WORLD7

sme624x100 giftqm720

ตลาดหลักทรัพย์

บจ.ไทยผงาดได้คะแนนสูงสุดด้านความยั่งยืนหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ครองแชมป์เข้าดัชนี DJSI สูงสุดในอาเซียนต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 19 September 2018 614
ดัชนี ปิดบ่ายนี้ที่ 1,744.42 จุด เพิ่มขึ้น 26.03 จุด (ซื้อขาย 79,655.82 ล้านบาท 18 September 2018 1143
ดัชนี ปิดช่วงเช้าวันนี้ที่ 1,724.74 จุด เพิ่มขึ้น 6.35 จุด ซื้อขาย 27,094.18 ล้านบาท 18 September 2018 880
ดัชนี ปิดบ่ายนี้ที่ 1,718.39 จุด ลดลง 3.82 จุด ซื้อขาย 49,524.05 ล้านบาท 17 September 2018 1334
บจ.ไทยผงาดได้คะแนนสูงสุดด้านความยั่งยืนหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ครองแชมป์เข้าดัชนี DJSI สูงสุดในอาเซียนต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 17 September 2018 581
ดัชนี ปิดช่วงเช้าวันนี้ที่ 1,716.77 จุด ลดลง 5.44 จุด ซื้อขาย 24,152.03 ล้านบาท 17 September 2018 1024
ดัชนี ปิดวันบ่ายนี้ที่1,722.21 จุด เพิ่มขึ้น 4.25 จุด ซื้อขาย 58,890.39 ล้านบาท 14 September 2018 2323
กิจกรรมของกลุ่มตลาดหลักทรัพ17-23 กันยายน2561 14 September 2018 868
ดัชนี ปิดช่วงเช้าวันนี้ที่ 1,724.93 จุด เพิ่มขึ้น 6.97 จุด ซื้อขาย 30,261.39 ล้านบาท 14 September 2018 273
ดัชนี ปิดบ่ายวันนี้ที่ 1,717.96 จุด เพิ่มขึ้น 38.57 จุด ซื้อขาย 78,999.35 ล้านบาท 13 September 2018 1595
ดัชนี ปิดช่วงเช้าวันนี้ที่ 1,706.77 จุด เพิ่มขึ้น 27.38 จุด ซื้อขาย 38,739.74 ล้านบาท 13 September 2018 1216
ดัชนี ปิดบ่ายวันนี้ 1,679.39 จุด เพิ่มขึ้น 6.97 จุด ซื้อขาย 59,725.04 ล้านบาท 12 September 2018 1457
ดัชนี ปิดช่วงเช้าวันนี้ที่1,668.28 จุด ลดลง 4.14 จุด ซื้อขาย 23,000.43 ล้านบาท 12 September 2018 995
ดัชนี ปิดวันบ่ายนี้ที่ระดับ 1,672.42 จุด ลดลง 19.09 จุดซื้อขาย 50,027.72 ล้านบาท 12 September 2018 1928
ดัชนี เช้าปิดที่ 1,691.36 จุด ลดลง 0.15 จุด ซื้อขาย 19,605.44 ล้านบาท 11 September 2018 863
ดัชนี ปิดบ่ายนี้ที่ 1,691.51 จุด เพิ่มขึ้น 2.02 จุด ซื้อขาย 32,991.37 ล้านบาท 10 September 2018 1500
ดัชนี ปิดช่วงเช้านี้ที่ 1,685.01 จุด ลดลง 4.48 จุด ซื้อขาย 15,373.91ล้านบาท 10 September 2018 937
ดัชนี ตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET Index) ปิดที่ 1,721.58 จุด เพิ่มขึ้น 1.2% 09 September 2018 1189
ดัชนี ปิดบ่ายนี้ที่ 1,689.49 จุด ลดลง 4.45 จุด ซื้อขาย 36,451.74 ล้านบาท 07 September 2018 1822
กิจกรรมของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ 10-16 กันยายน2561 07 September 2018 1480
ดัชนี ปิดช่วงเช้านี้ที่ 1,691.98 จุด ลดลง 1.96 จุด ซื้อขาย 16,888.15 ล้านบาท 07 September 2018 930
ปิดดัชนี บ่ายนี้ที่ระดับ 1,693.94 จุด เพิ่มขึ้น 7.57 จุด ซื้อขาย 54,643.55 ล้านบาท 06 September 2018 1213
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหิดล สร้างโอกาสเยาวชนเข้าถึงดนตรีในการประกวด'SET เยาวชนดนตรีฯ' ครั้งที่ 21 06 September 2018 624
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือเคลียร์สตรีมเชื่อมกองทุนรวมไทยสู่ผู้ลงทุนทั่วโลก 06 September 2018 693
