WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 02:33 น. ข่าวสดออนไลน์

ทิศทาง การเมือง ของ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เลือกตั้งต้นปี 2559

    กระบวนท่าของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในการเข้าร่วมเคลื่อนไหวเพื่อให้ "ชะลอ" สัมปทานปิโตรเลียมรอบที่ 21 กำลังได้รับการจับตามอง

    เหมือนกับเป็น "ทิศทาง" และ "แนวโน้ม" ใหม่

    เพราะว่าทิศทางสัมปทานของกระทรวงพลังงานนั้นได้รับการผลักดันจากบอร์ดปตท.อันมี นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ เป็นประธาน

    อย่าลืมว่า นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ เป็นใคร

   เขามิได้เป็นบุตรของ นายปรก อัมระนันทน์ เท่านั้น หากที่สำคัญยังเป็นสามีของ นางอนิก ซึ่งเป็นธิดาของ นายอดุล กับ คุณหญิงกนิษฐา วิเชียรเจริญ

     นางอนิก อัมระนันทน์ เคยเป็น ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์

ท่วงทำนองของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จึงมากด้วยความแหลมคม จึงมากด้วยความสลับซับซ้อน เมื่อมองผ่านกระบวนการของความสัมพันธ์

ละเอียดอ่อนและมากด้วยความอ่อนไหว

ต้องยอมรับว่า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มี "สำนึก" ทางการเมืองตั้งแต่ยุคเดือนตุลาคม 2516 ผ่านการฝึกปรือโดยตรงจาก นายชวน หลีกภัย

มีความเป็น "นักการเมือง" แทบถึง "ไข" ของกระดูก

เส้นทางการศึกษา ไม่ว่าที่อ็อกซ์ฟอร์ด ไม่ว่าเมื่อศึกษาเพิ่มเติมจากรามคำแหง เป็นไปตามพิมพ์เขียว

เส้นทางการทำงานก็ดำเนินไปเหมือนกับ "กระดานหก"

ไม่ว่าเมื่อเข้ารับราชการเป็นอาจารย์โรงเรียนนายร้อยจปร. ไม่ว่าเมื่อเข้าเป็นอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่ว่าเมื่อเข้าร่วมส่วนในการ จัดรายการทางโทรทัศน์กับอาจารย์ร่วมคณะ

ก่อนสไลด์มาเป็น ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์เมื่อเดือนมีนาคม 2535

บทเรียนและความจัดเจนในแต่ละจังหวะก้าวล้วนสะสมขึ้นเป็นประสบการณ์อันอุดมสมบูรณ์ในทางการเมืองให้กับ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

จึงได้รับการจับตามองในกรณีสัมปทานปิโตรเลียมเป็นพิเศษ

เท่ากับว่า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กระสา "กลิ่น" และ "แนวโน้ม" อะไรในทางการเมืองจึงได้กระโจนลงไปอย่างนี้

ยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กับ น.ส.รสนา โตสิตระกูล

เดินไปในทิศทางอันตรงกันข้ามกับนโยบายพลังงานของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อย่างตรงไปตรงมา

อะไรคือ "ฐาน" ความคิด อะไรคือ "เป้า" ทางการเมือง

ทั้งหมดเท่ากับว่า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มองข้าม "ช็อต" ทางการเมืองเฉพาะหน้าไปหลายขุมแล้ว

เขามองไปยัง "เครือข่าย" อันเหมือนภูเขาน้ำแข็งในเรื่องเกี่ยวกับพลังงาน เขาจึงตัดสินใจอาศัยสิ่งนี้เป็นเหมือน "กระดานหก" ทางการเมือง

เป้าหมายคือการเลือกตั้งอันจะตามมาในต้นปี 2559

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!