WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

ตลาดหลักทรัพย์

ดัชนีปิดเช้าที่ 1,634.28 จุด เพิ่มขึ้น 7.27 จุด ซื้อขาย 30,312.52 ล้านบาท 16 October 2019 103
ดัชนีปิดบ่าย 1,627.01 จุด เพิ่มขึ้น 1.01 จุด ซื้อขาย 51,061.42 ล้านบาท 15 October 2019 570
ดัชนีปิดเช้าที่ 1,626.09 จุด เพิ่มขึ้น 0.09 จุด ซื้อขาย 24,572.98 ล้านบาท 15 October 2019 249
ดัชนีปิดบ่ายที่ 1,626.00 จุด เพิ่มขึ้น 18.50 จุด ซื้อขาย 61,609.96 ล้านบาท 11 October 2019 1101
ดัชนีปิดเช้าที่ 1,616.54 จุด เพิ่มขึ้น 9.04 จุด ซื้อขาย 28,835.66 ล้านบาท 11 October 2019 329
ดัชนีปิดบ่าย 1,607.50 จุด ลดลง 8.68 จุด ซื้อขาย 51,063.70 ล้านบาท 11 October 2019 624
ดัชนีเช้าปิดที่ 1,611.19 จุด ลดลง 4.99 จุด ซื้อขาย 25,161.09 ล้านบาท 10 October 2019 469
ดัชนีปิดบ่ายที่ 1,616.18 จุด เพิ่มขึ้น 4.01 จุด รซื้อขาย 42,242.42 ล้านบาท 10 October 2019 449
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับ บมจ. แอสเสท เวิรด์ คอร์ป (AWC) เริ่มซื้อขาย 10 ต.ค. นี้ 09 October 2019 809
ดัชนีปิดเช้าที่ 1,607.84 จุด ลดลง 4.33 จุด ซื้อขาย 18,689.11 ล้านบาท 09 October 2019 372
ดัชนีปิดบ่ายที่ 1,612.17 จุด ลดลง 1.54 จุด ซื้อขาย 36,544.37 ล้านบาท 09 October 2019 344
ดัชนีปิดเช้าที่ 1,617.49 จุด เพิ่มขึ้น 3.78 จุด ซื้อขาย 17,348.17 ล้านบาท 08 October 2019 580
ดัชนีปิดบ่ายที่ 1,613.71 จุด เพิ่มขึ้น 7.75 จุด ซื้อขาย 39,911.31 ล้านบาท 08 October 2019 462
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ผนึกกำลัง 5 มหาวิทยาลัยนำร่องดำเนินโครงการ ‘SET Social Impact SE101@University’ ฝังรากฐานการเรียนรู้นวัตกรรมทางสังคมอย่างยั่งยืนในระบบการศึกษา สร้างคนรุ่นใหม่ให้เป็นนักธุรกิจเพื่อสังคม สร้างเศรษฐกิจยุคหน้า 07 October 2019 617
ดัชนีปิดเช้าที่ 1,614.97 จุด เพิ่มขึ้น 9.01 จุด ซื้อขาย 20,126.20 ล้านบาท 07 October 2019 305
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดงาน ‘Ring the Bell for Financial Literacy 2019’ ลั่นระฆัง เพื่อความรู้ทางการเงินครั้งแรกของไทย 30 September 2019 586
ดัชนีปิดบ่ายที่1,643.76 จุด เพิ่มขึ้น 7.01 จุด ซื้อขาย 49,902.38 ล้านบาท 27 September 2019 1002
ดัชนีปิดเช้าที่ 1,633.44 จุด ลดลง 3.31 จุด ซื้อขาย 17,615.80 ล้านบาท 27 September 2019 783
ดัชนีปิดบ่ายที่ 1,636.75 จุด เพิ่มขึ้น 8.37 จุด ซื้อขาย 47,265.17 ล้านบาท 27 September 2019 879
ดัชนีปิดเช้าที่ 1,635.24 จุด เพิ่มขึ้น 6.86 จุด ซื้อขาย 21,700.25 ล้านบาท 26 September 2019 664
ดัชนีปิดบ่ายที่ 1,628.38 จุด ลดลง 2.12 จุด ซื้อขาย 44,862.50 ล้านบาท 25 September 2019 865
ดัชนีปิดเช้าที่1,629.79 จุด ลดลง 0.71 จุด ซื้อขาย 21,663.01 ล้านบาท 25 September 2019 836
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ผนึก ก.ล.ต. เปิดตัว One-Stop Service ให้คำปรึกษา บจ. และผู้สนใจระดมทุนครบจบในที่เดียว เริ่ม 24 ก.ย. นี้ 24 September 2019 1062
ดัชนีปิดเช้าที่ 1,631.32 จุด เพิ่มขึ้น 8.53 จุดซื้อขาย 24,089.74 ล้านบาท 24 September 2019 972