ดัชนี ปิดช่วงเช้านี้ที่ 1,679.49 จุด ลดลง 6.88 จุด ซื้อขาย 25,092.87 ล้านบาท 06 September 2018 489
ดัชนี ปิดบ่ายนี้ที่ 1,686.37 จุด ลดลง 28.04 จุด ซื้อขาย 60,127.45 ล้านบาท 05 September 2018 1888
ดัชนี ปิดช่วงเช้านี้ที่ระดับ 1,701.63 จุด ลดลง 12.78 จุด ซื้อขาย 25,366.92 ล้านบาท 05 September 2018 1078
ดัชนี ปิดบ่ายวันนี้ที่ 1,714.41 จุด ลดลง 6.80 จุด ซื้อขาย 44,456.65 ล้านบาท 04 September 2018 1351
ดัชนี ปิดช่วงเช้าวันนี้ที่ 1,721.30 จุด เพิ่มขึ้น 0.09 จุด ซื้อขาย 21,387.18 ล้านบาท 04 September 2018 313
ดัชนี ปิดบ่ายนี้ที่ 1,721.21 จุด ลดลง 0.37 จุด ซื้อขาย 36,962.60 ล้านบาท 03 September 2018 1846
เปิดตัว ‘BUTLER' แพลทฟอร์มครบวงจร ตอบโจทย์นิติบุคคล-ผู้อยู่อาศัยมุ่งเป้า Urban Tech อันดับหนึ่งของเอเชีย 03 September 2018 1875
ดัชนี ปิดช่วงเช้านี้ที่ 1,721.50 จุด ลดลง 0.08 จุด ซื้อขาย 18,309.96 ล้านบาท 03 September 2018 1375
ดัชนี ปิดบ่ายนี้ที่1,721.58 จุด เพิ่มขึ้น 1.15 จุด ซื้อขาย 47,483.57 ล้านบาท 31 August 2018 3906
กิจกรรมของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ 3-9 กันยายน2561 31 August 2018 1947
ดัชนี ปิดช่วงเช้าวันนี้ที่ 1,719.74 จุด ลดลง 0.69 จุด ซื้อขาย 19,067.77 ล้านบาท 31 August 2018 697
ดัชนี ปิดวันนี้ที่ 1,720.43 จุด ลดลง 1.83 จุด ซื้อขาย 42,101.08 ล้านบาท 30 August 2018 3246
ดัชนี ปิดช่วงเช้าวันนี้ที่ 1,727.74 จุด เพิ่มขึ้น 5.48 จุด ซื้อขาย 22,140.89 ล้านบาท 30 August 2018 1037
ดัชนี ปิดบ่ายวันนี้ที่ 1,722.26 จุด เพิ่มขึ้น 4.11 จุด ซื้อขาย 38,136.30 ล้านบาท 29 August 2018 2889
Thailand Focus ประสบความสำเร็จ ผู้ลงทุนสถาบันทั่วโลกเชื่อมั่นลงทุนไทย 29 August 2018 1171
ดัชนี ปิดช่วงเช้าวันนี้ที่ 1,719.59 จุด เพิ่มขึ้น 1.44 จุด ซื้อขาย 18,246.20 ล้านบาท 29 August 2018 472
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ SME Development Bank บสย. และหน่วยงานพันธมิตร สร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการใหม่ SE และ SMEs 28 August 2018 1556
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดประชุม GMS Focus พัฒนาการเติบโตตลาดทุนภูมิภาคผ่านการสร้างผลิตภัณฑ์ข้ามตลาด 28 August 2018 1502
ดัชนี ปิดช่วงบ่ายที่ 1,718.15 จุด เพิ่มขึ้น 0.91 จุด ซื้อขาย 50,616.92 ล้านบาท 28 August 2018 1858
ดัชนี ปิดเช้าปิดที่ 1,721.32 จุด เพิ่มขึ้น 4.08 จุด ซื้อขาย 27,922.15 ล้านบาท 28 August 2018 858
ดัชนี ปิดบ่ายนี้ที่ 1,717.24 จุด เพิ่มขึ้น 13.42 จุด ซื้อขาย 47,124.94 ล้านบาท 27 August 2018 993
ปิดช่วงเช้าวันนี้ที่ 1,714.27 จุด เพิ่มขึ้น 10.45 จุด ซื้อขาย 21,283.53 ล้านบาท 27 August 2018 1156
ดัชนี ปิดบ่ายนี้ที่ 1,703.82 จุด ลดลง 0.98 จุด ซื้อขาย 32,756.19 ล้านบาท 24 August 2018 3081
ดัชนี ปิดช่วงเช้านี้ที่ 1,702.27 จุด ลดลง 2.53 จุด ซื้อขาย 16,476.28 ล้านบาท 24 August 2018 1137
mai ครึ่งแรกปี 2561 บจ.เติบโตทั้งยอดขายและกำไรสุทธิ 23 August 2018 2509
ดัชนี ปิดบ่ายวันนี้ที่ 1,704.80 จุด เพิ่มขึ้น 6.50 จุด ซื้อขาย 39,435.39 ล้านบาท 23 August 2018 2613

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!