WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

OAGพศษฐ ลลาวชโรภาสสตง.เผยร่วมตรวจสอบเอาผิดบ.น้ำมันยักษ์ใหญ่,ผู้ตรวจการฯยื่นฟ้องศาลปกครอง 4 เม.ย.

    นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ให้สัมภาษณ์ทางสถานีโทรทัศน์เช้านี้ว่า สตง.และสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ร่วมกันตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเด็นการคืนท่อส่งก๊าซธรรมชาติให้กับภาครัฐไม่ครบถ้วน และการลงทุนสวนปาล์มในอินโดนีเซียที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ซึ่งเบื้องต้นการตรวจสอบกรณีการคืนท่อก๊าซฯได้ข้อเท็จจริงที่ยุติและส่งเรื่องให้คณะกรรมการผู้ตรวจการแผ่นดิน (คตง.) วินิจฉัยแล้ว แต่การที่ทางผู้ตรวจการแผ่นดินจะยื่นฟ้องต่อศาลปกครองนั้นเป็นการฟ้องในทางปกครองที่เกิดความเสียหายต่อประเทศ

    "เข้าใจว่าท่านไม่ได้ฟ้องเรื่องทุจริตอย่างเดียวที่จะให้ดำเนินคดีทางอาญา แต่เป็นเรื่องความปกครองเรื่องความเสียหาย"นายพิศิษฐ์ กล่าวตอบคำถามถึงกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่เลือกที่จะส่งเรื่องไปยังป.ป.ช. แต่เลือกที่จะนำเรื่องดังกล่าวมาฟ้องศาลปกครองแทน"นายพิศิษฐ์ กล่าวผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งถึงกรณีที่นายศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เตรียมยื่นฟ้องศาลปกครองเอาผิดบริษัทรัฐวิสาหกิจด้านพลังงรายใหญ่เนื่องจากเข้าข่ายดำเนินการไม่ถูกต้องและมีพฤติกรรมไม่โปร่งใสจนทำให้รัฐสูญเสียรายได้ราว 5.2 หมื่นล้านบาท

        อนึ่ง บมจ.ปตท. (PTT) เป็นรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ที่เคยถูกยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกรณีท่อส่งก๊าซฯจนนำไปสู่การส่งคืนท่อก๊าซให้กับภาครัฐ รวมถึงในช่วงที่ผ่านมาการลงทุนในธุรกิจปาล์มในอินโดนีเซียของกลุ่มบริษัทมีความผิดพลาดจนต้องทยอยขายธุรกิจทิ้ง ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการฟ้องแพ่งกับอดีตผู้บริหารระดับสูงรายหนึ่งที่พบว่ามีความผิดจากกรณีดังกล่าวเป็นมูลค่าราว 2 หมื่นล้านบาทตามความเสียหายที่เกิดขึ้น

       นายพิศิษฐ์ กล่าวว่า เรื่องท่อก๊าซฯนั้นขณะนี้การตรวจสอบจาก สตง.ได้ข้อเท็จจริงที่เป็นข้อยุติแล้ว และได้ส่งเรื่องให้กับ คตง. ซึ่งยังอยู่ในขั้นตอนการวินิจฉัยของคตง.ตามอำนาจหน้าที่ และหากคตง.วินิจฉัยว่าเป็นเรื่องที่ก่อให้เกิดความเสียหายมีการละเว้นไม่รักษาประโยชน์ของข้าราชการ  ก็จะต้องส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  ส่วนการตรวจสอบที่พบว่าทำให้รัฐสูญเสียรายได้ราว 5.2 หมื่นล้านบาทนั้น เข้าใจว่าคงเป็นเรื่องที่เป็นตัวเลขเงินแผ่นดินที่รัฐได้ประโยชน์น้อยลง

     "อยากเรียนว่า เรื่องคืนท่อก๊าซฯ ไม่ได้หมายถึงจะเอาเงินของบริษัทเขาคืนมาเพราะจะไม่ไปกระทบฐานะในปัจจุบันนี้หรอก แต่มีประเด็นที่ยังคืนไม่ครบ ถ้าคืนครบก็ต้องจ่ายค่าเช่าเพิ่มนิดหน่อยๆเทียบกับรายได้"นายพิศิษฐ์ กล่าว

      สำหรับ บทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถฟ้องศาลปกครองได้หรือไม่นั้น นายพิศิษฐ์ กล่าวว่า ไม่สามารถพูดแทนผู้ตรวจการแผ่นดินได้หมด แต่ตามบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินอาจเห็นว่าหากหน่วยงานของรัฐไม่ดำเนินการก็จะกระทบต่อการเสียหายหรือการไม่ปฏิบัติต่อราชการ ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจใช้อำนาจหน้าที่ที่มีเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ซึ่งในอดีตก็มีการใช้หลายเรื่อง

     ด้านแหล่งข่าวจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  กล่าวว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินจะเดินทางไปยื่นฟ้องบริษัทดังกล่าวต่อศาลปกครองในวันที่ 4 เม.ย. เวลาประมาณ 9.00 น.

อินโฟเควสท์

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!