WORLD7

sme624x100 giftqm720

ตลาดหลักทรัพย์

ดัชนี ปิดช่วงเช้านี้ที่ 1,642.87 จุด เพิ่มขึ้น 7.02 จุด ซื้อขาย 21,329.43 ล้านบาท 19 July 2018 450
ดัชน ี ปิดบ่ายนี้ที่ 1,635.85 จุด เพิ่มขึ้น 9.78 จุด ซื้อขาย 46,621.49 ล้านบาท 18 July 2018 1028
ดัชนี ปิดช่วงเช้านี้ที่1,633.73 จุด เพิ่มขึ้น 7.66 จุด ซื้อขาย 24,012.55 ล้านบาท 18 July 2018 473
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ร่วมแถลงแนวทางการส่งเสริมการลงทุนในหุ้นยั่งยืนที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล 17 July 2018 942
ดัชนี ปิดบ่ายนี้ที่ 1,626.07 จุด ลดลง 1.62 จุด ซื้อขาย 47,970.32 ล้านบาท 17 July 2018 330
ดัชนี ปิดช่วงเช้าวันนี้ที่ 1,621.61 จุด ลดลง 6.08 จุด ซื้อขาย 24,147.81 ล้านบาท 17 July 2018 827
ดัชนี ปิดบ่ายนี้ที่1,627.69 จุด ลดลง 15.83 จุด ซื้อขาย 36,583.11 ล้านบาท 16 July 2018 1003
ดัชนี ปิดช่วงเช้าวันนี้ที่ 1,633.37 จุด ลดลง 10.15 จุด ซื้อขาย 16,961.02 ล้านบาท 16 July 2018 643
ปิดบ่ายนี้ที่ 1,643.52 จุด เพิ่มขึ้น 2.59 จุด ซื้อขาย 37,635.36 ล้านบาท 13 July 2018 2215
ดัชนี ปิดช่วงเช้านี้ที่ 1,645.15 จุด เพิ่มขึ้น 4.22 จุด ซื้อขาย 17,998.73 ล้านบาท 13 July 2018 714
ดัชนี ปิดบ่ายนี้ที่1,640.93 จุด เพิ่มขึ้น 4.30 จุด ซื้อขาย 46,976.00 ล้านบาท 12 July 2018 1358
ดัชนี ปิดช่วงเช้านี้ที่ 1,643.75 จุด เพิ่มขึ้น 7.12 จุด ซื้อขาย 23,142.15 ล้านบาท 12 July 2018 558
FPI ส่งซิกครึ่งปีหลังรายได้โตแรง หนุนกำไรปี 61 เติบโตต่อเนื่อง อานิสงส์บาทอ่อน-ค่ายรถเปิดตัวรุ่นใหม่ 11 July 2018 1273
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ชวนสร้างผลลัพธ์ที่ดีทางสังคมต่อเนื่องปี 3 ในงาน SET Social Impact Day 12 ก.ค. นี้ 11 July 2018 1394
ดัชนี ปิดบายนี้ที่ 1,636.63 จุด ลดลง 6.97 จุด ซื้อขาย 44,493.49 ล้านบาท 11 July 2018 984
ดัชนี ปิดช่วงเช้านี้ที่ 1,639.12 จุด ลดลง 4.48 จุด ซื้อขาย 23,051.54 ล้านบาท 11 July 2018 595
ดัชนี ปิดบ่ายนี้ที่ 1,643.60 จุด เพิ่มขึ้น 20.64 จุด ซื้อขาย 53,429.38 ล้านบาท 10 July 2018 1588
ดัชนี ปิดช่วงเช้านี้ที่ 1,620.44 จุด ลดลง 2.52 จุด ซื้อขาย 22,109.53 ล้านบาท 10 July 2018 617
สรุปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์เดือนมิถุนายน 2561 09 July 2018 1304
ดัชนี ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,622.96 จุด เพิ่มขึ้น 8.20 จุด ซื้อขาย 42,276.96 ล้านบาท 09 July 2018 842
ดัชนี ปิดช่วงเช้านี้ที่ 1,623.95 จุด เพิ่มขึ้น 9.19 จุด ซื้อขาย 20,626.50 ล้านบาท 09 July 2018 599
ดัชนี ปิดบ่ายนี้ที่ 1,614.76 จุด เพิ่มขึ้น 13.34 จุด ซื้อขาย 65,550.29 ล้านบาท 09 July 2018 751
SET Social Impact Day 2018 09 July 2018 1560
ดัชนี ปิดช่วงเช้านี้ที่ 1,615.73 จุด เพิ่มขึ้น 14.31 จุด ซื้อขาย 34,726.43 ล้านบาท 06 July 2018 717
ดัชนี ปิดบ่ายนี้ที่1,601.42 จุด ลดลง 27.78 จุด ซื้อขาย 55,699.12 ล้านบาท 05 July 2018 1762
