WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

1aaaABรางวลฮจย3

ไอแบงก์ มอบรางวัลฮัจย์ -อุมเราะห์ ปีที่ 3 พร้อมประกาศรายชื่อผู้โชคดี’โครงการบัญชีเงินฝากอัลฮัจย์ 2560’

   ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือไอแบงก์ จัดกิจกรรมจับสลากรางวัล ภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาดบัญชีเงินฝากอัล-ฮัจย์ จำนวน 8 รางวัล รางวัลละ 180,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,440,000 บาท

นายวิสุทธิ์ บริบูรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานธุรกิจรายย่อย และปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย(ไอแบงก์) เปิดเผยว่า  การจัดกิจกรรมจับสลากรางวัล ภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาดบัญชีเงินฝากอัล-ฮัจย์ ปี 2560  ในครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 3 ที่ได้จัดต่อเนื่องกันมา โดยมี อ.อรุณ บุญชม ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านชะรีอะฮ์ ไอแบงก์ ในฐานะ ประธานคณะกรรมการดำเนินรายการและตัดสินฯ ตลอดจน ดร.อณัส อมาตยกุล ประธานที่ปรึกษาไอแบงก์ รวมถึง อ.สุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี ผู้แทนจุฬาราชมนตรี  รวมถึงผู้แทนกรมการปกครอง และบรรดาสื่อมวลชน เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน

ทั้งนี้ การจับสลากเงินฝากอัลฮัจย์  มีระยะเวลาโครงการฯ ตั้งแต่ วันที่ 15  พฤษภาคม 2560  ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เพื่อมอบเป็นรางวัลสมมนาคุณพิเศษสำหรับลูกค้าบัญชีเงินฝากอัลฮัจย์ทั้งลูกค้าเก่าและลูกใหม่ที่เป็นบัญชีใหม่ (ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป)เพื่อการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ  ประเทศซาอุดิอาระเบียด้วย ทั้งนี้ลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวต้องมียอดเงินฝากเฉลี่ยรายวัน ไม่ต่ำกว่า 2,000 บาทต่อเดือน และต้องดำรงเงินฝากติดต่อกัน 3 เดือน ธนาคารจึงจะออกสิทธ์การจับรางวัลให้ จำนวน 1 สิทธิ์ และกรณีลูกค้ามีเงินฝากจำนวนมาก ก็จะมีสิทธิ์การจับสลากรางวัลมากขึ้นด้วยตามเงื่อนไขของธนาคาร  โดยมูลค่ารางวัลละ 180,000 บาท จำนวน  8 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,440,000 บาท

จึงขอเชิญชวนให้พี่น้องมุสลิม และมัสยิด มาฝากเงินในโครงการเงินฝากบัยชีอัล-ฮัจย์ ตรงนี้ให้มากขึ้น  เพื่อส่งเริมการออมอย่างแท้จริง และมีโอกาสลุ้นรางวัลพิเศษสมมนาคุณจากไอแบงก์ และต้องขอแสดงความยินดีกับลูกค้าผู้โชคดีทุกท่าน ที่จะได้เป็นอาคันตุกะขององค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะ  ‘ไม่มีการตอบแทนใดๆ สำหรับฮัจย์มับรูรฺ (ฮัจย์ที่ถูกตอบรับ)นอกจากสวนสวรรค์’นายวิสุทธิ์ กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลโครงการส่งเสริมการตลาดบัญชีอัล ฮัจย์ ดังนี้
 1. มัสยิด ดารุ้ลมูนีร                   สาขา      คลองตัน                           จ.กรุงเทพมหานคร
 2. นางสาว ฮาดีย๊ะ และตี           สาขา     ปาลัส ปัตตานี                    จ.ปัตตานี
 3. นาง ศรัณยา ปูเตะ                 สาขา     ยะลา                                 จ.ยะลา
 4. นาง ยันนะ ศรีสมาน               สาขา    พระนครศรีอยุธยา               จ.พระนครศรีอยุธยา
 5. นาย อาแด มะซิมา                 สาขา    รามัน ยะลา                        จ.ยะลา
 6. นาย อาหมาด ปะดุกา            สาขา     สตูล                                  จ.สตูล
 7. นาง เจ๊ะรอกายะ หะยีหมัด     สาขา     นราธิวาส                           จ.นราธิวาส
 8. นาง นูรียะ กรียอ                   สาขา     บันนังสตา ยะลา                 จ.ยะลา
 

สำหรับรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสำรองโครงการส่งเสริมการตลาดบัญชีอัล ฮัจย์ ดังนี้

 1. นาง แมะแย มาฮะ                 สาขา    ปัตตานี                              จ.ปัตตานี
 2. นาง สูดาเร๊าะ อุปถัม              สาขา    สงขลา                               จ.สงขลา
 3. นาย แวอิสมาแอ แวฮามะ      สาขา     ปัตตานี                              จ.ปัตตานี
 4. นาง ผาย๊ะ ปราบเภท             สาขา     กระบี่                                 จ.กระบี่
 5. นาง ไลลา นาคเสวี                สาขา     โคกโพธิ์ ปัตตานี                  จ.ปัตตานี
 6. นาง รอกีเยาะ เซ็งมีดี             สาขา     รามัน ยะลา                        จ.ยะลา
 7. มัสยิด ยามิอุ้ลอิสลาม (1)      สาขา     พระนครศรีอยุธยา               จ.พระนครศรีอยุธยา
 8. มัสยิด นูรุ้ลอิบาดะห์              สาขา     คลองตัน                             จ.กรุงเทพมหานคร
 9. นางสาว จุไรพร หิมมะ           สาขา     นครศรีธรรมราช                   จ.นครศรีธรรมราช
 10. นาง มารีหยำ เสาะหมาน       สาขา      โคกโพธิ์ ปัตตานี                 จ.ปัตตานี
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกิจการฮัจย์และอุมเราะห์  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

 โทร. 02-650-6999 ต่อ 5152-3 หรือ Call Center โทร 1302

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!