WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

PACClogoขรก.ทุจริตล็อต 2 ถึงมือ 'บิ๊กตู่' มติ 'สตง.-ปปช.-ปปท.ดีเอสไอ'

     บ้านเมือง : นายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) กล่าวถึงการส่งรายชื่อข้าราชการที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริตล็อตที่ 2 ถึงนายกรัฐมนตรีว่า ทั้ง 4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และ ป.ป.ท. ได้ประชุมร่วมกันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีปัญหาติดขัดแต่อย่างใด เพราะเป็นเรื่องที่แต่ละหน่วยงานได้ดำเนินการพิจารณาสอบสวนมาอยู่แล้ว โดยทั้ง 4 หน่วยงาน ก็ได้เสนอรายชื่อข้าราชการที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริตในแต่ละหน่วยงานมาที่ตนเพื่อให้รวบรวมก่อนที่จะส่งให้ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รมว.ยุติธรรมในฐานะประธาน ศอตช. เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม ทราบว่า พล.อ.ไพบูลย์ได้นำรายชื่อล็อต 2 ทั้งหมด เสนอถึงมือนายกรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ตนไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อหรือจำนวนได้ต้องขอเป็นความลับ

    ผู้สื่อข่าวถามว่า ในรายชื่อหากเป็นข้าราชการที่เกษียณอายุแล้วจะดำเนินการอย่างไร นายประยงค์ กล่าวว่า ในทางปกครองอาจจะไม่สามารถโยกย้ายได้ แต่ในทางอาญาก็ยังต้องดำเนินการต่อไป เมื่อถามย้ำว่า จำนวนรายชื่อล็อต 2 นี้มีกี่ราย นายประยงค์ กล่าวว่า เรื่องนี้พล.อ.ไพบูลย์จะเป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียดเอง เมื่อถามว่า ในรายชื่อล็อตแรกมีประมาณ 200 ราย แล้วล็อตนี้มากหรือน้อยกว่าเพียงใด เลขาฯ ป.ป.ท. กล่าวเพียงสั้นๆ ว่า "ไม่ขอบอก แต่ก็ไม่มากไม่น้อยไปกว่าเดิม"

บรรยายใต้ภาพ

    ประชุม คตช. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ หรือ คตช. ครั้งที่ 4/2558 ณ ห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!