WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

Display # 
Title Author Hits
สำนักงาน กสทช. จัดระเบียบสายสื่อสารบนถนนเยาวราช เตรียมรองรับประชาชนเฝ้าฯ รับเสด็จ Written by ao 1601
กทปส. จัด Focus Group 3 จังหวัด เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำ (ร่าง) แผนแม่บทกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ในระยะ 4 ปี (2563-2566) Written by ao 2070
สำนักงาน กสทช. จัดกิจกรรมพันธมิตรจิตอาสาระหว่างประเทศเพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.10 เชิญผู้แทนจากประเทศสมาชิกสหภาพวิทยุสมัครเล่นนานาชาติ นักวิทยุสมัครเล่นจาก 11 ประเทศ รวมทั้งนักวิทยุสมัครเล่นในประเทศ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการสื่อสารกรณีเกิดภัยพิบัติ ส Written by ao 1343
ประมูลคลื่น 5G 13 พ.ย.-12 ธ.ค. 62 ปรับราคาตั้งต้นการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 26 GHz จาก 300 ล้านบาท เป็น 423 ล้านบาท Written by admin 1159
สำนักงาน กสทช. เดินหน้าศูนย์ USO Net หนุนเด็กในพื้นที่ชนบทเข้าถึงการศึกษา เผยโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ เข้ารับรางวัลปี 2562 จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก่อนส่งชิงรางวัลยูเอ็น Written by ao 1792
ผู้บริหาร พนักงานสำนักงาน กสทช. ลงพื้นที่จัดระเบียบสายสื่อสารบนถนนดินแดง ตามโครงการจิตอาสา
จัดระเบียบสายสื่อสารฯ เนื่องในวันปิยมหาราช Written by ao 1722
สำนักงาน กสทช. เชิญโอเปอเรเตอร์ทุกรายประชุมหารือ เผยไม่เกิน 17 ต.ค. ระบบสื่อสารทุกเครือข่าย พร้อมสำหรับงานพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อรองรับการติดต่อสื่อสารของหน่วยงาน Written by ao 1861
กสทช. มีมติเห็นชอบให้นำอัตราค่าธรรมเนียมเลขหมายโทรคมนาคมให้เป็นอัตราเดียว (Single Rate) ไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ Written by ao 1454
สำนักงาน กสทช. เดินหน้ารณรงค์จัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่สมุทรปราการ Written by ao 1626
กสทช. จับมือ สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) จัดงานประชุมเชิงปฏิบัติสร้างความรู้เรื่อง Artificial Intelligence (AI) ผลักดันไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล Written by ao 1621

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!