WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

ไทยพร้อมกระชับความร่วมมือกับมิตรประเทศลุ่มน้ำโขงและญี่ปุ่น

1.AAA A AAลุ่มน้ำโขงและญี่ปุ่น

ไทยพร้อมกระชับความร่วมมือกับมิตรประเทศลุ่มน้ำโขง และญี่ปุ่น

       ณ ห้อง Sapphire 202 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่นครั้งที่ 11 ร่วมกับนายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ภายหลังเสร็จสิ้น ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

        นายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่นครั้งที่ 11 และแสดงความยินดีในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะแห่งญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา

       การประชุมครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดีที่ได้ร่วมกันทบทวนความคืบหน้าของการดำเนินโครงการความร่วมมือภายใต้ยุทธศาสตร์กรุงโตเกียว ค.ศ. 2018 รวมทั้งร่วมกันหารือแนวทางในการขับเคลื่อนความร่วมมือในอนาคต และประเด็นภูมิภาคและระหว่างประเทศ เพื่อให้ลุ่มน้ำโขงเป็นอนุภูมิภาคที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 

       นายกรัฐมนตรีกล่าวยินดีที่ปี 2019 ได้ถูกกำหนดให้เป็น “ปีแห่งการแลกเปลี่ยนระหว่างลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น 2019” (Mekong – Japan Exchange Year 2019) เพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ 10 ปี ของกรอบความร่วมมือ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา อนุภูมิภาคมีพัฒนาการเชิงบวกต่าง ๆ เกิดขึ้น เป็นผลมาจากความร่วมมือภายใต้กรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น

      ญี่ปุ่นได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในอุตสาหกรรมเป้าหมายและอุตสาหกรรมใหม่ ๆ การยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายและ EEC ของไทย ซึ่งพัฒนาการดังกล่าวสะท้อนให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ชัดว่า กรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่นเป็นกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคที่ทันสมัยที่สุด

       โดยจากการที่ญี่ปุ่นเข้ามาเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาของ ACMECS นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นในศักยภาพและความเชี่ยวชาญของญี่ปุ่น โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จะสามารถช่วยขับเคลื่อนโครงการภายใต้แผนแม่บท ACMECS ให้ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

      ในช่วงท้าย นายกรัฐมนตรีขอบคุณนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นที่ร่วมเป็นประธานการประชุมครั้งนี้ พร้อมชื่นชมญี่ปุ่นที่แสดงความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับประเทศลุ่มน้ำโขงในการส่งเสริมความเชื่อมโยงในทุกมิติ

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

ais 790x90GC 790x90

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!