WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

สศช.คาดน้ำมันปีนี้เหลือ 60-70 ดอลล์ พร้อมแนะรัฐ ปรับปรุงกลไกที่ใช้ในการแทรกแซงราคาพลังงาน

สศช.คาดน้ำมันปีนี้เหลือ 60-70 ดอลล์ พร้อมแนะรัฐ ปรับปรุงกลไกที่ใช้ในการแทรกแซงราคาพลังงาน

       สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบเศรษฐกิจไทย จากการปรับลดลงของราคาน้ำมันในตลาดโลก ใน 'รายงานเศรษฐกิจปี 2558'ที่จะแถลงในวันที่ 16 ก.พ.นี้ และเตรียมเสนอแนวทางแก้ปัญหาต่อรัฐบาล มีประเด็นดังนี้

     สศช.ทบทวนตัวเลขประมาณการราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก โดยเมื่อเดือน พ.ย.2557 สศช.ได้ประมาณการราคาน้ำมันดิบในปี 2558 ไว้ที่ 80-90 ดอลลาร์/บาร์เรล ปรับตัวลดลงจาก 100 ดอลลาร์/บาร์เรลในปี 2557

    แต่ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 จนถึงช่วงต้นปี 2558 ราคาน้ำมันยังปรับลดลงอย่างต่อเนื่องและมีบางช่วงที่ปรับตัวลดลงต่ำกว่า 50 ดอลลาร์/บาร์เรล เนื่องจากปริมาณการผลิตน้ำมันดิบทั่วโลกเพิ่มขึ้นตามแนวโน้มการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐฯ และประเทศนอกกลุ่มโอเปก (OPEC) การใช้มาตรการคงการผลิตน้ำมันราคาต่ำของซาอุดิอาระเบียและประเทศในกลุ่มโอเปกเพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดน้ำมันโดยไม่ลดปริมาณการผลิตน้ำมัน ความต้องการใช้น้ำมันที่ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพียงช้าๆ ตามแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกเนื่องจากเศรษฐกิจจีนที่ยังอยู่ในช่วงของการชะลอตัว ขณะที่ความต้องการใช้น้ำมันในฤดูหนาวต่ำกว่าในปีที่ผ่านมา การแข็งค่าของเงินดอลลาร์ ซึ่งทั้งหมดเป็นปัจจัยที่จะกดดันให้ราคาน้ำมันยังคงอยู่ในระดับต่ำต่อไป

   "แนวโน้มราคาน้ำมันยังคงทรงตัวในระดับต่ำจนถึงกลางปีนี้เป็นอย่างน้อย ซึ่งตัวเลขที่เคยประมาณการไว้อยู่ที่ 80-90 ดอลลาร์/บาร์เรล ก็ต้องมาปรับกันอีกครั้งเพราะซัพพลายสูงกว่าดีมานด์ กรอบการคาดการณ์ราคาน้ำมันในปีนี้อาจจะอยู่ที่ 60 - 70 ดอลลาร์/บาร์เรลโดยจะต้องจับตาดูตัวแปรต่างๆในครึ่งปีหลังต่อไปว่าราคาน้ำมันจะปรับเพิ่มขึ้นหรือไม่"

    สำหรับ ประเด็นที่ สศช.ให้ความสำคัญในการบริหารเศรษฐกิจของรัฐบาลในช่วงที่ราคาน้ำมันปรับตัวลดลง ดังนี้

     1.การดูแลต้นทุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรให้ปรับลดลงสอดคล้องกับราคาน้ำมัน ราคาสินค้าเกษตรและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงตามราคาน้ำมันโดยเฉพาะราคาปุ๋ย เคมีภัณฑ์และเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อเป็นการลดต้นทุนให้กับเกษตรกรส่วนสินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มราคาลดลงตามราคาน้ำมัน เช่น ยางพารารัฐบาลควรเร่งรัดส่งเสริมอุตสาหกรรมสินค้าเกษตรแปรรูป ควบคู่กับส่งเสริมการใช้ระบบประกันภัยสินค้าเกษตร และการใช้กลไกตลาดในการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนในราคาสินค้าเกษตร

    2.รัฐบาลควรมีมาตรการในการดูแลการส่งออกสินค้าโดยเฉพาะราคาสินค้าเกษตรที่จะมีการปรับลดราคาลงและเผชิญกับราคาที่ผันผวนตามสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลก

    3.การควบคุมราคาสินค้าเพื่อการอุปโภคและบริโภคให้สอดคล้องกับราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงเพื่อให้การจับจ่ายใช้สอยและการบริโภคสินค้าของประชาชนคึกคักมากขึ้น เนื่องจากมองว่าเศรษฐกิจในปี 2558 จะได้ผลดีจากอัตราเงินเฟ้อที่ต่ำจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับตัวลดลงส่งผลให้รายได้ของครัวเรือนที่จะขยายตัวดีขึ้นการควบคุมราคาสินค้าให้เหมาะสมจะช่วยให้การบริโภคภายในดีขึ้นและส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวม

     นอกจากนี้ สศช.ยังได้เสนอแนะให้รัฐบาลใช้ช่วงเวลาที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกอยู่ในระดับต่ำในการเร่งรัดการปรับโครงสร้างพลังงาน โดยอยู่บนหลักการให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงเป็นไปตามกลไกตลาด ตลอดจนปรับปรุงกลไกที่ใช้ในการแทรกแซงราคาพลังงานให้มีประสิทธิภาพ เน้นไปที่การสะท้อนต้นทุนที่เป็นธรรมโดยหารือกับทุกภาคส่วน เร่งรัดการดำเนินการทบทวนโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ให้ชัดเจน เพื่อสร้างความโปร่งใส เช่น ภาษีสรรพสามิต อัตราเงินนำส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหมาะสมและกำหนดความเป็นไปได้ในการใช้อัตราค่าไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่ที่สอดคล้องกับต้นทุนในการจัดหาพลังงานในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้อัตราค่าไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่สะท้อนต้นทุนการผลิตและการส่งไฟฟ้ามากที่สุด ซึ่งจะช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการสนับสนุนการพัฒนาโรงไฟฟ้าในพื้นที่ของตนเอง

     "การเร่งรัดปรับโครงสร้างราคาพลังงานเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากการลดลงของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกในการเพิ่มอำนาจซื้อของประชาชน ลดต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการและสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจได้มากขึ้น โดยควรเร่งพิจารณาทบทวนราคาแอลพีจีควบคู่ไปกับราคาน้ำมันเบนซินและดีเซลให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงมากขึ้น รวมทั้งดูแลและทบทวนราคาพลังงานทางเลือกให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับต้นทุนการผลิตเพื่อมิให้การพัฒนาพลังงานทางเลือกก่อให้เกิดภาระที่ไม่จำเป็นต่อระบบเศรษฐกิจ และพิจารณาการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันและภาษีสรรพสามิตน้ำมัน ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและแนวโน้มสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกด้วย"

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!