง น.ส.ปณิดา เป็นเจ้าของทรัพย์สินซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากธนาคาร จำนวน 4 บัญชี ของ น.ส.ปณิดา รวมเป็นเงิน 61,644,020.94 บาท ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่น่าเชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าว น.ส.ปณิดา ได้มาในระหว่างที่มีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมโดยมีพฤติการณ์ในการกระทำความผิดโดยลักลอบนำซากสัตว์สงวนเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการค้า เข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ ซึ่งเป็นความผิด มูลฐานตามมาตรา 3 (7) (15) และ (18) และเป็นความผิดฐานฟอกเงินตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542

      "ก่อนหน้านี้ ปปง.ได้อายัดทรัพย์สินประเภทที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ ไปจำนวน 104 รายการ มูลค่าประมาณ 400 ล้านบาท ล่าสุด ปปง.มีคำสั่งอายัดทรัพย์สิน ประเภทบัญชีเงินฝากธนาคารของ พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ กับพวก และเครือญาติ อีก 111 รายการ มูลค่าประมาณ 100 ล้านบาท รวมแล้วอายัดทรัพย์สิน 215 รายการ มูลค่าประมาณ 500 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีทรัพย์สินอีกจำนวนมากกว่า 2 หมื่นรายการ ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบและเตรียมการยึดและอายัดทรัพย์สินเพิ่มเติม ซึ่งหากตรวจสอบแล้วพบว่ามีทรัพย์สินใดที่เชื่อว่า เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ปปง.จะเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณายึดและอายัดทรัพย์สินต่อไป" พ.ต.อ.สีหนาท กล่าว

      ส่วนการโอนเงินไปต่างประเทศนั้นพบแค่ครอบครัวอัครพงศ์ปรีชาโอนเงินไปที่ประเทศอังกฤษและสวิสเซอร์แลนด์ จำนวน 16 ครั้ง ประมาณ 5 ล้านบาท ซึ่งจากการตรวจสอบเป็นการโอนเงินไปให้สถานศึกษา น่าจะเป็นการโอนเงินค่าเล่าเรียนลูกหลานที่ไปเรียนที่ประเทศดังกล่าว ไม่เกี่ยวข้องกับการโยกย้ายบัญชี

    รายงานข่าวแจ้งว่า ด.ต.สุรศักดิ์ เป็นคนขับรถของ พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!