WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

กนพ.ทบทวนปรับแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน-ด่านศุลกากรเขตศก.พิเศษ

Aอาคม เตมพทยาไพสฐกนพ.ทบทวนปรับแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน-ด่านศุลกากรเขตศก.พิเศษ

      นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม กล่าวถึงการประชุมคณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร ว่า เปิดเผยว่า ที่ประชุมฯ ได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ ระยะเร่งด่วนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สรุปดังนี้

      1. พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก กรมทางหลวง อยู่ระหว่างดำเนินโครงการทางเลี่ยงเมืองแม่สอด พร้อมสะพานข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 และโครงการ ทางหลวง หมายเลข 12 (ตาก - แม่สอด) กรมการบินพลเรือน อยู่ระหว่างการจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติม เพื่อก่อสร้างอาคารที่พัก ผู้โดยสาร ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และเสริมผิวทางวิ่ง ท่าอากาศยานแม่สอด กรมศุลกากร ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 24 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างลานตรวจ สินค้าพร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบด่านศุลกากร แก้ไขปัญหาความแออัดบริเวณด่านสะพานข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 1

     2. พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว กรมทางหลวงชนบท เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อทบทวนการออกแบบและสำรวจอสังหาริมทรัพย์ โครงการก่อสร้างถนนแยก ทล. 348 - บ้านป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว และกรมศุลกากร อยู่ระหว่างการออกแบบโครงการ ปรับปรุงอาคารที่ทำการและภูมิทัศน์ด่านพรมแดนคลองลึกใหม่ (CIQ) ด่านศุลกากรอรัญประเทศ

     3. พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสงขลา กรมศุลกากร ดำเนินโครงการปรับปรุงด่านศุลกากรสะเดา (ด่านพรมแดนสะเดาขาออก) ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 และอยู่ระหว่างดำเนินงานโครงการ ปรับปรุงอาคารที่ทำการด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ พร้อมบริเวณ ระยะที่ 1

     4. พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตราด กรมเจ้าท่า ดำเนินการก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ คลองใหญ่ มีความก้าวหน้า 89.30% คาดว่าจะแล้วเสร็จ ในเดือนธันวาคม 2558 ทั้งนี้ กรมทางหลวง อยู่ระหว่าง เตรียมการ ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 ตราด - หาดเล็ก ตอน 2 สำหรับตอน 3 คาดว่าจะลงนามในสัญญา และเริ่มก่อสร้างได้ในเดือนมีนาคม 2559

   5. พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดมุกดาหาร กรมทางหลวง อยู่ระหว่างการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 12 กาฬสินธุ์ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) ตอน 1 ความก้าวหน้า 43% คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2558 สำหรับตอน 2 คาดว่าจะลงนามในสัญญาและเริ่มก่อสร้าง ได้ในเดือนมีนาคม 2559 ทั้งนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินงานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ (ตอนบ้านไผ่ - ร้อยเอ็ด - มุกดาหาร - นครพนม) เสร็จแล้ว อยู่ระหว่างการจัดส่งรายงานผลการศึกษาผลกระทบ สิ่งแวดล้อม (EIA) ฉบับชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมให้สำนักงาน นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา

    6. พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดหนองคาย กรมทางหลวง อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 หนองคาย - อ.โพนพิสัย มีความก้าวหน้า 98.72%

     ด้านนางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า คณะอนุกรรมการฯได้มอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กลับไปทบทวนแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 1 และ 2 ปี 58-59 ใหม่ โดยจะต้องจัดลำดับความสำคัญการใช้งบตามความจำเป็นเร่งด่วน ความพร้อมของโครงการ รวมทั้งคำนึงถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยให้ สนข. นำกลับมาเสนออีกครั้งสัปดาห์หน้า เพื่อนำเสนอให้ กนพ.พิจารณาในการประชุมครั้งถัดไปในวันที่ 16 ก.ย.นี้.

