WORLD7

sme624x100 giftqm720

สมคิด เล็งแบ่งเงิน CMDF ผุดกองทุนส่งเสริม Start Up,ตลท.เตรียมตั้ง Corporate Venture Capital

Gสมคดสมคิด เล็งแบ่งเงิน CMDF ผุดกองทุนส่งเสริม Start Up,ตลท.เตรียมตั้ง Corporate Venture Capital

      นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมหารือ เรื่อง"การเข้าถึงเงินทุน จาก VC โดย Startup" ว่า หลังจากที่รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้เกิด Startup ในประเทศไทย ทำให้ที่ผ่านมามีการตื่นตัวกันมาก โดยการประชุมวันนี้สิ่งที่ต้องดำเนินการมี 3 ขั้นตอน คือ การบ่มเพาะให้เกิดซัพพลาย โดยเริ่มสร้างบรรยากาศตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดไอเดียใหม่ๆ, การช่วยเหลือสตาร์ทอัพให้สามารถเริ่มดำเนินธุรกิจได้ และการนำไปสู่การเป็นสตาร์ทอัพอย่างสมบูรณ์ ซึ่งคาดว่าภาครัฐจะมีการผลักดันให้เห็นเป็นรูปธรรมได้ภายในเดือน ก.ย.นี้

      ขณะที่ได้มอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) นำเงินส่วนหนึ่งของกองทุนพัฒนาตลาดทุน (CMDF) มาจัดตั้งกองทุนในการส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ธุรกิจสตาร์ทอัพในประเทศไทยเติบโตอย่างแข็งแกร่ง

      ทั้งนี้ ในวันพรุ่งนี้ (1 ส.ค.) จะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติการออกวีซ่า ให้แก่ชาวต่างชาติที่มีความเชี่ยวชาญในการทำธุรกิจเพื่อร่วมงานกับคนไทยในการสนับสนุนสตาร์ทอัพ เพื่อรองรับปัญหาขาดแคลนแรงงาน และเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรไทยด้วย

      นอกจากนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าอยู่ระหว่างการระดมความเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เพื่อสนับสนุนการระดมทุน ทั้งหมด 4 เรื่อง คือ การออกหุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Bond) การเปลี่ยนแปลงบุริมสิทธิ์ในหุ้น (Preferred Shares) การทยอยให้หุ้น หรือ Vesting หรือสิทธิที่จะซื้อหุ้นได้ในราคาที่กำหนด และการออกหุ้นให้พนักงานหรือกรรมการ (ESOP) โดยเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

       ด้านนายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ตลท.กล่าวว่า ตลท.เตรียมจัดตั้ง Corporate Venture Capital (CVC) จำนวน 1 แห่ง เพื่อช่วยเหลือตลาดทุนไทย และเป็นพันธมิตรกับ CVC อื่นๆ โดยจะมีวงเงินในการจัดตั้งราว 1,000 ล้านบาท คาดว่าปี 61 น่าจะเห็นความชัดเจนมากขึ้น

     ทั้งนี้ ตลท.มองว่าความต้องการเงินทุนของสตาร์ทอัพรายเล็กส่วนใหญ่เฉลี่ยอยู่ที่ 10-20 ล้านบาท และหากเป็นรายใหญ่จะต้องการเงินทุน 40-50 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันมี VC ทั้งในและต่างประเทศเริ่มดำเนินการแล้ว 30 แห่ง และมีวงเงินสนับสนุนรวมแล้ว 27,000 กว่าล้านบาท โดยพบว่าที่ผ่านมาการดำเนินการดังกล่าวยังมีอุปสรรคในหลายด้าน ทั้งในเรื่องการสร้างความเข้มแข็ง, การเพิ่มศักยภาพของสตาร์ทอัพ กระตุ้นให้เกิด Corporate Venture Capital (CVC) ในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะ 10 อุตสาหกรรม S-Curve ให้มากขึ้น กระตุ้นให้เกิด Crowd Funding เพื่อเป็นช่องทางระดมทุนระดับ retail ของสตาร์ทอัพ เป็นต้น

     "ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตลาดฯ ได้มองถึงเรื่องกระบวนการที่จะสร้างบริษัทให้มีความเข้มแข็ง ในบริษัทที่มีการใช้นวัตกรรม และความสามารถที่จะสร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดด เพื่อเข้ามาสู่ตลาดหลักทรัพย์ในอนาคต โดยเราให้การสนับสนุนตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัยเพื่อให้ความรู้ และขยับมาถึงการให้ความรู้ในระดับบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งในลำดับถัดไปเราจะจัดให้มีการพบกันระหว่างสาร์ตอัพกับผู้ที่ต้องการลงทุน หรือให้การสนับสนุน"นายชัยวัฒน์ กล่าว

     อินโฟเควสท์ 

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!