WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

NBCTฐากร ตณฑสทธ2กสทช.ร่วมผู้ประกอบการโทรคมฯนำสายสื่อสารลงดินเพื่อปรับทัศนียภาพตัวเมืองชั้นในแล้วเสร็จในปีนี้
      นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมลงดินภายในปีนี้รวมทั้งหมด 6 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการจิตรลดา (ตั้งแต่แยกพณิชยการพระนครถึง แยกยมราช) ดำเนินการระหว่างเดือน ม.ค. – ก.พ. 2. เส้นทางถนนพระรามที่1 ดำเนินการระหว่างเดือน มี.ค. – เม.ย. 3. โครงการถนนนานา ดำเนินการภายในปี 2561
4. ถนนราชปรารภ (ตั้งแต่ถนนศรีอยุธยาถึง แยกประตูน้ำ) ดำเนินการในเดือน มี.ค. 5. ถนนศรีอยุธยา (ถนนพญาไท – ถนนราชปรารภ) ดำเนินการในเดือน มี.ค. และ 6. โครงการนนทรี ตรงถนนสาธุประดิษฐ์ และซอยสว่างอารมณ์ ดำเนินการช่วงปลายปี 2561
      นายฐากร กล่าวต่อว่า การนำสายสื่อสารลงดินนอกจากจะเป็นการปรับทัศนียภาพของกรุงเทพมหานครให้มีความสวยงามแล้ว ยังเพิ่มความปลอดภัยด้านชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน และมีส่วนช่วยให้คุณภาพสัญญาณโทรศัพท์เสถียรมากขึ้น ทำให้สายสื่อสารไม่ถูกรบกวนจากสิ่งแวดล้อมภายนอก
        ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ได้ร่วมโครงการนำสายสื่อสารโทรคมนาคมลงดินในตั้งแต่ปี 2559 และดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว3 เส้นทาง ได้แก่ ถนนโยธี (ตั้งแต่ซอยเสนารักษ์ ถึง พระรามหก) ดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ 25 มิ.ย. 60 ถนนเพชรบุรี (ตั้งแต่แยกบรรทัดทอง ถึง แยกอุรุพงษ์) ดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ 15 ก.ค. 60 และ ถนนศรีอยุธยา (ตั้งแต่สำนักคณะกรรมการอุดมศึกษา ถึง สถานีตำรวจพญาไท) ดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ 16 มิ.ย. 60
       สำหรับ ผลการดำเนินการปี 2560 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 3 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการพหลโยธิน แบ่งเป็น 2 เส้นทาง ได้แก่ ถนนประดิพัทธ์ (แยกประดิพัทธ์ ถึง แยกสะพานควาย) ดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ 30 ส.ค. 60 ถนนพหลโยธิน (แยกลาดพร้าว ถึง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ) ดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ 30 ก.ย. 60
2.โครงการพญาไท แบ่งเป็น 3 เส้นทาง ได้แก่ ถนนพญาไท (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ–แยกปทุมวัน) ดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ 6 พ.ย. 60 ถนนโยธี (ถนนพญาไท–ซอยเสนารักษ์) ดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ 15 ธ.ค. 60 และถนนเพชรบุรี (ถนนพญาไท–ถนนบรรทัดทอง) ดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ 21 ก.ย. 60
       และ 3. โครงการสุขุมวิท ตรงถนนสุขุมวิท (ทางรถไฟ – ซอยสุขุมวิท 71) ดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ 30 พ.ย. 60
อินโฟเควสท์

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!