WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

ผลสะเทือน 'ดาวมฤตยู' กับสถานการณ์ การเมือง...

1มฤตย

ผลสะเทือน 'ดาวมฤตยู' กับสถานการณ์ การเมือง

มติชนออนไลน์

                ไม่ว่ากรณี วิวาทะและความวุ่นวาย อันเนื่องแต่เส้นแห่ง'จริยธรรม'ของ นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา

                ไม่ว่ากรณีชะงักงัน'ในตำแหน่ง'สมเด็จพระสังฆราช'

                ไม่ว่ากรณี 'เห็นต่าง' ต่อข้อเสนอ 16 ข้อซึ่งมาจาก 'ครม.' ให้ปรับแก้เนื้อหาของ ร่างรัฐธรรมนูญ

                เพื่อสนองรับระยะเปลี่ยนผ่านเป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปี

                ไม่ว่าการถกเถียงต่อบทบาทและความหมายของ 'มือปืนป๊อบคอร์น' ซึ่งต้องคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้จำคุก 37 ปี'

                ไม่ว่ามติกกต.ให้มีการฟ้องร้องความผิดในเรื่อง 'การเลือกตั้ง'

                เรียกร้องให้แกนนำ'กปปส.'ชดใช้เงินค่าเสียหาย 2,400 ล้านบาท

                เรียกร้องให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ชดใช้เงินค่าเสียหาย 2,400 ล้านบาท

                โดย'กกต.'ลอยตัวด้วยความบริสุทธิ์ เที่ยงธรรม

                หากมองจากมุมของ 'โหร'หากมองผ่านวิถีโคจรแห่งดวงดาวน้อยใหญ่ภายในห้วงพาหิรากาศ

                ล้วนเป็นผลจาก 'ดาวมฤตยู'

                พลันที่ดาวมฤตยูเคลื่อนย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม เป็นต้นไป

                สถานการณ์ก็จะยิ่ง 'ร้อนแรง'

                พลันที่ดาวพฤหสบดีอยู่ราศีสิงห์และโดนราหูทับและบดบัง สถานการณ์ก็จะยิ่ง HOT เป็นทบเท่าทวีคูณ

                จะอ้างว่า 'วิกฤต'เกิดจาก'ดวงดาว'ก็ย่อมได้

                กระนั้น ความเป็นจริง ซึ่งต้องยอมรับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช

                ไม่ว่าในเรื่องของ นายสรยุทธ์ สุทัศนะจินดา

                ไม่ว่าในเรื่องของการเลือกตั้งที่กลายเป็นความล้มเหลว ไม่ว่าในเรื่องของมือปืนป๊อบคอร์น

                ก็มิได้เป็นเรื่องซึ่งไร้รากฐานและความเป็นมา

                ตรงกันข้าม เรื่องของการเลือกตั้งก็เกิดขึ้นอย่างอึกทึกครึกโครมก่อนวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557

                ภาพหญิงถือไฟฉาย ปีนรั้ว เข้าคูหาเลือกตั้ง

                ภาพชายฉกรรจ์บีบคอ'พลเมืองดี' คนหนึ่งซึ่งแสดงความต้องการจะใช้สิทธิลงคะแนนเสียง

                ภาพการปะทะที่สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง

                ภาพการเผยแพร่ภาพไปเยือนหอเอนปิซ่า ประเทศอิตาลี ของกรรมการกกต.ท่านหนึ่งพร้อมกับคำบรรยาย

                'จำเป็นต้องเอน'

                การปราศรัยไม่ว่าจะจาก นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ไม่ว่าจะจาก นายถาวร เสน เนียม มีความแจ่มชัด

                จากเดือนกุมภาพันธ์ 2557 มายังเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ไม่นานเลย

                เพียงแต่ 'ความร้อนแรง'ของเรื่องราวมาเกิดขึ้นเมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติอย่างเด่นชัด

                ฟ้องแกนนำ'กปปส.'พ่วงฟ้อง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

                ปรากฏขึ้นในห้วงเดียวกันกับการเคลื่อนย้ายของดวงดาว ไม่ว่าจะเป็นดาวมฤตยู ไม่ว่าจะเป็นดาวพฤหสบดี

                ห้วงเดียวกับมีการรุกไล่ นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา

                ห้วงเดียวกับมีการนำเอาเรื่อง'รถหรู'นำเอาเรื่อง'วัดพระธรรมกาย'

                มาสกัดขัดขวางมิให้เส้นทางไปสู่ตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 20 ดำเนินไปด้วยความราบรื่น

                เหมือนกับเป็นเรื่องของ 'ดวงดาว' แต่ก็เกิดขึ้น ดำรงอยู่และดำเนินไปบนฐานความเป็นจริงอันสามารถพิสูจน์และยืนยันได้

                ยืนยันได้ว่า 'มือปืนป๊อบคอร์น'ปฏิบัติภารกิจอะไร

            ล้วนเป็นเรื่องของ'กรรม'เป็นกรรมในยุคแห่ง'ชัตดาวน์'....

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!