WORLD7

SME720 x 100tqm720

SETภากร2ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยกระดับ LiVE Platform พัฒนาศักยภาพ SMEs และ Startups ขยายโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน เสริมกำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

          ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยกระดับ LiVE Platform เป็นศูนย์กลางการพัฒนาศักยภาพ SMEs และ Startups สู่การเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในทุกมิติ พร้อมสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนผ่านตลาดทุนไทย สนับสนุนนโยบายภาครัฐในการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs และ Startups เติบโตเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนประเทศ เปิดตัวเว็บไซต์ www.live-platforms.com โดยระยะแรกเริ่มให้บริการ Education Platform แหล่งความรู้เสริมแกร่งผู้ประกอบการ ตั้งแต่วันนี้ (29 มิ.ย. 63) เป็นต้นไป

          นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งพัฒนาตลาดทุนให้เป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อม (Small and Medium Enterprises : SMEs) และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startups) ซึ่งมีอยู่กว่า 700,000 รายในประเทศ และเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมีกลไกการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเหล่านี้มาอย่างต่อเนื่อง

          “ล่าสุด ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัท ไลฟ์ฟินคอร์ป จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เปิดตัวเว็บไซต์ www.live-platforms.com ยกระดับ LiVE Platform เป็นศูนย์กลางการพัฒนาศักยภาพ SMEs และ Startups สร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนอย่างแท้จริง โดยปูพื้นฐานความรู้ผู้ประกอบการครอบคลุมทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ ร่วมมือเครือข่ายพันธมิตรภาครัฐและภาคเอกชน ให้บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจและเป็นศูนย์รวมบริการด้านระบบงานซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดต้นทุนของผู้ประกอบการ และเมื่อผู้ประกอบการเติบโตถึงระดับหนึ่ง LiVE Platform จะเป็นช่องทางสู่การเข้าถึงแหล่งทุนผ่านตลาดทุนไทยด้วย” นายภากรกล่าว

          LiVE Platform จะทยอยเปิดให้บริการเป็น 3 ระยะ ได้แก่
          ระยะแรก : เสริมรากฐาน (Education Platform) ด้วยหลักสูตรความรู้สำหรับผู้ประกอบการในรูปแบบห้องเรียนออนไลน์ (online learning) ครอบคลุมความรู้และทักษะด้านการทำธุรกิจ อาทิ การจัดการธุรกิจและนวัตกรรม การจัดการการเงินและการระดมทุน การจัดการด้านบัญชี เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา พร้อมทั้งคลังความรู้ออนไลน์ในหลายรูปแบบ รวมกว่า 270 ชิ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตอบโจทย์ผู้ประกอบการ โดยผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่าน www.live-platforms.com/education ตั้งแต่วันนี้ (29 มิ.ย. 63) เป็นต้นไป
          ระยะที่สอง : สร้างความแกร่ง (Scaling Up Platform) ของธุรกิจเพื่อเตรียมความพร้อมในการระดมทุน ผ่านการให้ความรู้เชิงลึก การวางโครงสร้างและพัฒนาระบบการทำงานที่สำคัญในการทำธุรกิจ อาทิ ระบบบัญชี การเงิน ภาษี รวมถึงการให้คำแนะนำปรึกษาทางธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ และการร่วมในเครือข่ายเจรจาธุรกิจกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน ในไตรมาส 3 ปี 2563
          ระยะที่สาม : ระดมทุนธุรกิจเติบโต (Fundraising and Trading Platform) ด้วยกลไกขับเคลื่อนตลาดทุนสำหรับ SMEs และ Startups ทั้งการระดมทุนผ่านการกระจายหุ้นในตลาดแรก และการซื้อขายในตลาดรองที่จัดตั้งขึ้นสำหรับผู้ประกอบการ SMEs และ Startups โดยเฉพาะ หรือ SME Board ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง เตรียมความพร้อมด้านหลักเกณฑ์ การพัฒนาระบบงาน และการสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้อง คาดว่าจะแล้วเสร็จไตรมาส 2 ปี 2564

          ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลความรู้สำหรับผู้ประกอบการได้ที่ www.live-platforms.com หรือสอบถาม SET Contact Center 0 2009 9999


AO6613

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!