WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

สภาพัฒน์ เผยรัฐบาลไฟเขียวร่วมลงทุนกลุ่มแม่น้ำโขง 1.77 แสนลบ.

สภาพัฒน์ เผยรัฐบาลไฟเขียวร่วมลงทุนกลุ่มแม่น้ำโขง 1.77 แสนลบ.

     นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมช.คมนาคม และเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กล่าวว่า ในการประชุมสุดยอดผู้นำประเทศ ครั้งที่ 5 เรื่องแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ (GMS) ระหว่างวันที่ 19-20 ธ.ค.57 ที่กรุงเทพฯ ในส่วนของไทย จะมีโครงการลงทุนและความช่วยเหลือทางวิชาการ 78 โครงการ มูลค่ารวม 5,475.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 177,960 ล้านบาท

     ทั้งนี้ โครงการที่ไทยจะเข้าร่วมตามกรอบความร่วมมือด้วยนั้น เป็นแผนงานด้านการคมนาคมมากที่สุด ประมาณ 158,392 ล้านบาท โดยมีโครงการสำคัญ คือ โครงการก่อสร้างถนนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) สายบางใหญ่-กาญจนบุรี เพื่อเชื่อมท่าเรือแหลมฉบัง-กรุงเทพฯ-ท่าเรือทวาย รองลงมาเป็นด้านพลังงาน ด้านการเกษตร และด้านสิ่งแวดล้อม

     อนึ่ง ในการประชุมครั้งนี้ กลุ่มผู้นำจะร่วมกันให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการตามกรอบการลงทุนภูมิภาค โดยมีโครงการตามแผน 10 สาขา 215 แผนงาน มูลค่ารวม 51,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 1.6 ล้านล้านบาท จะดำเนินการภายใน 5-10 ปี

                อินโฟเควสท์

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!