WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

สมคิด` มั่นใจจีดีพีไทยปีนี้โต 4% อานิสงส์การบริโภค ลงทุนรัฐ-เอกชนหนุน

Gสมคด จาตศรพทกษ copyสมคิด` มั่นใจจีดีพีไทยปีนี้โต 4% อานิสงส์การบริโภค ลงทุนรัฐ-เอกชนหนุน

       นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมเร่งรัดการเบิกจ่ายหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในวันนี้ ว่า ยังมั่นใจว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) ของไทยในปีนี้จะขยายตัวได้ถึง 4% แน่นอน โดยมีแรงขับเคลื่อนจากการบริโภค การลงทุนภาคเอกชนและภาครัฐในโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ยังขยายตัวดี รวมถึงการเร่งรัดการเบิกจ่ายภาครัฐและรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ในขณะที่การท่องเที่ยวมองว่าจะกลับมาขยายตัวได้ ด้านตัวเลขการส่งออกในเดือนตุลาคมที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศว่าขยายตัวได้ถึง 8.7% ส่วนใหญ่มาจากตลาดญี่ปุ่นที่เติบโตถึง 16% และกลุ่มอาเซียนที่ขยายตัว

   ส่วนกรณีที่ คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ซึ่งใช้งบประมาณจำนวนมาก ยืนยันว่า กระทรวงการคลังได้วางแผนการใช้งบประมาณอย่างรอบคอบ และโครงการที่เกี่ยวข้องกับประชารัฐ ก็ใช้เงินผ่านกองทุนประชารัฐ ซึ่งสำนักงบประมาณก็ได้เตรียมการไว้แล้ว

      “ภาพรวมเศรษฐกิจไทยทั้งปีจะขยายตัวได้ 4% เป็นผลจากการเดินหน้าการลงทุนยังดีอยู่ และท่องเที่ยวเริ่มกลับมาฟื้นตัว และหากในช่วง 2 เดือนสุดท้าย การส่งออกขยายตัวได้ 7% ต่อเดือน จะมีส่วนช่วยทำให้จีดีพีโตถึง 4% ได้ ส่วนการเบิกจ่ายภาครัฐและรัฐวิสาหกิจนั้น ก็ได้มากำชับว่าจะต้องเป็นไปตามเป้าหมาย รวมถึงได้ฝากการบ้านว่า หากงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ ยังมีโครงการที่น่าสนใจก็ให้คิดล่วงหน้าไว้ ซึ่งสามารถปรึกษากับทางสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ เช่น บริษัท ไปรษณีย์ไทย ที่มองว่ายังมีศักยภาพสูง ควรที่จะหามาตรการที่จะรองรับการขยายตัวของตลาดอีคอมเมิร์ส เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดและแข่งขันกับบริษัทอื่นๆ ได้”นายสมคิด กล่าว

'สมคิด' คาด GDP ไทยปีนี้มีโอกาสโตได้ 4%

                รองนายกฯ และหัวหน้าทีม ศก. คาด GDP ไทยปีนี้ มีโอกาสโตได้ 4% หลังเบิกจ่ายยังดี ท่องเที่ยวกลับมาฟื้น รอลุ้นส่งออกช่วง 2 เดือนที่เหลือ ต้องขยายตัวได้ 7% พร้อมกำชับให้การเบิกจ่ายภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ ในช่วงไตรมาสสุดท้ายให้เป็นไปตามเป้าที่วางไว้

       นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี คาดว่า ภาพรวมเศรษฐกิจไทยทั้งปีจะขยายตัวได้ 4% เป็นผลจากการเดินหน้าการลงทุนยังดีอยู่ และท่องเที่ยวเริ่มกลับมาฟื้นตัว และหากในช่วง 2 เดือนสุดท้าย การส่งออกขยายตัวได้ 7% ต่อเดือน จะมีส่วนช่วยทำให้จีดีพีโตถึง 4% ได้

        สำหรับ การส่งออกในเดือน ต.ค. ที่ขยายตัว 8.7% นั้น นายสมคิด กล่าวว่า ในภาพรวมตลาดส่งออกไปญี่ปุ่นเติบโตได้ถึง 16% และตลาดจีนเติบโต 3-4% รวมถึงในตลาดกลุ่มอาเซียน ที่ยังเติบโตได้ดี ซึ่งหากในช่วง 2 เดือนที่เหลือ ส่งออกเติบโตได้เฉลี่ย 7% ก็มีโอกาสที่ภาพรวมเศรษฐกิจนปีนี้จะเป็นไปตามเป้าหมาย

        “เรายังส่งออกถึง 70% ถ้าถูกฉุดลง โอกาสจีดีพีสูงๆ มันก็ยาก ถ้ายืนได้สูงเกิน 7% ได้จริงก็เชื่อว่า (เศรษฐกิจ) จะยืนอยู่ระดับ 4% ได้ตามเป้าหมาย”นายสมคิด กล่าว

      ทั้งนี้ นายสมคิด ได้กำชับให้การเบิกจ่ายภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ ในช่วงไตรมาสสุดท้ายให้เป็นไปตามเป้าที่วางไว้ รวมถึงการลงทุนในด้านต่างๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ให้สิทธิประโยชน์ต้องเป็นไปตามเป้าหมาย

      นายสมคิด ได้ฝากการบ้านให้รัฐวิสาหกิจว่า หากงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ หากยังมีโครงการที่น่าสนใจก็ให้คิดล่วงหน้าไว้ ซึ่งสามารถปรึกษากับทางสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ ได้ โดยยกตัวอย่าง บริษัทไปรณีย์ไทย ที่มองว่ายังมีศักยภาพสูง ควรที่จะหามาตรการที่จะรองรับการขยายตัวของตลาดอี-คอมเมิร์ซ เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด และแข่งขันกับบริษัทอื่นๆ ได้

     ส่วนการที่ ครม. มีมติออกมาตราการช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยวานนี้อาจต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก นายสมคิด กล่าวว่า ทางกระทรวงการคลังได้วางแผนการใช้งบประมาณอย่างรอบคอบแล้ว และโครงการที่เกี่ยวข้องกับประชารัฐก็ใช้เงินผ่านกองทุนประชารัฐ ซึ่งสำนักงบประมาณก็ได้เตรียมการไว้แล้ว

      พร้อมกันนี้ นายสมคิด เปิดเผยว่า นอกจากการช่วยกลุ่มผู้สูงอายุ หลังจากนี้จะมีมาตรการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง และกลุ่มอื่นๆ ต่อไปด้วย ซึ่งมาตราการทั้งหมดได้ใช้เวลาเตรียมการมานานเป็นปี ไม่ใช่เพิ่งจะมาออกมาช่วงนี้

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!