WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

KTBลอชยกรุงไทยเสียใจกับเหตุการณ์ปลอมการเปิดบัญชี  

        จากกรณีที่มีมิจฉาชีพนำบัตรประชาชนของผู้อื่นมาเปิดบัญชีกับธนาคารหลายแห่งดังกระแสที่ปรากฏเป็นข่าวในขณะนี้ นั้น

       นายลือชัย ชัยปริญญา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ธนาคารได้กำชับให้พนักงานทุกคนทุกสาขาเพิ่มความระมัดระวังในการเปิดบัญชี โดยให้เพิ่มความรอบคอบและการสังเกตตัวตนของลูกค้าอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าว และขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

     ธนาคารกรุงไทย ขอให้ลูกค้าและประชาชนเชื่อมั่นในระบบของธนาคาร โดยเฉพาะการเปิดบัญชีนั้น ธนาคารมีคู่มือการปฏิบัติที่ชัดเจน และมีขั้นตอนในการพิสูจน์ตัวตนของลูกค้าอย่างละเอียด  

         ฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ โทร. 0-2208-4174-7

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!