WORLD7

SME720 x 100tqm720

6578 สวพสสวพส. ยึดหลักธรรมาภิบาลเข้ารับรางวัล ‘องค์กรโปร่งใส’ ครั้งที่ 9 จาก ‘ป.ป.ช.’

          สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 (NACC Integrity Awards) จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตามประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการตัดสินรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 (NACC Integrity Awards) ประจำปี 2562 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563

          นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เข้ารับมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 (NACC Integrity Awards) จาก พลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ณ สำนักงาน ป.ป.ช. นนทบุรี

          นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (สวพส.) เปิดเผยว่า จากการที่สถาบันฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นองค์กรโปร่งใสเป็น 1 ใน 7 องค์กรและเป็นหน่วยงานของรัฐประเภทองค์การมหาชนหน่วยงานเดียวที่ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส และยังเป็นปีแรกที่ได้รับรางวัล จึงถือได้ว่าเป็นเกียรติภูมิของสถาบันฯ ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการทำงานอย่างเต็มความสามารถตามนโยบาย ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ถูกต้อง มีจริยธรรม และสามารถตรวจสอบได้ เป็นไปตามกรอบและแนวทางการบริหารองค์กร

          ทั้งนี้ เป็นเพราะความร่วมมือร่วมใจจากคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบัน ที่ร่วมกันปฏิบัติอย่างเคร่งครัดจนเป็นที่ประจักษ์ รางวัลนี้ถือเป็นบรรทัดฐานใหม่ให้กับสถาบันฯ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะได้ปฏิญญาร่วมกันในการดำรงไว้ซึ่งคุณค่าแห่งองค์กรโปร่งใส อันเป็นเกียรติประวัติแห่งความภาคภูมิใจของสถาบันตลอดไป นายวิรัตน์ กล่าวทิ้งท้าย


AO6578

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

apm

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!