WORLD7

sme624x100 giftqm720

SETสนต กระนนทนตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือสมาคมบริษัทจดทะเบียนให้ความรู้เกณฑ์ MiFID II แก่ บจ. พร้อมเปิดตัว SET Digital Roadshow เพิ่มช่องทาง บจ.ไทยเข้าถึงผู้ลงทุนทั่วโลก

     ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับชมรมนักลงทุนสัมพันธ์ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดสัมมนา ‘MiFID II: The New Challenges For Thai Capital Market’ เตรียมความพร้อมให้ บจ. เข้าใจเกณฑ์ MiFID II ซึ่งเป็นเกณฑ์ใหม่ของคณะกรรมการยุโรป (European Commission) เพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการดำเนินธุรกิจและการรายงานการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันการเงิน โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศร่วมให้ข้อมูล พร้อมเปิดตัว SET Digital Roadshow เพิ่มช่องทาง บจ. ไทยเข้าถึงสถาบันต่างประเทศ เพิ่มความสะดวก ลดค่าใช้จ่าย และสร้างโอกาสเข้าถึงผู้ลงทุนสถาบันทั่วโลกได้ง่ายขึ้น

       ดร.สันติ กีระนันทน์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในวันนี้ (13 ก.พ. 2561) ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดสัมมนา ‘MiFID II : The New Challenges For Thai Capital Market’ที่อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ เพี่อนำเสนอข้อมูลแก่บริษัทจดทะเบียน (บจ.) ถึงกฎเกณฑ์ใหม่ Markets in Financial Instruments Directive II (MiFID II) ที่ออกโดยคณะกรรมมาธิการยุโรป (European Commission) ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลภาคอุตสาหกรรมการเงินในยุโรป ให้มีความชัดเจนและโปร่งใสมากขึ้น เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา การสัมมนาได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก Bloomberg และ Maybank Kim Eng ร่วมนำเสนอข้อมูล

      “กฎ MiFID II เป็นมาตรการเพิ่มความเข้มงวดในการดำเนินธุรกิจของสถาบันการเงินและแวววงตลาดทุนในยุโรป รวมถึงการให้คำจำกัดความและข้อมูลชี้ชวนการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและคุ้มครองผู้ลงทุนมากขึ้น ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อต้นเดือนมกราคม ที่ผ่านมา ส่งผลให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจการเงินและตลาดทุนทั่วโลกตื่นตัว และเตรียมการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างชัดเจน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงจัดสัมมนาในวันนี้เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมแก่ บจ. ไทย ถึงการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ นอกจากนี้ การที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในภาคธุรกิจมากขึ้นนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเล็งเห็นโอกาสที่จะใช้ช่องทางออนไลน์ SET Digital Roadshow ในการส่งเสริมให้ บจ. ไทยเป็นที่รู้จักแก่ผู้ลงทุนต่างประเทศมากขึ้นและเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุนต่างประเทศ ในการ รับฟังข้อมูลข่าวสารและสามารถพูดคุยกับ บจ. ได้โดยตรง ถือเป็นหนึ่งในแผนกลยุทธ์ตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้านการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของตลาดทุนไทยด้วยคุณภาพในปีนี้” ดร. สันติกล่าว

     ตลอดปี 2561 นี้ SET Digital Roadshow จะเป็นช่องทางใหม่ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนาขึ้นในรูปแบบ Live Broadcast เปิดโอกาสให้ บจ. ไทยทุกขนาดทุกอุตสาหกรรมสามารถนำเสนอข้อมูล ผลการดำเนินงานและศักยภาพการเติบโตแก่ผู้ลงทุนทั่วทุกมุมโลก โดยที่ บจ. ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง อีกทั้งยังเข้าถึงกลุ่มผู้ลงทุนได้กว้างขึ้น สำหรับ SET Digital Roadshow มีกำหนดจัดขึ้นปีละสองครั้งในช่วงเดือนมีนาคมและเดือนพฤศจิกายน นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์จัด Exclusive SET Digital Roadshow ขึ้นทุกไตรมาส ซึ่งเป็นการประชุมแบบ One-on-One และ Group Meeting

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!