WORLD7

SME720 x 100tqm720

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ แถลงผลงาน 4 ปี ชูศก.โต - ดันโครงสร้างพื้นฐาน - ลดเหลื่อมล้ำ

Pประยทธ จนทรโอชา3พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ แถลงผลงาน 4 ปี ชูศก.โต - ดันโครงสร้างพื้นฐาน - ลดเหลื่อมล้ำ

 นายกฯ แถลงผลงานรัฐบาล ชู 4 ปีดันเศรษฐกิจโต ดันประเทศมีขีดความสามารถการแข่งขันสูงขึ้น พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน - โครงการใหญ่ ปราบทุจริต หนุนความสัมพันธ์ตปท. พร้อมลดความเหลื่อมล้ำ

       พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานแถลงผลการดำเนินงานปีที่ 4 ของรัฐบาลว่า 4 ปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยปรับตัวดีขึ้นจากโต 1.0% ในปี 57 เป็น 4.3% ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 61 และทั้งปี 61 คาดว่าจะขยายตัว 4.2% ส่วนปี 62 คาดว่าจะโต 4% อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำที่ 1.2% หนี้สาธารณะต่อผลผลิตมวลรวมในประเทศ (GDP) อยู่ที่ 41.7% อยู่ภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลังที่ 60% และมีทุนสำรองระหว่างประเทศสูงถึง 201.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศปี 61 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 48 ดีขึ้นกว่าปี 25

      โดยผลงานที่ผ่านมารัฐบาลได้แก้ปัญหาเร่งด่วน ทั้งการแก้ปัญหาทุจริตคอรัปชั่น เศรษฐกิจขยายตัว ดัชนีชี้วัดและการจัดอันดับต่างๆ ดีขึ้นอย่างชัดเจน มียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างชัดเจน ส่วนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ได้เดินหน้าสร้างประเทศชาติให้มั่นคง ประชาชนมีความสุข ปลอดภัยและมีความสงบเรียบร้อย การควบคุมสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง โดยทำให้การดำเนินชีวิตของประชาชนกลับมาเป็นปกติ รวมถึงการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือน(ICAO) ปลดใบเหลืองการแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมาย(IUU)  

      ด้วยการเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคมทั้งทางบก ทางอากาศ และทางน้ำ วงเงินรวมกว่า 2.4 ล้านล้านบาท, การขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ), ส่งเสริมการส่งออกซึ่งในปี 61 ขยายตัวถึง 7.3%, ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ อาทิ การจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง รวมทั้งสิ้น จำนวน 79,598 กองทุน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และมีการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI วงเงินรวม 8,818.5 ล้านบาท,

      การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มีกระบวนการพูดคุยสันติสุข ที่ต้องทำให้สังคมโลกเห็นว่าเราทำตามมาตรฐานสากล ด้านการต่างประเทศช่วง 4 ปีที่ผ่านมาตนได้สร้างความภาคภูมิใจและสร้างการยอมรับมากขึ้น ซึ่งการเยือนต่างประเทศก็ได้ไปครบทุกภูมิภาค ไปถึง 64 ครั้ง รวมถึงประเทศที่เป็นประชาธิปไตยก็ตอบรับอย่างดี ประเทศไทยยังได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานการประชุมอาเซียนในปี 62 นี้ ณะที่ การท่องเที่ยวย้ำว่าคนเข้ามามากขึ้น

      ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของคนไทย ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 14.5 ล้านคน แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ราว 1.2 ล้านคน โครงการบ้านประชารัฐต่างๆ   ปัญหาหนี้สินเกษตรกรใช้การปรับโครงสร้างหนี้สินได้มากกว่า 36,000 ราย ลดภาระหนี้ได้ราว 10,200 ล้านบาท การจัดตั้งกองทุนการออมแห่งชาติ พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   การขับเคลื่อนระบบราชการ 4.0

      การแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจ อาทิ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (iBank)บมจ. ทีโอที (ทีโอที) บมจ. การบินไทย (THAI) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!