WORLD7

sme624x100 giftqm720

สศช.จับตาเกษตรดัน'หนี้-ตกงาน'พุ่ง

Aอาคมสศช.จับตาเกษตรดัน'หนี้-ตกงาน'พุ่ง

      เจอพิษภัยแล้ง 2 เด้งทั้งผลผลิต-รายได้หด ลูกจ้างเสี่ยงเตะฝุ่นเพิ่มหากส่งออกยังแย่

    สศช.เปิดรายงานภาวะสังคม ไตรมาส 2 ห่วงภาคเกษตรฉุดตัวเลขการมีงานทำลดลง-ดันหนี้ครัวเรือนพุ่ง ผลจากภัยแล้ง จับตาส่งออกเดี้ยงทำคนตกงานเพิ่ม ไม่ห่วงต่างชาติย้ายฐานผลิตแค่บางส่วนเพื่อกระจายความเสี่ยง

   นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม แถลงในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ถึงรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาส 2 ปี 2558 ว่า การมีงานทำของแรงงานได้ปรับตัวลดลง 0.2% โดยเป็นการลดลงในภาคเกษตร 5.8% เป็นหลัก ผลจากปัญหาภัยแล้งที่ทำให้กิจกรรมทางเกษตรลดลง ขณะที่อัตราการว่างงานอยู่ที่ 3 แสนคน คิดเป็น 0.88% ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าที่ 0.94% ในส่วนของรายได้แรงงานโดยรวมยังเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 2.5% ผลจากการติดลบของเงินเฟ้อ 1.1% เป็นหลัก แสดงให้เห็นว่าแรงงานมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นแต่จะนานแค่ไหนขึ้นกับราคาน้ำมันโลก "การเติบโตของเศรษฐกิจมาจากแรงขับเคลื่อนของการใช้จ่ายและลงทุนภาครัฐ การท่องเที่ยว ส่งผลให้รายได้แรงงานในภาคการผลิตเพิ่มขึ้น 0.2% เช่น ภาคการก่อสร้างเพิ่มขึ้น 2.9% ภาคโรงแรม 7.4% และภาคขนส่ง 8%" นายอาคมกล่าว

     นายอาคม กล่าวว่า มีประเด็นที่ต้องจับตาในระยะต่อไป คือรายได้ของแรงงาน ทั้งเกษตรกรที่อาจได้รับผลกระทบจากปริมาณผลผลิตลดลง ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำและรายได้แรงงานลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากชั่วโมงการทำงานลดลง การระวังการเลิกจ้างงานจากผลกระทบการส่งออกที่ยังมีแนวโน้มลดลง การย้ายฐานผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้านซึ่งอาจส่งผลกระทบทางอ้อมต่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอี

    "สศช.ได้ติดตามสถานการณ์การย้ายฐานผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้านของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ทั้งญี่ปุ่นและเกาหลี ไม่อยากให้เกิดความกังวลว่าจะกระทบต่อการเลิกจ้างมากนัก เพราะเป็นการย้ายฐานเพื่อกระจายความเสี่ยง คือย้ายบางส่วนไปประเทศเพื่อนบ้าน แต่บางส่วนได้ขยายการลงทุนเพิ่ม โดยเฉพาะส่วนการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญ" นายอาคมกล่าว

    เลขาธิการ สศช. กล่าวถึงหนี้ครัวเรือนว่า ข้อมูลล่าสุด ไตรมาสที่ 1 อยู่ที่ 10.57 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.4% เป็นอัตราการเติบโตที่ชะลอลงเมื่อเทียบกับ 4-5 ปีที่ผ่านมา โดยหนี้ครัวเรือนดังกล่าวคิดเป็น 79.9% ของจีดีพี เพิ่มขึ้นจากไตรมาสสุดท้ายปี 2557 เล็กน้อยที่ 79.7% ของจีดีพี (ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ) สถานการณ์การชำระหนี้โดยรวมยังไม่น่ากังวล แต่ต้องจับตาในกลุ่มหนี้เกษตรกรที่อาจได้รับผลกระทบจากราคาพืชผลที่ลดลงจนกระทบต่อรายได้และความสามารถในการชำระหนี้ ซึ่งประเด็นนี้รัฐบาลต้องประเมินตลอดเวลาโดยเฉพาะผลกระทบจากภัยแล้งที่หากปัญหายังคงอยู่รัฐบาลต้องจัดงบประมาณช่วยเหลือเพิ่มเติมอยู่แล้ว" นายอาคมกล่าว

มติชนออนไลน์ : วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2558

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!