WORLD7

SME720 x 100tqm720

Pสหนาทปปง.อายัดทรัพย์'พงศ์พัฒน์'เพิ่มอีก 105 รายการ รวมมูลค่ากว่า 25 ลบ.

   พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.)แถลงผลการยึดทรัพย์สินของพล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ อดีตผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(ผบช.ก.) เพิ่มเติมอีกจำนวนกว่า 105 รายการ มูลค่ากว่า 25 ล้านบาท

    ประกอบด้วย ธนบัตรสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา จำนวน 2,087 ฉบับ เป็นเงินไทย 5,493,017.36 บาท ธนบัตรไทย จำนวน 1,674,680 บาท ธนบัตรสกุลปอนด์ จำนวน 37,080 ปอนด์ เป็นเงินไทย 1,858,508.92 บาท ธนบัตรสกุลยูโร จำนวน 27,180 ยูโร เป็นเงินไทย 1,096,261.20 บาท ชุดเชี่ยนหมากทองคำ น้ำหนักประมาณ 2 กรัม จำนวน 16 ชิ้น ราคาประเมิน 490,000 บาท สร้อยคอทองคำพร้อมพระเลี่ยมทองคำ 1 องค์ จำนวน 1 เส้น ราคาประเมิน 137,000 บาท และเครื่องลายครามมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท

   นอกจากนี้ ยังมีทรัพย์สินอื่นๆ อีกจำนวนกว่า 80 รายการ เช่น งาช้างแกะสลัก, กำไลงาช้าง,ชุดเครื่องประดับคล้ายทองคำ, พระเลี่ยมทองล้อมเพชร, นาฬิกาคล้ายทองฝังเพชร เป็นต้น ที่อยู่ระหว่างการประเมินราคา และคาดว่ามีมูลค่าหลายล้านบาท

   ทั้งนี้ จากการตรวจสอบทรัพย์สินพบว่าอดีต ผบช.ก.กับพวก เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินที่มูลค่าสูงจำนวนมาก เป็นเรื่องผิดปกติธรรมทั่วไปของข้าราชการที่มีเงินเดือนไม่มากนัก แต่มีทรัพย์สินจำนวนมากเกินฐานะ ประกอบกับ เชื่อว่าทรัพย์สินดังกล่าวได้มาในช่วงที่มีการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และเริ่มมีพฤติการณ์ในการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการและความผิดเกี่ยวกับการพนันอันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (5) และ (9) และมีพฤติการณ์ในการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ตามมาตรา 5 ประกอบมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

   พ.ต.อ.สีหนาท กล่าวว่า ทรัพย์สินต่างๆ ที่ได้มาดังกล่าวจึงเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด ตามมาตรา 3 และเนื่องจากทรัพย์สินในคดีนี้ประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์ที่สามารถโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้น ได้โดยง่าย หากมิได้มีการยึดไว้ชั่วคราวแล้วต่อมาเมื่อศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง.อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ ดังนั้น คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีมติให้ยึดทรัพย์สินจำนวน 105 รายการดังกล่าวไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน ตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!