WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

1AAYaowaluck

KRUNGSRI PRIME เติบโต 20% ในปี 2560 ตอบโจทย์การลงทุนและไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ได้อย่างตรงจุด

     กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) เผยผลการดำเนินธุรกิจของ กรุงศรีไพร์ม (KRUNGSRI PRIME) หลังเปิดตัวครบ 1 ปี ยอดจำนวนลูกค้าใหม่ทะลุเป้า โต 20% คาดภายในปี 2562 เติบโตเกิน 50% ลูกค้าสนใจต่อยอดความรู้ด้านการบริหารเงินและการลงทุนส่วนบุคคล และการบริหารธุรกิจโดยนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ วางแผนกลยุทธ์ปี 2561 สร้างความเติบโตต่อเนื่องพร้อมจัดกิจกรรมให้ความรู้ทางการเงินควบคู่ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่

       หลังจากการเปิดตัว KRUNGSRI PRIME เซ็กเม้นท์ลูกค้ากรุงศรีที่มีเงินฝากและ/หรือการลงทุนในกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี รวมกันตั้งแต่ 1-5 ล้านบาท (กลุ่ม Mass Affluent) ในช่วงปลายปี 2559 ภายใต้แนวคิด'ก้าวไปอีกขั้นของชีวิต' โดยการนำเสนอสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกค้าใน 4 ด้าน คือ สิทธิพิเศษทางด้านการเงิน สิทธิพิเศษทางด้านไลฟ์สไตล์ สิทธิพิเศษด้านการบริหารการเงิน และสิทธิพิเศษในโอกาสต่างๆ ซึ่งสิทธิประโยชน์ดังกล่าวสามารถตอบโจทย์ความต้องการทางการเงินและไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในกลุ่มดังกล่าวได้อย่างตรงจุด ทำให้จำนวนลูกค้าและมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหาร (Asset Under Management: AUM)เติบโตอย่างต่อเนื่องตามเป้าหมายที่ธนาคารได้ตั้งไว้

       นางสาวเยาวลักษณ์ จรรยาภรณ์พงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลุ่มลูกค้าบุคคลทั่วไป ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กรุงศรีตั้งเป้าหมายเพิ่มจำนวนลูกค้า KRUNGSRI PRIME 50% ภายในระยะเวลา 3 ปี หลังจากการเปิดตัวในช่วงปลายปี 2559 ซึ่ง ณ ปัจจุบันจำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้นราว 20% หรือประมาณ 120,000 คน สูงกว่าเป้าหมายในปีนี้ ซึ่งอยู่ที่ 15% ขณะที่สัดส่วนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหาร (AUM) ของลูกค้ากลุ่มนี้เติบโตต่อเนื่องคิดเป็น 24% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหารของลูกค้าบุคคลรายย่อยทั้งหมดของธนาคาร”

                “ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา กรุงศรีได้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisory) แก่ลูกค้า ให้คำแนะนำในการบริหารจัดการทางการเงินและการลงทุนให้เหมาะสมกับเป้าหมายทางการเงินในแต่ละรายบุคคล จนสามารถส่งต่อลูกค้า KRUNGSRI PRIME ให้อัพเกรดเป็นลูกค้า Krungsri Exclusive ถึงกว่า 3,000 ราย ซึ่งสิ่งนี้เป็นโจทย์สำคัญและท้าทายของกรุงศรีในการรักษาฐานจำนวนลูกค้าและผลักดันให้ลูกค้ากลุ่ม Mass Affluent กลายเป็นกลุ่มลูกค้า High Net Worth ต่อไป สอดคล้องกับแนวคิด “ก้าวไปอีกขั้นของชีวิต” ของกรุงศรีไพรม์ ที่พร้อมสนับสนุนให้ลูกค้าประสบความสำเร็จทางการเงิน พร้อมๆ กับความพิเศษของไลฟ์สไตล์การดำเนินชีวิตที่เป็นอีกขั้นของความสำเร็จ” นางสาวเยาวลักษณ์ กล่าวเพิ่มเติม

