WORLD7

SME720 x 100tqm720

NBTCนิพนธ์3กทปส. เผยงบฯ วิจัย ปี 64! 1.1 พันล้านบาท ลุยงานวิจัย 5G เต็มสูบ

เล็งผลักดันดิจิทัลอีโคซิสเต็ม - วิทยุดิจิทัลสร้างประโยชน์สาธารณะ

          กองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) เผยแผนจัดสรรงบฯวิจัยรับปี 2564 เดินหน้าพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรมรับยุค 5G เน้นใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีไร้สายประสิทธิภาพสูงขับเคลื่อนสังคม พร้อมสร้างประโยชน์สาธารณะ ภายใต้วงเงิน 1,100 ล้านบาท อาทิ การสนับสนุนการสร้างระบบนิเวศดิจิทัล และการพัฒนาระบบวิทยุดิจิทัล โดยวงเงินดังกล่าว ได้ถูกจัดสรรเป็นทุน 2 ประเภท ได้แก่ ทุนประเภทที่ 1 ทุนเปิดกว้าง วงเงิน 400 ล้านบาท และ ทุนประเภทที่ 2 ทุนที่คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ประกาศกำหนด วงเงิน 700 ล้านบาท ทั้งนี้ ในปี 2563 กทปส. ได้ผลักดันให้เกิดโครงการสำคัญ อาทิมิวเทอร์ม-เฟสเซนซ์นวัตกรรมตรวจวัดอุณหภูมิสัญชาติไทย ที่แม่นยำเทียบเท่าต่างชาติคลาวด์ แอนด์ เอดจ์ คอมพิวติ้งสำหรับภาคอุตสาหกรรมไทยในยุคดิจิทัล

          นายนิพนธ์ จงวิชิต ผู้อำนวยการกองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) เปิดเผยว่า กทปส. ในฐานะหน่วยงานที่มุ่งส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายไร้สาย ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณะสูงสุด ได้กำหนดกรอบวงเงินการจัดสรรเงินจากกองทุน ประจำปี 2564 ภายใต้กรอบวงเงิน 1,100 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขการอนุมัติงบฯ จากการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี 5G โครงข่ายไร้สายประสิทธิภาพสูง สู่การพัฒนางานวิจัยเพื่อร่วมขับเคลื่อนใน 3 กลุ่มสำคัญ ดังนี้กิจการโทรคมนาคมการสนับสนุนการสร้างระบบนิเวศดิจิทัล (Digital Ecosystem) ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อสร้างความรู้ พร้อมปั้นบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน 5G ‘กิจการกระจายเสียง/โทรทัศน์การพัฒนาระบบวิทยุดิจิทัล และเทคโนโลยี 4K 8K ในกิจการโทรทัศน์ และคุ้มครองผู้บริโภคการสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงระบบการสื่อสารต่างๆ ในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส

 

12270 BTFP2

 

          นายนิพนธ์ กล่าวต่อว่า สำหรับวงเงินดังกล่าวที่ กทปส. ได้ดำเนินการจัดสรรนั้น แบ่งออกเป็นประเภททุนต่างๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

          • ทุนประเภทที่ 1 ทุนเปิดกว้าง (Open Grant) โครงการที่เกิดจากผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากเงิน กทปส. ภายใต้วงเงิน 400 ล้านบาท โดยจะเปิดให้ยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม - 5 เมษายน 2564 

          • ทุนประเภทที่ 2 ทุนที่คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ประกาศกำหนด โดยแบ่งการสนับสนุนออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ ทุนตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารกองทุน และ ทุนต่อเนื่อง ซึ่งครอบคลุมวงเงิน 700 ล้านบาท

 

12270 BTFP

 

          อย่างไรก็ตาม ในปี 2563 กทปส. ได้ดำเนินการจัดสรรงบฯ 2,900 ล้านบาท ผลักดันโครงการต่างๆ ครอบคลุม 4 ด้านสำคัญดังนี้ 1. ด้านบริการเพื่อสังคม (USO) การดำเนินการให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง 2. ด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) การศึกษาวิจัยและพัฒนาทรัพยากรสื่อสาร 3. ด้านพัฒนาศักยภาพบุคลากร (HRD) การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 4. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer Protection) ครอบคลุมด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม อาทิมิวเทอร์ม-เฟสเซนซ์’ (μTherm-FaceSense) นวัตกรรมตรวจวัดอุณหภูมิสัญชาติไทย ที่แม่นยำเทียบเท่าต่างชาติศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีวีอาร์’ (VR) การพัฒนาศูนย์เรียนรู้และหลักสูตรเทคโนโลยีเสมือน หนุนปั้นบุคลากรรับเทรนด์ดิจิทัล โครงการพัฒนาคลาวด์ แอนด์ เอดจ์ คอมพิวติ้ง’ (Cloud & Edge Computing) สำหรับภาคอุตสาหกรรมไทยในยุคดิจิทัล ฯลฯ

          ทั้งนี้ สำหรับโครงการหรือกิจกรรม ที่ผู้สนใจยื่นขอรับการจัดสรรเงินจาก กทปส. จะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน จะต้องมีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ มีเป้าหมายและผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งผู้ขอรับทุนต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่ขอโดยตรง และต้องไม่เคยได้รับการสนับสนุนจากแหล่งงบประมาณอื่นมาก่อน โดยสามารถศึกษาหรือติดตามรายละเอียดการขอรับทุนฯ ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจ www.facebook.com/BTFPNEWS และเว็บไซต์ https://btfp.nbtc.go.th นายนิพนธ์ กล่าวทิ้งท้าย

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ .วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2554-8121 และ 0-2554-8113

 

#BTFP #กทปส #กองทุนกสทช #กองทุนวิจัยและพัฒนา #JCCOTH

 

A12270

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!