WORLD7

sme624x100 giftqm720

set

ตารางปฏิทินกิจกรรมของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ระหว่างวันที่ 12-18 กุมภาพันธ์ 2561

วัน เวลา สถานที่ กิจกรรม

กิจกรรม Opportunity Day ไตรมาส 4/2560 ฟรี

โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ณ ห้องประชุม 603 ชั้น 6 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รับชมการถ่ายทอดสด www.set.or.th/oppday และแอพพลิเคชัน SET App

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา 10.10-11.10 น.

เวลา 14.10-15.10 น.

กิจกรรม Opportunity Day ไตรมาส 4/2560 ฟรี

บมจ. พรีเชียส ชิพปิ้ง

บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

เวลา 9.00-10.00 น.        

เวลา 10.10-11.10 น.

เวลา 11.20-12.35 น.

เวลา 13.00-14.00 น.

กิจกรรม Opportunity Day ไตรมาส 4/2560 ฟรี

บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์

บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

บมจ. บริษัท ไทยคม

บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตรียมพร้อมในการลดระยะเวลาชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ จากปัจจุบันอยู่ที่ 3 วันทำการ (T+3) เป็น 2 วันทำการ (T+2)

เริ่มใช้ T+2 ตั้งแต่ 2 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติม www.set.or.th/Tplus2

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรม Capital Market Smart Idea 2018” เพื่อเสนอแนวคิดหรือคำถามเกี่ยวกับตลาดทุนที่น่าสนใจ และต้องการให้นำไปศึกษาข้อมูลต่อ สามารถส่งไอเดียหรือคำถามร่วมกิจกรรมได้ ตั้งแต่วันนี้-20 เม.ย. นี้ รายละเอียดเพิ่มเติม www.set.or.th

รายละเอียดเพิ่มเติม www.set.or.th หรือสอบถามได้ที่ SET Contact Center0 2009 9999

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!