WORLD7

sme624x100 giftqm720

Gอภศกด ตนตวรวงศ คลังหนุนแบงก์ควบรวม ลุยเสริมแกร่งสู้ต่างชาติ

     ไทยโพสต์ * คลังเตรียมงัดมาตรการภาษีจูงใจธนาคารไทยควบรวมกิจการ ขยายฐานสู้แบงก์ต่างชาติ รองรับสินเชื่อเอกชนขนาดใหญ่ เดินหน้าสู่แชมเปียนส์แบงก์

       นายอภิศักดิ์ ตันติวร วงศ์ รมว.การคลัง เปิดเผยว่า  กระทรวงการคลังมีแนว คิดที่จะออกประกาศเพิ่มแรงจูงใจให้ธนาคารของไทย ควบรวมเพื่อขยายฐานให้ต่อสู้และแข่งขันกับธนาคารต่างประเทศได้ ซึ่งจะเป็นผลดีของธนาคารไทยในการพัฒนาระยะยาว เนื่องจากปัจจุบันธนาคารของไทยมี ขนาดเล็กเมื่อเทียบกับธนา คารบางแห่ง ทำให้บริษัทเอกชนขนาดใหญ่หลายแห่งไม่สามารถขอสินเชื่อกับธนาคารได้ เพราะขนาดของบริษัทใหญ่กว่าธนาคารของไทย ส่งผลให้บริษัทขนาดใหญ่นี้ต้องไปขอสินเชื่อกับธนาคารต่างประเทศ แต่ถ้าธนาคารของไทยมีขนาดที่ใหญ่เพียงพอต่อการรองรับสินเชื่อบริษัทขนาดใหญ่ได้ การขอกู้ก็สามารถรองรับได้ และถือเป็นเรื่องที่ดี

      ขณะที่เรื่องสิทธิประ โยชน์ซึ่งจะเป็นมาตรการจูงใจให้ธนาคารของไทยควบ รวมกิจการ เบื้องต้นจากแนวคิดจะให้สามารถนำค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการควบรวมมาหักภาษีได้ โดยรัฐบาลจะชดเชยให้ทั้งหมด เพื่อต้องทำ ให้ธนาคารคิดว่าไม่มีต้นทุนในการควบรวม ซึ่งแนวคิดการควบรวมของธนาคารในไทย เป็นแนวคิดที่คิดมานานแล้ว และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ผู้กำกับดูแลสถาบันการเงิน ก็ไม่ได้ขัดข้องกับแนว คิดดังกล่าวแต่อย่างใด

    สำหรับ แนวคิดการควบรวมให้ทำได้เฉพาะสถาบันการเงินที่เป็นธนาคารที่อยู่ในประเทศเท่านั้น ไม่ได้เปิดทางให้ธนาคารต่างชาติเข้ามาซื้อกิจการธนาคารของไทย เพราะเป็นแนวคิดเพื่อให้ธนาคารของไทยขยายฐานให้ใหญ่ออกไปแข่งขันกับธนาคารต่างชาติได้ ซึ่งธนาคารเองก็มีเงื่อนไขที่ว่าต้องคิดเรื่องการดำรงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงด้วย ทำให้มองว่าถึงอย่างไรก็ต้องขยาย ถึงแม้จะปรับเป็นดิจิทัลก็ตาม แต่ถ้ายังขนาดเล็กก็ไม่สามารถขยายฐานและแข่ง ขันกับต่างชาติได้ ส่วนมาตร การจูงใจทางภาษีเป็นเพียงส่วนหนึ่งให้คิดที่จะทำ หากธนาคารมีวิธีอื่นที่สามารถขยายฐานสินทรัพย์ให้ใหญ่ก็สามารถดำเนินการได้.

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!