WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

Gพล.ต.อ.วชรพล ประสารราชกจป.ป.ช.เร่งรวบรวมเอกสารคดีสินบนโรลส์-รอยซ์ คาดไต่สวนข้อเท็จจริง PTT-PTTEP เม.ย.นี้

   พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช.) เปิดเผยถึงข่าวการประชุมคณะกรรมการประสานและเร่งรัดการดำเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ ครั้งที่ 2/2560 ว่า คดีสินบนโรลส์-รอยซ์ ที่เกี่ยวข้องกับ บมจ.การบินไทย (THAI) มีความคืบหน้าในการรวบรวมพยานหลักฐานในการไต่สวนข้อเท็จจริง โดยมี คณะกรรมการ ป.ป.ช.ทั้งชุดเป็นองค์คณะในการไต่สวน แต่ยังคงขาดเอกสารบางส่วนจากการบินไทย (THAI) รวมถึง บมจ.ปตท. (PTT) และ บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) หรือ ปตท.สผ. ที่ทาง ป.ป.ช. ต้องติดตามเร่งรัดให้ส่งให้โดยเร็ว

    สำหรับคดีที่เกี่ยวข้องกับ ปตท.และปตท. สผ. คณะกรรมการ ป.ป.ช. คาดว่าจะตั้งไต่สวนข้อเท็จจริงได้ภายในเดือนเมษายนนี้

    พล.ต.อ.วัชรพล กล่าวว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการดำเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ โดยเฉพาะคดีการให้สินบนข้ามชาติซึ่งเป็นคดีที่มีความสำคัญ มีมูลค่าความเสียหายมากและมีลักษณะการกระทำความผิดที่มีความซับซ้อน

      ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวต้องคำนึงถึงทั้งกฎหมายไทย กฎหมายต่างประเทศ และกฎหมายระหว่างประเทศ เพื่อให้ขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง มีข้อระวังในการรักษาความลับในการประสานงานคดีอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่กระทบต่อรูปคดีของไทยและต่างประเทศ การดำเนินในคดีนี้จึงต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด

      นอกจากนี้ กระบวนการดำเนินคดีภายในประเทศก็จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการประสานและเร่งรัดการดำเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศนี้ จึงเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปัจจุบันคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ป.ป.ช.มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและมีความก้าวหน้าในทุกคดี

     อินโฟเควสท์

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!