                สำหรับ ปี 2561 กรุงศรีมองว่าตลาดในเซ็กเม้นท์ Mass Affluent จะมีการแข่งขันสูงขึ้นจากธนาคารพาณิชย์และสตาร์ทอัพต่างๆ กรุงศรีจึงได้วางแผนนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินมาใช้เพื่อพัฒนาบริการต่างๆ ให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันธนาคารอยู่ในระหว่างการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Robo-advisor ในการให้คำปรึกษาด้านการเงินแก่ลูกค้า และยังคงให้ความสำคัญกับทั้งกิจกรรมด้านไลฟ์สไตล์และการให้ความรู้ทางการเงิน เพื่อต่อยอดให้ลูกค้าสามารถไปถึงเป้าหมายทางการเงินได้รวดเร็วขึ้น

เกี่ยวกับกรุงศรี

                        กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ) เป็นกลุ่มธุรกิจการเงินที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของไทยด้านสินทรัพย์ สินเชื่อ และเงินฝาก และดำเนินธุรกิจมานานกว่า 72 ปี กรุงศรีเป็นบริษัทในเครือของมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) กลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นหนึ่งในกลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดระดับโลก กลุ่มกรุงศรีให้บริการทางการเงินการธนาคารอย่างครบวงจร ทั้งในด้านสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค การลงทุน การบริหารจัดการกองทุน รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอันหลากหลายแก่กลุ่มลูกค้าบุคคล ลูกค้า SME และลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ผ่านสาขาของธนาคารกว่า 697 สาขา (เป็นสาขาที่ให้บริการทางการเงินในรูปแบบปกติ 660 สาขาและสาขาที่ให้บริการเฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ 37 สาขา) และช่องทางการขายกว่า 33,000 แห่งทั่วประเทศ นอกจากนี้ กรุงศรียังเป็นผู้ออกบัตรเครดิตรายใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีจำนวนบัญชีบัตรเครดิตและสินเชื่อเพื่อการผ่อนชำระ/สินเชื่อส่วนบุคคลมากกว่า 8.2 ล้านบัญชี และเป็นผู้ให้บริการด้านสินเชื่อรถยนต์ชั้นนำ (กรุงศรี ออโต้) พร้อมทั้งมีบริษัทบริหารจัดการกองทุนที่มีอัตราเติบโตสูงที่สุดแห่งหนึ่ง (บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด) ทั้งยังเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้มีรายได้น้อย (บริษัท เงินติดล้อ จำกัด) อีกด้วย

                        กรุงศรี มีพันธสัญญาในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสูงสุด ธนาคารและบริษัทในเครือได้ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกอย่างสมบูรณ์ของ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” โดยมุ่งร่วมมือกับองค์กรชั้นนำในไทยและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคาร เพื่อให้การดำเนินธุรกิจปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น

เกี่ยวกับ MUFG (มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป)

                        มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) เป็นหนึ่งในกลุ่มสถาบันทางการเงินชั้นนำระดับโลก มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ กรุงโตเกียว ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานในการดำเนินธุรกิจกว่า 350 ปี MUFG มีเครือข่ายสำนักงานกว่า 2,300 แห่ง ในกว่า 50 ประเทศทั่วโลก และมีพนักงานกว่า 150,000 คน ซึ่งนำเสนอบริการที่หลากหลายครอบคลุมทั้งธนาคารพาณิชย์ ทรัสต์ แบงก์กิ้ง ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสินเชื่อเพื่อรายย่อย ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธุรกิจเช่าซื้อ ซึ่งรวมทั้งธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ, มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ทรัสต์ แอนด์ แบงก์กิ้ง คอร์เปอเรชั่น (ทรัสต์แบงก์ชั้นนำของญี่ปุ่น) และมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ซิเคียวริตี้ โฮลดิ้ง หนึ่งในบริษัทหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น MUFG มีเป้าหมายที่จะเป็น “กลุ่มสถาบันทางการเงินที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดในโลก” ตอบสนองทุกความต้องการทางการเงินของลูกค้า เป็นส่วนหนึ่งของสังคม และสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน  MUFG จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ตลาดหลักทรัพย์นาโกยา และตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!