อินโฟเควสท์

รื้องบเขตเศรษฐกิจพิเศษ'บิ๊กตู่'สั่งเพิ่มด่านสระแก้ว-จัดลำดับเร่งด่วน

    นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เปิดเผยหลังเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากรว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ได้สั่งการให้มีการปรับแผนการใช้งบประมาณ และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ใหม่ โดยในพื้นที่ จ.สระแก้ว เสนอให้ก่อสร้างด่านศุลกากรแห่งใหม่เพิ่มเติมบริเวณด่านอรัญประเทศ 2 จุด คือ บริเวณบ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท และบ้านไร่-โอเนียง เพื่อเชื่อมต่อเขตเศรษฐกิจการค้าไปยังประเทศกัมพูชา ลดความแออัดด้านการค้า และการจราจรบริเวณด่านพรมแดนบ้านคลองลึก

   ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จะต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับแผนให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน ขณะที่เตรียมก่อสร้างรถไฟขนส่งสินค้าและผู้โดยสารเพิ่มเติม 6 กม.เชื่อมต่อจากอรัญประเทศไปด่านพรมแดนบ้านคลองลึกเพื่อรอเชื่อมเข้ากัมพูชาอีกด้วย โดยจะเริ่มสร้างเดือน ต.ค.นี้ เสร็จใน 6-7 เดือน และเปิดเดินรถไฟข้าม 2 ประเทศได้ช่วงต้นปีหน้า

   ด้านนางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า คณะอนุกรรมการฯได้มอบหมายให้ สนข.กลับไปทบทวนแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 1 และ 2 ปี 58-59 วงเงิน 6,169 ล้านบาทใหม่ โดยจะต้องจัดลำดับความสำคัญการใช้งบตามความจำเป็นเร่งด่วน ความพร้อมของโครงการ รวมทั้งคำนึงถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยให้ สนข. นำกลับมาเสนออีกครั้งสัปดาห์หน้า เพื่อนำเสนอให้ กนพ.พิจารณาในการประชุมครั้งถัดไปในวันที่ 16 ก.ย.นี้.

     ที่มา : www.thairath.co.th

บิ๊กตู่ สั่งปรับแผนเขตศก.พิเศษ

  ไทยโพสต์ : ราชดำเนิน * นายกฯ สั่ง สนข.ปรับแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนใหม่ หวังลดความแออัด พร้อมไฟเขียวชงสร้างด่านที่บริเวณอรัญประเทศเพิ่ม 2 จุด ด้านรถไฟลั่นเปิดหวูดวิ่งรถขนสินค้า-คน เชื่อมไทยเขมรต้นปีหน้า

    นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร จะหารือร่วมกับกรมทางหลวงชนบท กรมศุลกากร กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 1 ในพื้นที่จังหวัดสระแก้วใหม่ ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ได้สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปรับแผนใหม่เพื่อลดความแออัดด้านการค้า และการจราจรบริเวณด่านพรหมแดนบ้านคลองลึก คาดว่าจะใช้เวลาในการดำเนินงาน ประมาณ 3 เดือน

   นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังเร่งรัดให้มีการก่อสร้างด่านศุลกากรแห่งใหม่เพิ่มเติมในบริเวณด่านอรัญประเทศ 2 จุด คือ บริเวณบ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท และบ้านไร่-โอเนียง พร้อมเตรียม ก่อสร้างทางรถไฟขนส่งสินค้าและผู้โดยสารเพิ่มเติมอีก 6 กิโล เมตร เพื่อเชื่อมต่อเขตเศรษฐกิจการค้าไปยังประเทศกัมพูชา ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องเพื่อเชื่อมต่อเข้าสู่กัมพูชา คาดว่าจะเริ่มดำเนินการในเดือน ต.ค. โดยใช้เวลาดำเนินงานและแล้วเสร็จภายใน 6-7 เดือน

     นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า สนข.จะต้องทำการจัดลำดับความสำคัญ จำเป็นเร่งด่วน และความพร้อมของโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับแปลงที่ดินของรัฐ คาดว่าภาย ในสัปดาห์หน้า สนข.นำกลับมาเสนออนุกรรมการฯ อีกครั้ง ก่อนที่จะนำเสนอให้ กนพ.พิจารณาในการประชุมครั้งถัดไปในวันที่ 16 ก.ย.นี้.

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!