WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

ไทยเน้นย้ำส่งเสริมความร่วมมือด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจเชิงยุทธศาสตร์

1.AAA A AAEST

ไทยเน้นย้ำส่งเสริมความร่วมมือด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจเชิงยุทธศาสตร์

      ณ ห้อง Sapphire 205-206 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (EAS) ครั้งที่ 14 ภายหลังเสร็จสิ้น ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

      การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (EAS) ครั้งที่ 14 จัดขึ้นเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางและทบทวนความร่วมมือและบทบาทของการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (EAS) ในการส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรือง และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน โดยมีประเทศที่เข้าร่วมใน EAS จำนวน 18 ประเทศ ได้แก่ อาเซียน 10 ประเทศ ออสเตรเลีย จีน อินเดีย ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี นิวซีแลนด์ รัสเซีย และสหรัฐฯ

       นายกรัฐมนตรี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 14 พร้อมกล่าวว่า EAS เป็นเสาหลักของความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของภูมิภาคและโลก และอยู่ในจุดสูงสุดของโครงสร้างสถาปัตยกรรมภูมิภาคที่มีอาเซียนเป็นแกนกลาง ทำให้ EAS มีความสำคัญและมีบทบาทในการส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคอาเซียนมาอย่างต่อเนื่อง

       ทั้งนี้ ไทยได้ให้ความสำคัญกับ EAS ในการส่งเสริมความไว้เนื้อเชื่อใจเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรับมือกับความท้าทายที่ส่งผลกระทบต่อสันติภาพ และความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาค

     โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การส่งเสริมความมั่นคงและการพัฒนาที่ยั่งยืน โลกาภิวัฒน์และการเชื่อมโยงกันในมิติต่าง ๆ นำมาซึ่งโอกาสทางด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี เราต้องเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงในรูปแบบต่างๆ ที่พร้อมกับความเชื่อมโยง และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

     ในช่วงท้าย นายกรัฐมนตรีขอบคุณและขอความร่วมมือผู้นำทุกคน ในการขับเคลื่อน EAS เพื่อเพิ่มพูนความไว้เนื้อเชื่อใจเชิงยุทธศาสตร์ และแก้ไขปัญหาความท้าทายต่าง ๆ เพื่อให้ ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ (win-win solution)  และสนับสนุนความเชื่อมโยงระหว่าง EAS กับกรอบความร่วมมือต่าง ๆ ที่มีอยู่ในภูมิภาค เพื่อให้เกิดการสอดประสานระหว่างกัน (synergy) มากที่สุด

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

ais 790x90GC 790x90

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!