WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

สมคิด นำดรีมทีมโชว์วิสัยทัศน์ มั่นใจพร้อมเทคออฟ หลังเดินเครื่องยนต์เศรษฐกิจทุกด้าน

Gสมคดสมคิด นำดรีมทีมโชว์วิสัยทัศน์ มั่นใจพร้อมเทคออฟ หลังเดินเครื่องยนต์เศรษฐกิจทุกด้าน

    นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจ กล่าวเสวนาในหัวข้อ ‘ไทยแลนด์ เทคออฟ 2018’ โดยมั่นใจว่า เศรษฐกิจไทยปี 2561 สามารถเติบโตได้ดี และมีโอกาสที่เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ 4% ตามที่หลายหน่วยงานประมาณการไว้ เป็นผลจาการขับเคลื่อนเครื่องยนต์เศรษฐกิจในทุกๆด้าน ทั้งด้านการเกษตร อุตสาหกรรม ดิจิทัล การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการท่องเที่ยว

      "ปีนี้เศรษฐกิจโลกฟื้นตัว ส่งผลให้การส่งออกไทยดีขึ้นด้วยซึ่งอาจจะดีกว่าที่กระทรวงพาณิชย์ประเมินไว้ที่ 6% การบริโภคในประเทศก็จะปรับตัวดีขึ้น การลงทุนจากต่างประเทศมั่นใจว่า จะมียอดการลงทุนเพิ่มมากขึ้น จากปีที่ผ่านมา มียอดลงทุน 7.2 แสนล้านบาท พร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ลงไปในระดับชุมชมให้มากขึ้น"นายสมคิด กล่าว

     สำหรับ ในปีนี้ สิ่งที่จะมีการเทคออฟ คือการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจให้มีความสมดุล ด้วยการสร้างความเข้มแข็งในภูมิภาคให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาด้านการเกษตร การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม และดิจิตัล ซึ่งด้านเกษตร รัฐบาลมองถึงการปฏิรูปและสร้างความมั่งคั่งทางการเกษตร หาตลาดให้กับเกษตรกร พัฒนาสินค้าให้เกิดเป็นวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมให้เกิดการค้าขายผ่านระบบอิคอมเมิร์ช

       ด้านอุตสาหกรรม จะส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมและนวัตกรรมใหม่ๆ เน้นให้เกิดสตาร์ทอัพ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับภาคอุตสาหกรรม โดยจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา

      นายสมคิด กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ว่า สนช.จะมีการพิจารณาร่างพ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ... ในสัปดาห์นี้ ก่อนจะส่งกลับมาให้ครม.พิจารณา โดยเชื่อมั่นว่า เมื่อมีกฏหมายอีอีซี เกิดขึ้นจะส่งให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนมีมากขึ้น และน่าจะทำให้ยอดคำขอส่งเสริมการลงทุนมากว่าปีที่ผ่านมา ที่มียอดคำขอ 2 แสนล้านบาท

      ทางด้านดิจิตัล นายสมคิดมองว่า เป็นการเปลี่ยนแปลงอนาคตประเทศ จะทำให้เอสเอ็มอีสามารถค้าขายและเติบโตได้ทวีคูณ กลายเป็นสมาร์ทเอสเอ็มอี พร้อมกันนี้ ดิจิตัลจะเข้ามาเปลี่ยนให้การรับและจ่ายเงินของภาครัฐ เป็นระบบอิเล็คทรอนิกส์ทั้งหมด ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 27 มีนาคมนี้ และจะไปสอดรับการช่วยเหลือประชาชน ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมถึงการทำ Big data โดยจะส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีการทำ Big data เพื่อให้เข้าถึงพฤติกรรมผู้บริโภคได้มากขึ้น

       ทั้งนี้ นายสมคิด ระบุถึงปัญหาทางการเมืองที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ว่า ไม่ได้ส่งผลต่อความเดินหน้าด้านเศรษฐกิจ ซึ่งมองว่าเรื่องการเมืองก็เป็นเรื่องของการเมือง และเข้าใจดีว่า ทุกคนอยากให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้น แต่ช่วงนี้อยากให้ทำให้เศรษฐกิจเติบโตได้ดีก่อน

