WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

NBCTฐากร ตณฑสทธ1บอร์ดกสทช.นัด 7 ก.พ.พิจารณาร่างเกณฑ์ประมูลคลื่น 900/1800 MHz ใหม่

       นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ในวันที่  7 ก.พ. 61 สำนักงาน กสทช.จะนำเสนอร่างหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ในย่าน 900 MHz และ 1800 MHz ใหม่ พร้อมกำหนดการวันประมูล และวันลงในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้ดำเนินการประมูลได้

      ขณะที่นายประวิทย์ ลี่สถาพรสงศา กรรมการ กสทช.กล่าวว่า การเปิดประมูลคลื่นความถี่รอบใหม่ ต้องรอผลหารือกับสำนักงาน กสทช.และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา ที่บอร์ดกสทช.ชุดปัจจุบันสามารถดำเนินการประมูลได้หรือไม่ เนื่องจากได้หมดวาระไปแล้วเมื่อ 6 ต.ค. 60 แต่ทำหน้าที่ต่อเนื่องจนกว่าจะมีคณะกรรมการ กสทช.ชุดใหม่ ซึ่งตามกฎหมายระบุว่าให้ทำหน้าที่เท่าที่จำเป็น แต่การประมูลคลื่นความถี่รอบนี้พิจารณาแล้วดำเนินการตามความเหมาะสม เพราะยังไม่เห็นการสรรหาคณะกรรมการกสทช.เสร็จสิ้น

      "ต้องรอผลหารือของสำนักงาน กสทช.ว่าทำได้ไหม และ ถ้าทำได้ก็มาดูเรื่องการประมูล โดยรวมปัญหาประมูลน่าจะเป็นเรื่องราคา ถ้าราคาสูงมีแนวโน้มจะขายไม่หมด หรือจะแบ่งเป็นบล็อคก็คิดว่าขายไม่หมดเหมือนกัน" นายประวิทย์ กล่าว

      อนึ่ง เมื่อเดือนม.ค. ที่ผ่านมา ทางสำนักงาน กสทช.ได้เปิดรับฟังความคิดเห็น หรือประชาพิจารณ์เกี่ยวกับร่างเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ในย่าน 900 MHz และ 1800 MHz ที่กำหนดเปิดประมูลใบอนุญาตคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz จำนวน 5 MHz จำนวน 1 ใบ โดยกำหนดราคาเริ่มต้น 37,988 ล้านบาท ระยะเวลาใบอนุญาต 15 ปี และ ใบอนุญาตคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz จำนวน 15 MHz จำนวน 3 ใบ ราคาเริ่มต้นที่ 37,457 ล้านบาท ระยะเวลาใบอนุญาต 15 ปี

     อินโฟเควสท์

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!