WORLD7

ad 920x120px Mix Loan smetqm720

กลุ่มร่วมทำงาน SCN-CHO เฮ! ศาลมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งรับคำฟ้อง กรณีโครงการรถเมล์ NGV 489 คันของขสมก. ถูกฟ้องขอคุ้มครองชั่วคราว

CHOสรเดชกลุ่มร่วมทำงาน SCN-CHO เฮ! ศาลมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งรับคำฟ้อง กรณีโครงการรถเมล์ NGV 489 คันของขสมก. ถูกฟ้องขอคุ้มครองชั่วคราว พร้อมเดินหน้าส่งมอบรถส่วนที่เหลือตามแผน มั่นใจทุกอย่างโปร่งใส

   กลุ่มร่วมทำงาน SCN-CHO มีเฮ! หลังศาลปกครองกลางมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งรับคำฟ้อง กรณีโครงการรถเมล์ NGV 489 คันของขสมก. ถูกฟ้องขอคุ้มครองชั่วคราว บิ๊กบอส ‘สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย’ ตัวแทนกลุ่มเผยเชื่อมั่นทำงานสุจริตมาโดยตลอด หลังจากนี้พร้อมเดินหน้าทยอยส่งมอบรถอีกจำนวน 389 คันที่เหลือตามคุณภาพและมาตรฐานที่ TOR กำหนดไว้ เพื่อให้ผู้โดยสารรถเมล์มีรถใหม่ใช้อย่างปลอดภัย

     จากกรณีเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 ศาลปกครองกลาง ได้รับคำร้อง ขอคุ้มครองชั่วคราว คดีหมายเลขดำที่ 709/2561 ระหว่างบริษัท สยาม สแตนดาร์ด เอนเนอจี้ จำกัด ผู้ฟ้องคดี กับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ผู้ถูกฟ้องคดี โดยบริษัท สยาม สแตนดาร์ด เอนเนอจี้ จำกัด ผู้ฟ้องคดี ได้ขอให้ศาลปกครองกลางพิพากษาหรือมีคำสั่งว่า การคัดเลือกกลุ่มร่วมทำงาน SCN-CHO บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) (CHO) กับ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (SCN) เข้าทำสัญญากับ ขสมก. เป็นการชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ รวมทั้งขอให้ศาลปกครองกลาง ตรวจสอบมติที่ประชุมบอร์ด ขสมก. เป็นการลงมติที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

    และในระหว่างที่ศาลปกครองกลาง ดำเนินการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงของบอร์ด ขสมก. ว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำสั่งให้ ขสมก. ระงับการดำเนินการใดตามสัญญา หรือทุเลาการบังคับตามมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือระงับการดำเนินการตามสัญญาซื้อ-ขายรถเมล์ NGV จำนวน 489 คัน ไว้ก่อนจนกว่าศาลจะดำเนินการตรวจสอบการลงมติของผู้ถูกฟ้องคดีแล้วเสร็จและมีคำพิพากษาในคดีนี้ ทำให้ เมื่อ 10 เมษายน 2561 ศาลปกครองกลางมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษาในคดีนี้

     ล่าสุด เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานศาลปกครองกลาง ได้มีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาและการดำเนินการทั้งหลายต่อจากนั้น และมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา และให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ

    ด้านนายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) (CHO)เปิดเผยว่า กลุ่มร่วมทำงาน SCN-CHO ซึ่งประกอบด้วยบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) และบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินงานอย่างสุจริต ตั้งมั่นในคุณภาพการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทั้งนี้การันตีโดย CHO ได้รับรางวัล CG 5 ดาว ติดกัน 2 ปี และรางวัลด้านความยั่งยืน ต่อเนื่อง 4 ปี มาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มเข้าประมูลงานโครงการจัดหารถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) พร้อมซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร 489 คัน ด้วยความเชื่อมั่นว่าจะเป็นการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะให้มีประสิทธิภาพมากอย่างขึ้น

      "ต่อจากนี้ กลุ่มร่วมทำงาน SCN-CHO พร้อมเดินหน้าทยอยส่งมอบรถอีกจำนวน 389 คันที่เหลือ โดยขสมก. นัดหมายรับรถเมล์ NGV ล็อตถัดไปจำนวน 202 คัน ภายในเดือนธันวาคมนี้ ส่วนล็อตสุดท้ายจำนวน 187 คัน รับมอบประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2562 รวมทั้งหมดเป็น 489 คัน มูลค่า 1,891 ล้านบาท เพื่อให้ผู้โดยสารรถเมล์ได้มีรถใหม่ใช้ ซึ่งเป็นรถโดยสารปรับอากาศชานต่ำ และมีทางลาดสำหรับเข็นรถวีลแชร์ เพื่อรองรับผู้ใช้บริการทุกประเภท ทั้งคนพิการและผู้สูงอายุ ให้สามารถใช้บริการรถโดยสารได้อย่างสะดวกปลอดภัยที่สุด" นายสุรเดช กล่าวในที่สุด

         

Click Donate Support Web

468x60 16

BIT FUN728x90

yobit 560 60

8

468x60 bit

468x60 DOG

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!