WORLD7

SME720 x 100tqm720

SETประพนธตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต้อนรับ บมจ.แอพพลิแคด เริ่มซื้อขาย 22 พ.ย.นี้

          บมจ. แอพพลิแคด หนึ่งในผู้นำธุรกิจจัดจำหน่ายโซลูชั่นด้านการออกแบบ และเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติอย่างครบวงจร พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 22 พ.ย. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IP0 688.8 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “APP”
         นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ mai ยินดีต้อนรับ บมจ.แอพพลิแคด เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai ในกลุ่มเทคโนโลยี โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “APP” ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

          APP ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายโซลูชั่นด้านการออกแบบอย่างครบวงจร ทั้งซอฟต์แวร์สำหรับออกแบบอุตสาหกรรม และสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง รวมถึงผลิตภัณฑ์ด้านการออกแบบ 3 มิติ (Hardware) ได้แก่ เครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D Printing) และเครื่องสแกน 3 มิติ ตลอดจนการให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่อง บริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก อาทิ ซอฟต์แวร์ SolidWorks ซอฟต์แวร์ ArchiCAD, 3D Printer Stratasys และเครื่องสแกน 3 มิติ GOM นอกจากนี้ APP ได้ขยายตลาดไปในประเทศอินโดนีเซียและประเทศเมียนมาร์ APP มีกลุ่มลูกค้าหลักเป็นผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตเครื่องจักรและวัสดุอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง

          APP มีทุนชำระแล้ว 140 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 200 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 80 ล้านหุ้น เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) โดยแบ่งเป็นเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป 72 ล้านหุ้น และกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน 8 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 15 และ 18-19 พฤศจิกายน 2562 ในราคาหุ้นละ 2.46 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 196.80 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 688.80 ล้านบาท ทั้งนี้ราคาเสนอขายหุ้น IPO พิจารณาจากอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ 10.44 เท่า คำนวณจากผลประกอบการของบริษัทในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) ซึ่งเท่ากับ 65.96 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.24 บาท โดยมี บมจ. หลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

          นายประภาส ตั้งอดุลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. แอพพลิแคด (APP) เปิดเผยว่าบริษัท มีประสบการณ์ในธุรกิจมานานกว่า 25 ปี ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจัดจำหน่ายล้วนเป็นนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพสูงจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก ที่จะเข้ามาช่วยตอบโจทย์ความต้องการด้านการออกแบบของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทยังมีฝ่ายวิจัยและพัฒนาที่จะนำเสนอโซลูชั่นด้านการออกแบบใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วและครบวงจร โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับใช้ในการสาธิตการใช้งานให้แก่ลูกค้า เช่น เครื่องพิมพ์ 3 มิติ และเครื่องสแกน 3 มิติ รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและขยายตลาด โดยมีเป้าหมายก้าวสู่การเป็นผู้นำในด้านการให้คำปรึกษาและคัดสรรผลิตภัณฑ์ ด้านออกแบบและผลิต รวมถึงการก่อสร้างในระดับภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้ APP มีโครงสร้างผู้ถือหุ้นหลักหลัง IPO คือ ครอบครัวนายประภาส ตั้งอดุลรัตน์ ถือหุ้น 71.43% บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังจากหักภาษี และทุนสำรองตามกฎหมาย

          รายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.applicadthai.com และ www.set.or.th

 


AO11494

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

ais 790x90GC 790x90

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!