       พร้อมย้ำว่า โครงการไทยนิยมยั่งยืน ไม่ได้เป็นการลงพื้นที่เพื่อไปหาเสียง แต่เป็นความตั้งใจที่จะเข้าไปดูแลประชาชน โดยเข้าไปรับทราบปัญหาในพื้นที่โดยตรง เพื่อนำมาแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด

      "ไม่มีเจตนาไปหาเสียง ไม่จำเป็นต้องหาเสียงเลย ดูจากประชาชนที่ตอบรับเขาดีใจที่รัฐบาลทำให้อะไรให้เขา ไม่มีใครทำการเมือง ถ้าในอนาคตจะมีเป็นเรื่องของดวงชะตา"นายสมคิด กล่าว

        นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม กล่าวถึงความคืบหน้าของการพัฒนาและลงทุนในระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ว่า ตอนนี้ร่างกฏหมาย EEC ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมมาธิการเรียบร้อยแล้ว และเตรียมเข้าสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในวันพรุ่งนี้ (8 ก.พ.1) ก่อนที่จะออกเป็นกฏหมายในลำดับต่อไป

     "หากกระบวนการต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วทางกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมที่จะออกสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง (TOR) พร้อมกับพยายามเริ่มทยอยก่อสร้างโครงการต่างๆให้ได้ภายในปีนี้ พร้อมกับเริ่มดำเนินก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเพื่อมารองรับ เช่น รถไฟความเร็วสูง ท่าเรือมาบตาพุดและท่าเรือแหลมฉบัง สนามบินอู่ตะเภา เป็นต้น โดยกระทรวงอุตสาหกรรมจะมีการสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนในการเดินหน้าลงทุนโครงการ EEC อย่างจริงจัง ซึ่งได้มีความคืบหน้าออกมามากแล้ว"

      อย่างไรก็ตาม การลงทุนใน EEC เป็นโครงการที่ไม่ได้ให้ประโยชน์เฉพาะแค่ 3 จังหวัดในโครงการเท่านั้น แต่ให้ประโยชน์ต่อจังหวัดอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงอีกด้วย เช่น ปราจีนบุรี และสมุทรสาคร ซึ่งจะมีการหาวิธีการในการที่ให้จังหวัดอื่นๆมีส่วนเกี่ยวข้องให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน

      รมว.อุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมเดินหน้ายกระดับประเทศไทย เพื่อการสร้างการเติบโตให้กับเศรษฐกิจในประเทศอย่างยั่งยืน และสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนและประชาชนในประเทศในการเดินหน้าประเทศไทยเป็นไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งโรดแมพที่กระทรวงอุตสาหกรรมจะเดินหน้าไปนั้นมีนโยบายในการมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการไทยปรับตัวเพื่อก้าวไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 อย่างเช่นกับประเทศเยอรมนีและญี่ปุ่นที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุค 4.0 แล้ว

       สำหรับ กระบวนการในการดำเนินนโยบายจะเน้นการบูรณาการให้ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) รวมถึงการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี IoT (Internet of thing) และเทคโนโลยี AI มาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการบริหารจัดการ ซึ่งจะเสริมศักยภาพกระบวนการทำงานของธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น พร้อมกับเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สามารถทัดเทียมกับประเทศอื่นๆได้

      สำหรับ องค์ประกอบที่สำคัญในการเดินหน้าเป็นอุตสาหกรรม 4.0 นั้นมี 4 องค์ประกอบที่สำคัญ คือ 1.การปรับตัวของอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ โดยมี 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะให้ความสำคัญมากขึ้น ตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมหนักประเภทยานยนต์ และอุตสาหกรรมด้านการผลิตเครื่องแต่งกาย เป็นต้น 2.การต่อยอดเพื่อทำให้สามารถแข่งขัน เพิ่มมูลค่าของสินค้า และการผลิตสินค้าที่มีความรวดเร็วทันกับความต้องการของลูกค้า เพื่อทำให้ผู้ประกอบการไม่เสียประโยชน์ 3.การพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมต่างๆ โดยการนำความรู้ใหม่ๆมาประยุกต์ใช้ และเชื่อมโยงตลาดเข้าด้วยกัน 4.การพัฒนาเทคโนโลยีในส่วนของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ และเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า โดยเฉพาะแบตเตอรี่ ซึ่งเป็นเทรนด์ของโลกที่จะมีการใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพที่เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มได้

        นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ปัจจุบันภาคเกษตรกำลังเผชิญปัญหา ได้แก่ ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ผลผลิตล้นตลาด หนี้สินซ้ำซาก ต้นทุนสูง คุณภาพต่ำ เพราะขาดปัจจัย 3 ด้าน ได้แก่ ขาดความรู้ ขาดเงินทุน และไม่มีตลาดรองรับ ซึ่งทางออกของภาคเกษตรไทย คือ การปฎิรูปภาคเกษตร เพื่อให้ประเทศไทยเดินหน้าไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

       โดยในการปฏิรูปภาคการเกษตรนั้นต้องบูรณาการทำงานร่วมกันหลายหน่วยงาน เพื่อแก้ปัญหาเกษตรกรให้ตรงจุด ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ ประชุมหารือทั้งส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อการดำเนินนโยบาย 'ตลาดนำการผลิต' เพื่อทำให้รายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 1 เท่าตัว ภายในปี 65 และปี 70 เกษตรกรที่ยากจน 3.9 ล้านคนต้องหมดไป รวมถึงต้องมีสินค้าเกษตรปลอดภัยให้ได้ 100% โดยจะมีการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ทั่วประเทศไม่น้อยกว่า 60% ของผลผลิตที่ได้

       นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังมุ่งเน้นการให้เป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรที่มีความเข้มแข็ง และวิสาหกิจชุมชนให้เป็นที่พึ่งของเกษตรกร ตลอดจนกำลังจะสร้างระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตร เพื่อการบริหารจัดการด้านการเกษตรที่ถูกต้องแม่นยำ ซึ่งปัจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เตรียมพร้อมวางระบบบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เสร็จเรียบร้อยแล้วและกำลังเร่งขยายพื้นที่เขตชลประทาน โดยเฉพาะในพื้นที่เขตชลประทาน โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ได้ไม่น้อยกว่า 30% จากปัจจุบันมีเพียง 10%

       "สิ่งที่กระทรวงเกษตรฯ อยากเห็น คือ คุณภาพชีวิตของเกษตรกรทุกคนที่ดี มีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถอยู่ในสังคมได้ และยังหวังว่าจะไม่มีสินค้าเกษตรและผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด ซึ่งในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ได้มีการปรับการวางแผนการผลิต และเป็นการใช้เครื่องมือและเครื่องจักรการกษตรร่วมกัน เพื่อทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นของกระทรวงเกษตรที่จะทำอย่างจริงจัง"นายกฤษฎา กล่าว

       ส่วนปัญหาพืชผลที่สำคัญ ได้แก่ ยางพารา ซึ่งประเทศไทยผลิตยางพาราได้ราว 4 ล้านตัน/ปี แต่มีการใช้ยางพาราในประเทศราว 500,000 ตัน และอีกกว่า 3 ล้านตันหรือกว่า 80% ส่งออกไปขายยังต่างประเทศ รัฐบาลจึงให้มีการนำแนวทางการพัฒนาประเทศเพื่อเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการบริหารจัดการใหม่ วางแผนการผลิตให้อุปสงค์และอุปทานสมดุลกัน และเป็นโอกาสในการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ๆ จากวัตถุดิบที่มีคุณภาพที่เกษตรกรผลิตได้เอง โดยยางพารากว่า 70% ถูกนำไปใช้ผลิตยางรถยนต์ สอดคล้องกับเศรษฐกิจโลกที่มีการเติบโตมากขึ้น ประชากรมีรายได้สูงขึ้น ทำให้กำลังซื้อเพิ่มมากขึ้นตาม

      "หากเกษตรกรไทยยังเคยชินกับวิถีเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง คือ มุ่งขายแต่วัตถุดิบ ผลตอบแทนที่ได้ก็จะมีเพียงเล็กน้อย แต่ถ้าเราสร้างให้เกิดห่วงโซ่อุปทานที่เพิ่มมูลค่ามากขึ้น เปลี่ยนจากการขายในรูปน้ำยางสดหรือแผ่นยาง เป็นขายในรูปยางรถยนต์มูลค่าก็จะเพิ่มสูงขึ้น เงินที่ได้ก็มากขึ้น"นายกฤษฎา กล่าว