ปิดช่วงเช้านี้ที่ 1,607.71 จุด ลดลง 21.49 จุด ซื้อขาย 29,250.90 ล้านบาท 05 July 2018 603
ดัชนี ปิดบ่ายนี้ที่ระดับ 1,629.20 จุด เพิ่มขึ้น 2.58 จุด ซื้อขาย 58,233.48 ล้านบาท 04 July 2018 1535
ดัชนี ปิดช่วงเช้านี้ที่ระดับ 1,628.03 จุด เพิ่มขึ้น 1.41 จุดซื้อขาย 28,701.55 ล้านบาท 04 July 2018 834
ดัชนี ปิดบ่ายนี้ที่ 1,626.62 จุด เพิ่มขึ้น 19.35 จุด ซื้อขาย 58,567.28 ล้านบาท 03 July 2018 2068
บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน 03-07-18 03 July 2018 1573
บล.บัวหลวง : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน 03-07-18 03 July 2018 1579
บล.ทรีนีตี้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน 03-07-18 03 July 2018 1539
บล.โนมูระ พัฒนสิน : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน 03-07-18 03 July 2018 1584
บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน 03-07-18 03 July 2018 1591
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน 03-07-18 03 July 2018 1598
บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน 03-07-18 03 July 2018 1411
บล.ฟินันเซีย ไซรัส : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน 03-07-18 03 July 2018 1659
บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน 3-07-18 03 July 2018 1551
บล.หยวนต้า(ประเทศไทย) : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน 03-07-18 03 July 2018 1621
บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน 03-07-18 03 July 2018 1236
บล.ฟิลลิป : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน 03-07-18 03 July 2018 1263
ดัชนี ปิดช่วงเช้านี้ที่ 1,611.25 จุด เพิ่มขึ้น 3.98 จุด ซื้อขาย 28,486.45 ล้านบาท 03 July 2018 786
ดัชนี ปิดบ่ายนี้ที่1,607.27 จุด เพิ่มขึ้น 11.69 จุด ซื้อขาย 48,303.47 ล้านบาท 02 July 2018 1040
'mai FORUM 2018 มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 5' ภายใต้ธีม 3S: SMEs SE Startup พัฒนา ก้าวหน้า สร้างสรรค์ 02 July 2018 977
ดัชนี ปิดช่วงเช้านี้ที่ 1,596.80 จุด เพิ่มขึ้น 1.22 จุด ซื้อขาย 20,703.38 ล้านบาท 02 July 2018 778
ดัชนี ปิดวันนี้ที่ 1,595.58 จุด ลดลง 3.96 จุด ซื้อขาย 64,520.47 ล้านบาท 29 June 2018 1653
ดัชนี ปิดช่วงเช้านี้ที่ 1,596.98 จุด ลดลง 2.56 จุด ซื้อขาย 27,268.99 ล้านบาท 29 June 2018 863
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้ง 4 รองผู้จัดการ เสริมทีมบริหารเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ 28 June 2018 1689
ดัชนี ปิดบ่ายวันนี้ที่ 1,599.54 จุด ลดลง 19.12 จุด ซื้อขาย 56,974.68 ล้านบาท 28 June 2018 1745
ดัชนี ปิดช่วงเช้านี้ที่ 1,609.52 จุด ลดลง 9.14 จุด ซื้อขาย 23,003.03 ล้านบาท 28 June 2018 541

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!