WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

1aaaABktb

กรุงไทยร่วมพัฒนากรมควบคุมโรคสู่สังคมไร้เงินสด

        นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค และ นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาระบบบริการจัดการทางการเงินผ่านระบบ KTB Digital Solutions เพื่อพัฒนากรมควบคุมโรคสู่สังคมไร้เงินสด (DDC Cashless Society) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาให้กรมควบคุมโรคเป็นองค์กรชั้นนำระดับนานาชาติ และสนองนโยบายของรัฐบาลเรื่อง Thailand 4.0 หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการและการชำระเงินผ่านระบบ KTB Digital Solutions ของสถาบันบำราศนราดูร ซึ่งเป็นสถานพยาบาลในสังกัดกรมควบคุมโรค นับเป็นกรมแห่งแรกของกระทรวงสาธารณสุข ที่ประกาศก้าวสู่สังคมไร้เงินสด เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560

       นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย เปิดเผยภายหลังการลงนามว่า กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายในการพัฒนากรมสู่องค์กรชั้นนำระดับนานาชาติ ที่สังคมเชื่อถือและไว้วางใจ เพื่อปกป้องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพ ด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยหนึ่งในกลยุทธ์ในการก้าวสู่ความเป็นเลิศ คือการบริหารจัดการองค์กรแนวใหม่ เพื่อก้าวสู่สังคมไร้เงินสด ซึ่งนอกจากเป็นการสนองนโยบายของภาครัฐด้าน National e-Payment แล้วยังเป็นการยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการในทุกมิติ โดยนำเทคโนโลยีมาเพิ่มความสะดวกสบาย

       “การลงนามในครั้งนี้ จะช่วยให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข แพทย์ พยาบาล ผู้ป่วยและญาติ สามารถชำระเงินผ่านเครื่องรูดบัตร EDC (Electronic Data Capture Device) และ KRUNGTHAI QR Code ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงและความยุ่งยากในการจัดการเงินสด ทั้งค่าอาหาร ค่าสินค้าในร้านอาหาร และร้านค้าสวัสดิการของกรมควบคุมโรค รวมทั้งค่ายาตลอดจนบริการทางการแพทย์ในสถานพยาบาล โดยนำร่องที่สถาบันบำราศนราดูรเป็นแห่งแรก และมีแผนขยายสังคมไร้เงินสดไปยังสถานพยาบาลในสังกัดแห่งอื่นๆต่อไป”

       ทางด้าน นายผยง ศรีวณิช กล่าวเพิ่มเติมว่า ธนาคารกรุงไทย ยินดีที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนากรมควบคุมโรคให้ก้าวสู่สังคมไร้เงินสด ซึ่งธนาคารมั่นใจว่าระบบ KTB Digital Solutions จะตอบโจทย์ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการรับชำระเงินผ่านเครื่องรูดบัตร EDC และ KRUNGTHAI QR Code ที่ธนาคารมีความชำนาญและประสบการณ์ ซึ่งธนาคารใช้เวลาเพียง 3 เดือนในการติดตั้งเครื่องรูดบัตร EDC กว่า 18,000 เครื่องทั่วประเทศ เพื่อรองรับการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อันเป็นการช่วยให้ประชาชนในระดับฐานราก สามารถเข้าสู่บริการทางการเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างแท้จริง

        “ส่วนการชำระเงินด้วย KRUNGTHAI QR Code สามารถใช้งานได้ง่ายแค่ 3 สเต็ปผ่าน KTB netbank เพียงสแกน ระบุจำนวนเงิน พร้อม PIN การทำรายการก็เสร็จสิ้น ด้านผู้ขายหลังสมัคร ร้านค้า “เป๋าตุง กรุงไทย” และดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น เป๋าตุง ก็สามารถรับชำระค่าสินค้าและบริการได้ทันที ซึ่งธนาคารได้ลงพื้นที่เพื่อให้บริการ KRUNGTHAI QR Code ในจังหวัดต่างๆ เช่น ร้านค้าและศูนย์อาหารในหน่วยงานราชการและกระทรวงต่างๆ ตลาด อ.ต.ก. ตลาดสามชุก จ.สุพรรณบุรี ตลาดกรุงศรี จ.พระนครศรีอยุธยา ตลาดเซฟวัน จ.นครราชสีมา สามแยกอู่เรือ ถนนต่อเรือ จ.พังงา ตลาดตองแปด จ.ขอนแก่น ถนนคนเดิน จ.กระบี่ ตลาดกิมหยง จ.สงขลา และพื้นที่ต่างๆใน จ.เชียงใหม่ โดยธนาคารมีแผนทำถนนไร้เงินสดทุกจังหวัดทั่วประเทศ”

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!