WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

Senateนพ.เจตน ศรธรานนทสนช.ตั้ง 5 สมาชิกนั่งกมธ.ร่วม 3 ฝ่ายถกร่างกม.กกต. นัดแรก 3 ก.ค.

    นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมสนช.วันที่ 30 มิ.ย.นี้จะมีการตั้งคณะกรรมาธิการร่วม 3 ฝ่าย เพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ในประเด็นเกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติคณะกรรมการสรรหาและกกต.เกินกว่ารัฐธรรมนูญกำหนด การให้อำนาจกกต.สั่งระงับ ยับยั้ง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการเลือกตั้งในแต่ละหน่วย รวมทั้งการออกเสียงประชามติที่ขัดกับเจตนารมของรัฐธรรมนูญ ให้อำนาจการจัดเลือกตั้งท้องถิ่นไม่ชัดเจน การให้กกต.มอบอำนาจสอบสวนนั้นไม่ได้เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญ รวมถึงการเซตซีโร กกต.

     สำหรับ คณะกรรมาธิการร่วมในสัดส่วนของสนช.จะมี 5 คน ประกอบด้วย 1.นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสนช.คนที่ 1 , 2.นายสมชาย แสวงการ ,3.นายตวง อันทะไชย , 4.พล.อ.ศุภวุฒิ อุตมะ และ 5.นพ.เจตน์

      คณะกรรมาธิการร่วม 3 ฝ่ายจะประชุมนัดแรกในวันที่ 3 ก.ค. และเมื่อพิจารณาเสร็จแล้วจะนำเข้าที่ประชุมสนช.ให้ความเห็นชอบต่อไป ซึ่งถ้าที่ประชุมไม่เห็นชอบต้องใช้มติมากกว่า 2 ใน 3 ของสมาชิกสนช. ซึ่งจะทำให้ร่างกฎหมายดังกล่าวตกไป

     โฆษกวิปสนช. กล่าวว่า ส่วนความเคลื่อนไหวของร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าพรรคการเมืองนั้นที่ขณะนี้มีการวิพากษ์วิจารณ์และคัดค้านระบบไพรมารีโหวตว่ามีปัญหาในการปฏิบัติที่ไม่อาจทันเวลา ต้องรอดูว่ากกต. และกรธ. จะส่งความเห็นแย้งมาหรือไม่ แต่ส่วนตัวคิดว่า ควรมีบทเฉพาะให้ไพรมารีโหวตใช้ในการเลือกตั้งครั้งถัดไป ยังไม่ใช้กับการเลือกตั้งครั้งนี้

     อินโฟเควสท์

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!