ดัชนีปิดบ่ายที่ 1,622.79 จุด ลดลง 13.41 จุด ซื้อขาย 45,153.56 ล้านบาท 23 September 2019 1086
ดัชนีปิดเช้าที่ 1,631.73 จุด ลดลง 4.47 จุด ซื้อขาย 20,869.19 ล้านบาท 23 September 2019 688
ดัชนีปิดบ่าย 1,636.20 จุด ลดลง 4.46 จุด ซื้อขาย 68,432.96 ล้านบาท 20 September 2019 1478
ดัชนีปิดเช้าที่ 1,635.25 จุด ลดลง 5.41 จุด ซื้อขาย 26,008.56 ล้านบาท 20 September 2019 731
ดัชนีปิดบ่ายที่ 1,640.66 จุด ลดลง 13.48 จุด ซื้อขาย 57,286.44 ล้านบาท 20 September 2019 965
สัมมนาทางวิชาการ 'กองทุนสุขภาพคนไทยวัยเกษียณ'อังคารที่ 24 ก.ย. นี้ 20 September 2019 1197
ดัชนีปิดเช้าที่ 1,650.43 จุด ลดลง 3.71 จุด ซื้อขาย 27,981.58 ล้านบาท 19 September 2019 545
ดัชนีปิดบ่าย 1,654.14 จุด ลดลง 9.79 จุดซื้อขาย 64,848.85 ล้านบาท 19 September 2019 822
ดัชนีปิดเช้าที่ 1,657.59 จุด ลดลง 6.34 จุด ซื้อขาย 33,391.03 ล้านบาท 18 September 2019 725
ดัชนีปิดบ่ายที่ 1,663.93 จุด เพิ่มขึ้น 1.00 จุด ซื้อขาย 73,344.07 ล้านบาท 18 September 2019 693
ดัชนีปิดเช้าที่ 1,666.67 จุด เพิ่มขึ้น 3.74 จุด ซื้อขาย 39,320.62 ล้านบาท 17 September 2019 731
ดัชนีปิดบ่ายที่1,662.93 จุด เพิ่มขึ้น 0.97 จุด ซื้อขาย 61,474.55 ล้านบาท 17 September 2019 979
7 บจ. ไทยครองแชมป์ความยั่งยืน 7 กลุ่มอุตสาหกรรมของโลกในดัชนี DJSI 16 September 2019 991
ดัชนีปิดเช้าที่ 1,661.46 จุด ลดลง 0.50 จุด ซื้อขาย 31,929.38 ล้านบาท 16 September 2019 671
ดัชนีปิดบ่ายที่ 1,661.96 จุด เพิ่มขึ้น 1.28 จุด ซื้อขาย 52,936.38 ล้านบาท 13 September 2019 1659
ดัชนีปิดเช้าที่ 1,662.98 จุด เพิ่มขึ้น 2.30 จุด ซื้อขาย 26,769.92 ล้านบาท 13 September 2019 804
ดัชนีปิดบ่ายที่1,660.68 จุด ลดลง 13.35 จุด ซื้อขาย 70,086.30 ล้านบาท 13 September 2019 968
ดัชนีปิดเช้าที่ 1,673.03 จุด ลดลง 1.00 จุดซื้อขาย 33,998.54 ล้านบาท 12 September 2019 798
ดัชนีปิดบ่ายที่1,674.03 จุด เพิ่มขึ้น 8.10 จุด ซื้อขาย 71,227.76 ล้านบาท 12 September 2019 1186
ดัชนีปิดบ่ายที่ 1,674.03 จุด เพิ่มขึ้น 8.10 จุด ซื้อขาย 71,227.76 ล้านบาท 12 September 2019 1097
ดัชนีปิดบ่ายที่ 1,674.03 จุด เพิ่มขึ้น 8.10 จุด ซื้อขาย 71,227.76 ล้านบาท 12 September 2019 1102
ดัชนีปิดเช้าที่ 1,667.56 จุด เพิ่มขึ้น 1.63 จุด ซื้อขาย 35,565.57 ล้านบาท 11 September 2019 1086
ดัชนีปิดบ่ายที่ 1,665.93 จุด ลดลง 5.29 จุด ซื้อขาย 58,277.80 ล้านบาท 11 September 2019 983
ทิสโก้เวลธ์แนะลงทุนหุ้นกลุ่ม ‘เฮลธ์แคร์’ ชี้กำไรโตดี ไม่ผันผวน – รอดทุกวิกฤตเศรษฐกิจ 10 September 2019 1710
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET Index) ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2562 ปิดที่ 1,654.92 จุด ลดลง 3.3% 10 September 2019 1400
NIA ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ mai เปิด IDE to IPO รุ่น 4 มุ่งปั้นธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพและธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ 10 September 2019 884

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!