WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

Payutศาลรัฐธรรมนูญลงมติเป็นเอกฉันท์ ม. 61 วรรคสอง พ.ร.บ.ประชามติ ไม่ขัดรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว
    ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์วินิจฉัยว่า พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 มาตรา 61 วรรคสอง ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 มาตรา 4 จึงไม่มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งชาติอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
     โดยคำร้องนี้ ผู้ตรวจการแผ่นดินได้เสนอเรื่องพร้อมขอความเห็นให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 มาตรา 61 วรรคสอง ที่บัญญัติว่า" ผู้ใดดำเนินการเผยแพร่ข้อความ ภาพ เสียง ในสื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือในช่องทางอื่นใด ที่ผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือมีลักษณะรุนแรง ก้าวร้าว หยาบคาย ปลุกระดม หรือข่มขู่ โดยมุ่งหวังเพื่อให้ผู้มีสิทธิออกเสียงไม่ไปใช้สิทธิออกเสียง หรือออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือไม่ออกเสียง ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำการก่อความวุ่นวายเพื่อให้การออกเสียงไม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย" เป็นบทบัญญัติที่จำกัดสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนเกินความจำเป็น และกระทบกระเทือนสาระสำคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพ มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งชาติอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 มาตรา 4 หรือไม่
นายกฯ ยันไม่จำเป็นต้องใช้ม.44 หากศาลตัดสินให้ ม.61 วรรคสองในพ.ร.บ.ประชามติขัดรธน.
     พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวถึงกรณีที่วันพรุ่งนี้ (29 มิ.ย.) ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยว่า พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ มาตรา 61 วรรคสอง ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ว่า เป็นเรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณา ซึ่งส่วนตัวมองว่ายังมีมาตราอื่นและกฎหมายอื่นบังคับใช้ได้อีก โดยไม่ต้องออกเป็นคำสั่งมาตรา 44
     นายกรัฐมนตรี ยืนยันว่ารัฐบาลจะยังเดินตามโรดแมปที่วางไว้ และไม่ได้เตรียมรัฐธรรมนูญเผื่อไว้หากไม่ผ่านประชามติ แต่ก็มีคณะทำงานและฝ่ายกฎหมายดูแลอยู่ ซึ่งรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับไม่ได้มีความแตกต่างกันมาก และไม่ว่ารัฐธรรมนูญฉบับไหนจะต้องยึดประเทศและทำเพื่อประชาชนในประเทศเป็นหลัก
      พล.อ.ประยุทธ์ ยอมรับว่า สิ่งที่เป็นห่วงในวันลงประชามติ คือ เรื่องความขัดแย้ง ซึ่งรัฐบาลมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยให้มากที่สุด พร้อมขอทุกฝ่ายอย่าออกมาใช้อาวุธและใช้ความรุนแรง
     "ไม่ใช่ว่าผมบังคับให้ทุกคนต้องผ่านนะ ผมพูดตรงนี้ อย่าไปตีความผิดอีก ก็เอาหลักการมาพูด การเลือกตั้งต้องมีรัฐธรรมนูญ ไม่มีรัฐธรรมนูญไม่ได้ การเลือกตั้งจะจัดได้ก็ต้องไม่มีความรุนแรง ไม่มีความไม่สงบเรียบร้อยเกิดขึ้น บ้านเมืองมีเสถียรภาพ ประชาชนทุกคนออกมาลงคะแนนเสียงด้วยความเป็นอิสระ ผมไม่ได้บังคับ ใครจะเลือกหรือไม่เลือก" พลเอกประยุทธ์ กล่าว
      สำหรับ กรณีที่ประเทศอังกฤษอาจมีการทำประชามติรอบที่ 2 นั้น ในส่วนของไทยจะมีการเตรียมทำประชามติรอบที่ 2 อย่างไรนั้น นายกรัฐมนตรี ระบุว่า การทำประชามติของอังกฤษ กับการทำประชามติของไทยมีความแตกต่างกัน เนื่องจากไทยทำประชามติเพื่อให้ได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และกฎหมายของไทยไม่มีการกำหนดให้มีการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญรอบ 2
ส่วนการรณรงค์ Vote No นั้น ต้องไปถามคนที่ต้องการจะล้มประชามติ คนที่ต้องการบิดเบือน และควรถามประชาชนส่วนใหญ่ที่มีสิทธิเลือกตั้งว่าต้องการประชาธิปไตยหรือไม่
อินโฟเควสท์

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!