WORLD7

sme624x100 giftqm720

NBCTฐากร ฒณฑสทธกสทช. เร่งหาข้อสรุปช่วยผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล-ขยายเวลาชำระค่างวดคลื่น 900 MHz ภายในสัปดาห์นี้ก่อนเสนอรัฐบาล
       นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) แถลงว่า ตามที่ กสทช.ได้ไปประชุมร่วมกับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ก่อนเข้าประชุมเพื่อหาทางเชื่อเหลือผู้ประกอบกิจการทีวีดิจิทัลเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (22 ม.ค.) กสทช.ได้ทำความเห็นเป็นหนังสือตอบกลับไปยังสมาคมผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลแล้ว โดย กสทช.ยืนยันให้พักชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตงวดสุดท้าย โดยพักการจ่ายเงินเป็นเวลา 3 ปี (คิดอัตราดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยนโยบาย) และให้การสนับสนุนค่าเช่าโครงข่าย (ค่ามัค) โดย กสทช.ขอให้ลดค่าบริการลงร้อยละ 50 และที่ประชุมฯ ได้รับฟังความเห็นของตัวแทนผู้ประกอบการและ กสทช.โดยให้ กสทช.กลับมาพิจารณาความเห็นเสนอกลับไปให้นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี อีกครั้ง โดย กสทช.คาดว่าจะพิจารณาให้ได้ข้อสรุปภายใน 2-3 วัน และเสนอความเห็นกลับไปที่รองนายกรัฐมนตรีภายในปลายเดือนนี้
      ส่วนมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ประมูลได้คลื่นความถี่ 900 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ตามที่ผู้ประมูลได้ (บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค และบริษัท ทรูมูฟเอชยูนิเวอร์แซล) ขอแบ่งงวดชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตงวดที่ 4 ออกเป็น 5 ครั้งนั้น กสทช.จะเร่งทำการสรุปให้ได้ความชัดเจนภายในสัปดาห์นี้
ทั้งนี้ การช่วยเหลือของ กสทช.จะพิจารณาตามความเหมาะสม
อินโฟเควสท์

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!