WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

‘รวมสุดยอด สินค้าดี เอสเอ็มอีทั่วถิ่นไทย’ ระหว่างวันที่ 6 -27 กันยายน 2560 ณ ตลาดคลองผดุงฯ ข้างทำเนียบรัฐบาล

1aaaรวมสดยอด

รมต.นร.ออมสินฯ เป็นประธานเปิดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ภายใต้ชื่องาน ‘รวมสุดยอด สินค้าดี เอสเอ็มอีทั่วถิ่นไทย’ ระหว่างวันที่ 6 -27 กันยายน 2560 ณ ตลาดคลองผดุงฯ ข้างทำเนียบรัฐบาล

    รมต.นร.ออมสินฯ เป็นประธานเปิดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม เพื่อเป็นพื้นที่ในการสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยได้จำหน่ายสินค้ามีคุณภาพสู่ประชาชนในราคายุติธรรม

     วันนี้ (6 กันยายน 2560) เวลา 15.30 น. ณ เวทีกลาง ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม โดยมี นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง และนางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ตลอดจนคณะผู้บริหารและตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดชื่องาน “รวมสุดยอด สินค้าดี เอสเอ็มอีทั่วถิ่นไทย” เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน และสร้างรายได้ให้กับประชาชน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 27 กันยายน 2560 เวลา 10.00-19.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

      โอกาสนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้กล่าวรายงานว่า ตามที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีดำริให้ดำเนินงานโครงการตลาดนัดสินค้าชุมชนข้างทำเนียบรัฐบาล ริมคลองผดุงกรุงเกษม ภายใต้ชื่อ “ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม” เพื่อสร้างโอกาสให้เกษตรกร และผู้ประกอบการรายย่อยได้มีแหล่งจำหน่ายสินค้าเป็นตลาดต้นแบบที่ถือได้ว่าเป็นการขยายผลสู่ตลาดนัดชุมชน 4.0 โดยมุ่งหวังให้เป็นพื้นที่การสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการได้จำหน่ายสินค้าคุณภาพ สู่ผู้ปริโภคโดยตรงในราคายุติธรรม สร้างทางเลือกในการเข้าถึงบริการของภาครัฐและมีการบูรณาการหน่วยงานในการขับเคลื่อนโครงการฯ ซึ่งได้มอบหมายให้ส่วนราชการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า โดยในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 35 ซึ่งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว เป็นเจ้าภาพในการจัดงานในเดือนกันยายนนี้

      ทั้งนี้ ภายในงานได้มีการคัดสรรสินค้าคุณภาพดีจาก SME ทั่วประเทศที่ผ่านการบ่มเพาะและพัฒนาภายใต้โครงการต่าง ๆ ของ สสว. มาจำหน่ายในราคาย่อมเยา อาทิ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) โดยเน้นเกษตรกรและผู้ประกอบการสินค้ารายย่อย อาทิ โครงการ Strong & Regular level กลุ่มผู้ประกอบการและมีศักยภาพและสินค้าสอดคล้องกับความต้องการของตลาด / Turn around กลุ่มที่ได้รับการปรับแผนธุรกิจและเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยเพื่อเสริมสภาพคล่องของธุรกิจ รวมทั้งสินค้าวิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ จากทั่วประเทศที่จำหน่ายในร้านประชารัฐสุขใจ Shop ในสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ทั่วประเทศ เพื่อเปิดโอกาสทางการตลาดในการสร้างรายได้ สร้างอาชีพ เชื่อมโยงการตลาดจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรง จำนวน 300 ร้านค้า ระหว่างวันที่ 6 - 27 กันยายน 2560 ทั้งนี้ โดยงานจะจัดเป็น 2 รอบรอบละ 11 วัน ครั้งละ 150 ร้านค้า ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม เครื่องสำอางและความงาม แฟชั่น เสื้อผ้า เครื่องประดับ ของตกแต่งบ้าน ของใช้ และสินค้าเกษตร และยังมีสินค้าวิสาหกิจชุมชนในแต่ละท้องถิ่นมาจัดจำหน่ายในร้านประชารัฐสุขใจ Shop และพื้นที่พิเศษ คือตลาดร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมตลาดได้แบ่งปันน้ำใจโดยอุดหนุนสินค้าจากผู้ประสบอุทกภัย

      นอกจากนี้ สสว. ยังได้จัดโซนสำหรับให้บริการแก่ SME คือศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) เพื่อให้บริการคำปรึกษาและรับคำขอสินเชื่อเพื่อ SME ไม่เกิน 1 ล้านบาท และ Micro SME ไม่เกิน 200,000 บาท ปลอดดอกเบี้ย และเพื่อเป็นการช่วยขยายตลาด E Commerce ผู้ประกอบการสามารถนำผลิตภัณฑ์มา ณ พื้นที่สตูดิโอให้บริการถ่ายภาพสินค้าพร้อมนำขึ้นจำหน่ายบน E - Marketplace อีกทั้ง ภายในงาน บริษัท ห้องปฏิบัติการ (ประเทศไทย) จำกัด ให้บริการแจกคูปองตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการมูลค่า 5,000 บาท เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าจากแล็บประชารัฐ ให้สามารถแข่งขันตอบรับกับการเป็นอุตสาหกรรม Thailand 4.0 ของรัฐบาล

     จากนั้น รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวเปิดงานว่า รัฐบาลได้ขับเคลื่อนและผลักดันพัฒนาจากทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ ให้พัฒนาไปสู่ SME Thailand 4.0 ในอนาคต จึงเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ และเศษฐกิจทางใหม่ที่เต็มไปด้วยอาวุธทางธุรกิจมีแนวคิดทางด้านนวัตกรรม สามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันก็ไม่ทิ้งการส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจขนาดจิ๋วและวิสาหกิจชุมชนเพื่อให้ SME ทุกกลุ่มเติบโตไปพร้อม ๆ กัน ณ ชุมชนบริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษมที่จะสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนสู่ชุมชนระดับฐานราก ตลอดจนเชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนเมือง และชนบท ทั้งนี้ตลาดคลองผดุงกรุงเกษมยังช่วยสร้างการรับรู้ กระจายสินค้าในการจดจำของตลาดคลองผดุงกรุงเกษมซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวของกรุงเทพฯ สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน สร้างรายได้ให้กับประชาชน ชาวไร่ ชาวนา กลุ่มสหกรณ์ เพื่อกระจายสินค้าของดีของเมืองท้องถิ่นทั่วภูมิภาคไปขยายธุรกิจสู่ระดับสากลต่อไป

     ตอนท้ายของการเปิดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ดังกล่าว รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวเชิญชวนพี่น้อง ประชาชนมาเที่ยว ชม ชิม ช้อป ‘รวมสุดยอด สินค้าดี เอสเอ็มอีทั่วถิ่นไทย’ เพื่อร่วมสร้างกำลังใจและอุดหนุนสินค้าพี่น้องเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยมาจำหน่ายแก่ชาวกรุงเทพมหานครและปริมนฑล ระหว่างวันที่ 6 – 27 กันยายน 2560 เวลา 10.00-19.00 น. ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!