WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

Gพ.ต.อ.สหนาท ประยรรตนปปง.ล้ำใช้ตาข่ายไอทีอัจฉริยะดักจับข้อมูลฟอกเงิน เทคโนโลยีวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินระดับโลกจากแซส

     บ้านเมือง : ป.ป.ง. ผนึกกำลัง แซส ซอฟท์แวร์ นำเทคโนโลยีระดับโลก แซส (SAS) มาวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินเพื่อสนับสนุนการทำงานด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และคาดหวังว่า หาก ป.ป.ง.นำแซสมาใช้จะช่วยเพิ่มปริมาณข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ธุรกรรมได้ในอนาคต

     พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เลขาธิการ ป.ป.ง.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันปัญหาการฟอกเงินถือเป็นปัญหาที่มีความสำคัญที่กระทบต่อสังคมและประเทศชาติ และยังมีการกระทำความผิดในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

       สำนักงาน ป.ป.ง. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เป็นองค์กรหลักในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากลมีอำนาจหน้าที่ในการวางหลักเกณฑ์ และดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งเป็นหน่วยงานตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินจึงร่วมมือกับบริษัท แซส ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด นำเทคโนโลยีที่เรียกว่า แซส (SAS) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เปรียบได้กับ "สมองกล" เพื่อเป็น "ตาข่ายไอทีอัจฉริยะ" ในการดักจับธุรกรรมทางการเงินและสรุปธุรกรรมต้องสงสัยได้อย่างถูกต้อง มาสนับสนุนการทำงานของ ป.ป.ง. ด้านการวิเคราะห์ธุรกรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และคาดว่าหากมีการนำเทคโนโลยีแซส (SAS) มาใช้จะช่วยเพิ่มปริมาณข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ธุรกรรมได้ในอนาคต

       สำหรับ เทคโนโลยีแซส (SAS) เป็นเทคโนโลยีระดับโลกซึ่งได้รับการยอมรับจากหน่วยงานทางด้านการเงินที่ใช้บริการทั่วโลกให้การรับรอง อาทิ ธนาคารกลางนิวยอร์ก, สำนักงานควบคุมเงินตรา (OCC), เครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงิน (FINCEN) และสำนักงานบริหารทางการเงินสหราชอาณาจักร (FSA) เป็นต้น

    นายทวีศักดิ์ แสงทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท แซส ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า เทคโนโลยี SAS ได้รับการยอมรับและรับรองจากหน่วยงานทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา อาทิ ธนาคารกลางนิวยอร์ก : มีการใช้โซลูชั่นของ SAS ในการตรวจสอบกิจกรรมต่างๆ ของธนาคารกลาง 250 แห่งที่มีการเคลื่อนย้ายเงินผ่านระบบธนาคารกลางของสหรัฐ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้เทคโนโลยี SAS ขนาดใหญ่ที่วิเคราะห์ข้อมูลตลาดและสภาพคล่องของสถาบันต่างๆ ที่ได้รับการควบคุม

     สำนักงานควบคุมเงินตรา (OCC) มีการใช้เทคโนโลยีสถิติของ SAS เพื่อตรวจสอบการทดสอบสภาพคล่องการทำงานและความเสี่ยงของธนาคารที่ได้รับการควบคุม, เครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN): มีการใช้เทคโนโลยี SAS ในการขุดคุ้ยข้อมูลจากฐานข้อมูลของ Bank Secrecy Act และจัดการคำร้องขอข้อมูลขององค์การระหว่างประเทศกว่า 150 แห่ง ที่มีข้อตกลงกับ FINCEN เพื่อเข้าถึงฐานข้อมูล BSA ทั้งหมดและเอกสารในคดีทุจริต SAR ในสหรัฐ สำนักงานบริการทางการเงินสหราชอาณาจักร ใช้เทคโนโลยี SAS ในการจัดการ ค้นหา และเชื่อมต่อข้อมูลที่มีการเปิดเผยทั้งหมดจากองค์กรที่ได้รับการควบคุมจากสหราชอาณาจักร และบริหารจัดการกับกระบวนการฟ้องร้องตั้งแต่ต้นจนจบ ทั้งนี้สถิติการฟอกเงินในสหรัฐอเมริกามีมูลค่าประมาณ 3 แสนล้านดอลลาร์ต่อปี

     บริษัท แซส ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้นำในตลาดซอฟต์แวร์และบริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ (Business Analytics) ด้วยโซลูชั่นเชิงนวัตกรรมที่ให้ลูกค้าในรูปของ Integrated Framework และเทคโนโลยีสำหรับการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ และการเข้าถึงข้อมูลช่วยให้ลูกค้าของแซส ที่มีมากกว่า 75,000 แห่งทั่วโลก สามารถตัดสินใจทางธุรกิจได้ดีและรวดเร็วยิ่งขึ้น และนับตั้งแต่ปี 2519 เป็นต้นมา แซสเดินหน้าอย่างมุ่งมั่นในการเป็น "พลังแห่งการรอบรู้" หรือ The Power to Know ฎ สำหรับลูกค้าทั่วโลก

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!