รมว.คลัง มั่นใจศก.ไทย take off อย่างมั่นคงไร้ความเสี่ยง ย้ำตั้งงบกลางปีเพิ่ม 1.5 แสนลบ.ไม่กระทบวินัยการคลัง

    นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง กล่าวเสวนาในหัวข้อ 'ไทยแลนด์ เทคออฟ 2018'โดยระบุว่า ขณะนี้เศรษฐกิจของประเทศไทยกำลังดีขึ้น ซึ่งกระทรวงการคลังในฐานะที่ดูแลภาพรวมนโยบายด้านการคลัง เห็นว่าการเติบโตของเศรษฐกิจนั้นมีความจำเป็นจะต้องทำให้เกิดความมั่งคั่งแก่ประเทศและประชาชนโดยทั่วไป เพราะหากเศรษฐกิจไม่เติบโต ประชาชนยากจน ประเทศก็จะประสบปัญหา ดังนั้นกระทรวงการคลังจึงมีหน้าที่จะต้องทำให้ประเทศไทยมีความมั่งคั่งควบคู่ไปกับการผลักดันให้เศรษฐกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน

      รมว.คลัง กล่าวว่า การใช้นโยบายด้านการคลังในระยะ 2 ปีที่ผ่านมานี้จึงเป็นนโยบายแบบผ่อนคลาย ที่มีการตั้งขาดดุลงบประมาณรายจ่ายไว้ โดยในปี 61 นี้ก็เช่นกันที่มีการตั้งงบขาดดุลไว้ที่ 4.5 แสนล้านบาท และมีการจัดทำงบกลางปีเพิ่มเติมอีก 1.5 แสนล้านบาท ซึ่งได้แยกเป็นส่วนของรายได้ 50,000 ล้านบาท และเงินกู้ 1 แสนล้านบาท จึงทำให้ในปีงบประมาณ 61 นี้จะมีการขาดดุลเพิ่มขึ้นเป็น 5.5 แสนล้านบาท โดยการจัดทำงบกลางปีเพิ่มเติม 1.5 แสนล้านบาทนี้ เพื่อให้รัฐบาลนำไปใช้ดำเนินการใน 3 ส่วนที่สำคัญ คือ 1.การดูแลสวัสดิการให้แก่ผู้มีรายได้น้อย 2.การปฏิรูปโครงสร้างภาคเกษตร และ 3.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในระดับท้องถิ่น

       ทั้งนี้ ยืนยันว่า การที่รัฐบาลตั้งงบประมาณขาดดุลเพิ่มขึ้นนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อวินัยการเงินการคลัง เพราะหนี้สาธารณะยังอยู่ที่ระดับ 42% ต่อจีดีพี ซึ่งการตั้งงบขาดดุลเพิ่มเติมนี้ก็เพื่อนำเม็ดเงินมาใช้ในการลงทุนที่มีความจำเป็นของประเทศ นั่นคือการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ และการขาดดุลงบประมาณเพิ่มเติมนี้จะไม่ส่งผลให้รัฐบาลต้องปรับอัตราภาษีเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด แต่จะเป็นเพียงการขยายฐานภาษีให้กว้างขึ้น เพื่อให้คนที่อยู่นอกระบบเข้าสู่การชำระภาษีอย่างถูกต้อง อันจะเป็นการสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกคน

    "นโยบายขาดดุลที่เราเอาไปใช้นั้น ไม่ใช่เป็นการแจกเงิน แต่เราเอาไปใช้ลงทุน ซึ่งการลงทุนที่ดีที่สุดของประเทศ คือการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน แม้ต้องใช้เวลากว่าจะมาถึงตรงนี้ แต่ก็เป็นที่น่ายินดีว่าการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานปีนี้ on track มีการประมูลเกิดขึ้นมาก และหลายโครงการเริ่มก่อสร้างแล้ว...การจัดทำงบกลางปี เพราะเราเห็นว่ามีกำลังเพียงพอ อะไรที่ประเทศยังขาดอยู่ตอนนี้ ก็รีบทำ แทนที่จะไปตั้งงบในปีหน้า"รมว.คลังกล่าว

