WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

กรอ.ขยาย'ซอฟต์โลน' ช่วยเศรษฐกิจภาคใต้

กรอ.ขยาย'ซอฟต์โลน' ช่วยเศรษฐกิจภาคใต้

      ไทยโพสต์ : ทำเนียบฯ * กรอ.ประชุมนัดแรกอนุมัติขยายสินเชื่อซอฟต์โลนในจังหวัดชายแดนใต้ออกไปอีก 3 ปี พร้อมอนุมัติงบ 500 ล้านบาท ช่วยพัฒนาเอสเอ็มอี

      นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรม การพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการร่วม ภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ หรือ กรอ. ที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัว หน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. เป็นประธาน ที่ประ ชุมได้รับทราบข้อเสนอใน 5 เรื่อง ประกอบด้วย การส่งเสริมการ ค้าและการลงทุนทั้งในและต่าง ประเทศ, ส่งเสริมอุตสาหกรรม, เร่งฟื้นฟูด้านการท่องเที่ยว, พัฒนาโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิส ติกส์ และแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ

      นอกจากนี้ ที่ประชุมได้อนุมัติขยายระยะเวลาให้สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ หรือซอฟต์โลน สำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ออกไปอีก 3 ปี จนถึงเดือน ธ.ค.2560 รวมถึงแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ การสนับสนุนงบดำเนินโครงการคูปองนวัตกรรมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถอุตสาหกรรมขนาดกลางและย่อม (เอสเอ็มอี) ไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 จำนวน 500 ล้านบาท และยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าให้นักท่องเที่ยวจีนและไต้หวัน เป็นระยะเวลา 3 เดือน

     สำหรับ ข้อเสนอของภาคเอกชน ที่คณะกรรมการ กรอ.ได้รับทราบ และนำไปพิจารณา อาทิ ส่งเสริมการค้าชายแดน ขับ เคลื่อนสินค้าเกษตร อาหาร และ พลังงานทดแทน การฟื้นฟูเศรษฐ กิจและการท่องเที่ยวมาตรการระยะเร่งด่วน ในระยะ 1-3 เดือน ก่อนเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่น

    นายอาคม กล่าวว่า ส่วนเรื่องการตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน การพิจารณาผังเมือง และ มาตรการช่วยเหลือเอสเอ็มอี ต้อง นำข้อเสนอดังกล่าวไปพิจารณา และนำกลับมาเสนอในที่ประชุมครั้งหน้า ซึ่งการประชุมคณะกรรม การ กรอ.จะมีการประชุมกันในทุกเดือน เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ พร้อมให้มีการแต่งตั้ง กรอ.จังหวัดเพื่อทำงานเชื่อมโยงกับ กรอ.ชุดใหญ่ นอกจากนี้ยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ กรอ.เพิ่มเติม คือ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คสช. โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคมเป็นต้นไป.

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!