WORLD7

SME720 x 100tqm720

12100 NBTCนายกรัฐมนตรีมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2563’ แก่สำนักงาน กสทช.

          นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 3 . 2563 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2563 (DG Awards 2020) แก่สำนักงาน กสทช. ซึ่งเป็น 1 ใน 10 หน่วยงานที่ได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2563 (Digital Government Awards 2020) จากผลการดำเนินโครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2563 ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์กรมหาชน) หรือ สพร. ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก วิภาวดี โดยรางวัลรัฐบาลดิจิทัลเป็นรางวัลที่มอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในระดับสูง เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้กับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ซึ่งในปีนี้สำนักงาน กสทช. ได้รับคัดเลือกเป็นลำดับที่ 6 จาก 1,926 หน่วยงานของรัฐที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล มีการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในระดับสูง

          นายไตรรัตน์ กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. ได้กำหนดให้การพัฒนาองค์กรไปสู่สำนักงานดิจิทัลเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญ โดยได้มีการตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาสำนักงาน กสทช. ไปสู่การเป็นสำนักงานดิจิทัล เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ 3 ปี (.. 2562-2565) เพื่อพัฒนาสำนักงานไปสู่การเป็น NBTC Digitalization โดยเน้นให้ความสำคัญกับคน” “กระบวนงาน” “ข้อมูล” และเทคโนโลยีดิจิทัลโดยเฉพาะในเรื่องคนซึ่งสำนักงานมองว่าเป็นกุญแจที่สำคัญที่สุดในการดำเนินการ สำนักงานได้ดำเนินการสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรของสำนักงานฯ การปรับเปลี่ยน Mindset ของบุคลากรในองค์กรให้เปิดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลง และพร้อมที่จะร่วมมาส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงสำคัญในครั้งนี้ พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการสำรวจความเห็น Pain point ความต้องการของบุคลากรในสำนักงานฯ และประชาชน (User Centric) เพื่อให้การออกแบบสำนักงานดิจิทัล สามารถตอบโจทย์ความต้องการของคนทำงานและประชาชนได้ตรงเป้ามากที่สุด ก่อนที่จะไปเลือกเทคโนโลยีเพื่อมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน พร้อมทั้งแก้ไข ปรับปรุง กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาไปสู่การเป็นสำนักงานดิจิทัลอย่างแท้จริง

          นายไตรรัตน์ ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า โครงการแรกที่สำนักงาน กสทช. เริ่มพัฒนาคือโครงการ NBTC Service Portal ซึ่งเป็นการต่อยอดโครงการ One Stop Service โดยประชาชนสามารถเข้ามายื่นขอรับบริการ กรอกข้อมูลและแนบเอกสารโดยระบบจะดึงข้อมูลแบบอัตโนมัติจากฐานข้อมูลของสำนักงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่าน Linkage Center จนถึงการออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงให้บริการข้อมูลที่ประชาชนควรรู้เกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคมและกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ ทำให้ประชาชนสามารถรับบริการจากสำนักงาน กสทช. ได้แบบทุกที่ทุกเวลา NBTC Service Portal ถือเป็นจุดเริ่มที่สำคัญในการเดินหน้าสู่การเป็นสำนักงานดิจิทัลเต็มรูปแบบของสำนักงาน กสทช. ในอนาคต

 

A12100

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!