     นายอภิศักดิ์ กล่าวว่า นอกจากภาครัฐที่ช่วยเติมเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศแล้ว ภาคเอกชนก็ต้องลงมาช่วยด้วยเช่นกัน เพราะพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศอย่างโครงการอีสเทิร์นซีบอร์ดได้เริ่มจะถดถอยลงไป ดังนั้นจึงต้องสร้างพลังตัวใหม่เข้ามาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศแทน นั่นคือโครงการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเมื่อมีการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามา ก็จะก่อให้เกิด supply chain อื่นตามมาอีกมาก

       "ปกติแล้วความมั่งคั่งจะไหลจากบนลงสู่ล่าง ถ้าเราปล่อยให้ไหลไปตามธรรมชาติอาจต้องใช้เวลานาน แต่กับคน เราจะรอเวลาได้หรือไม่ ด้วยสภาพที่ประเทศเป็นเช่นนี้ เราคงรอไม่ได้ รัฐบาลจึงต้องมีโครงการต่างๆ ออกมา เพื่อปั๊มความมั่งคั่งลงสู่ระดับล่าง ทั้งปฏิรูปภาคเกษตร ดูแลคนจน จัดโครงการลงพื้นที่ เพราะเรารู้ดีว่าระดับล่างมีปัญหา รัฐบาลจึงไม่ได้อยู่เฉยๆ จึงต้องสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาก่อนด้วยการผลักดันโครงการลงทุนขนาดใหญ่ต่างๆ"รมว.คลังกล่าว

       สำหรับ ในปีนี้ มี 2 สิ่งที่กระทรวงการคลังจะเร่งดำเนินการ คือ 1. การใช้ระบบ Payment Electronic ในภาครัฐ ซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค.นี้เป็นต้นไป โดยให้ทุกการรับ-จ่ายของภาครัฐดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด รวมทั้งการกระตุ้นในภาคของประชาชนให้เข้าสู่สังคมไร้เงินสดด้วย และ 2.การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ซึ่งแม้จะดูเป็นเรื่องยากที่จะทำให้ปัญหาหนี้นอกระบบในประเทศไทยหมดไป แต่ก็มีความเป็นไปได้หากมีการดำเนินการอย่างเอาจริงเอาจัง

      "ขอให้มั่นใจว่า การ take off ของเรามีความมั่นคงแน่นอน ปกติเวลาเครื่องบินจะ take off ก็ต้องรัดเข็มขัด แต่เที่ยวนี้ เศรษฐกิจของประเทศไทยมีความมั่นคง ไม่มีความเสี่ยง ฐานะการคลังก็ดีมาก ทั้งเงินทุนสำรอง ดุลการค้า ดุลการชำระเงิน ภาระหนี้ ทั้งหมดนี้ไม่ต้องห่วง การ take off ของเรามั่งคง และจะก้าวไปสู่ระดับใหม่ของประเทศไทย"นายอภิศักดิ์กล่าว

                        อินโฟเควสท์

สมคิด ระบุกรณีจับเปรมชัยเป็นเรื่องส่วนบุคคล ไม่กระทบโครงการรัฐที่ ITD ได้รับงาน

       นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจ กล่าวถึงกรณีนายเปรมชัย กรรณสูต ประธานบริหาร บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ (ITD) และพวก ถุกจับกุมพร้อมอาวุธปืนและซากสัตว์ในเขตทุ่งใหญ่นเรศวรตะวันตกนั้น ไม่กระทบต่อโครงการก่อสร้างภาครัฐที่ ITD ถือสัญญาจ้างงานอยู่ เนื่องจากมองว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องส่วนบุคคล

       นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่า เชื่อว่าไม่ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการลงทุน เนื่องจากเป็นเรื่องส่วนบุคคล และไม่ส่งผลต่อการลงทุนในโครงการภาครัฐ เพราะในการพิจาณาคัดเลือกบริษัทของรัฐบาล มองถึงศักยภาพของบริษัทเป็นหลักไม่ได้พิจารณาถึงตัวบุคคล

      ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะขัดต่อกฏเกณฑ์ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือไม่นั้น รมว.คลัง กล่าวว่า ตามกฎหมายหลักทรัพย์ฯ คุณสมบัติของผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนจะพิจารณาในเรื่องความสามารถในบริหารงาน ความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นถือเป็นพฤติกรรมส่วนตัวไม่ได้กำหนดในระเบียบ ส่วนจะมีผลอย่างไรหรือไม่นั้นต้องสอบถามจากทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

          อินโฟเควสท์

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!